Energie opwekken en gebruiken

Het Haags Bewonersplatform Energietransitie

Bewonersinitiatieven gaan samen op zoek naar alternatieven voor gas. Doe je mee?

Het Haags Bewonersplatform Energietransitie is een van de manieren om Den Haag sneller van het gas af te krijgen. In dit initiatief zetten bewonersinitiatieven, Duurzaam Den Haag en de gemeente zich samen met andere partijen in, om projecten uit de stad te realiseren ne versnellen. Samen maken we het verschil.

Kennis en ervaring delen

Sinds 2016 komt het Bewonersplatform elke zes tot acht weken samen om kennis en ervaring te delen. Er wordt ook nieuwe kennis opgedaan. Dit doen we door kennissessies met experts en excursies naar voorbeeldprojecten. We helpen met het organiseren van gesprekken over warmte en energie met wijkbewoners. We leggen ook contact met andere betrokken partijen, zoals netbeheerder Stedin, warmteleverancier Eneco, woningcorporaties of de gemeente.

Het Bewonersplatform komt fysiek en digitaal samen. Een aantal digitale bijeenkomsten kun je terugkijken op YouTube.

Het bewonersplatform komt fysiek en online samen
Kopgroep2030 in overleg
Bewonersinitiatief Haagse Hout
Zonnepanelen voor Energiecoöperatie Molenwijk

Aangesloten initiatieven en organisaties

Het Bewonersplatform Energietransitie is een samenwerking tussen Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente. In de onderstaande lijstjes vindt je de aangesloten groepen.

Waarom het Haags Bewonersplatform Energietransitie?

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Dan wekken we in de stad net zoveel duurzame energie op, als we gebruiken. Dit betekent dat we onze uitstoot vanaf nu flink moeten verminderen. De 250.000 Haagse woningen en gebouwen zorgen nu voor ongeveer 40% van de CO2-uitstoot in Den Haag. We koken op gas en verwarmen onze huizen met een cv-ketel. Dat zorgt allemaal voor CO2-uitstoot. Om het doel te halen, moeten we zo veel mogelijk woningen van het gas af krijgen.

Het Bewonersplatform wil een duurzame warmtevoorziening creëren. Daarmee kunnen we het warmtegebruik van woningen met 100% verminderen. Dat kan bijvoorbeeld via warmte uit de grond of uit water. Samen met experts kijkt het platform naar de kansen, wensen en behoeften van iedere wijk. Wil je meer informatie of je aansluiten bij het platform?

Op weg naar wonen zonder aardgas

Ik help je graag
Lennart van der Linde
Bij mij kun je terecht voor: Klimaatfonds, bewonersgroepen ondersteunen (met aardgasvrij maken van de buurt), duurzaam vervoer en energiecoaches
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht