Energie opwekken en gebruiken

Het Haags Bewonersplatform Energietransitie

Bewonersinitiatieven gaan samen op zoek naar alternatieven voor gas. Doe je mee?

De gemeente Den Haag heeft een aanpak ontwikkeld voor een duurzame energietransitie: het Haags Bewonersplatform Energietransitie (HBET). In dit initiatief zetten bewoners, Duurzaam Den Haag en de gemeente zich samen met anderen in, om projecten uit de stad te versnellen en te realiseren. Alleen zo kan een duurzame energietransitie echt op gang komen.

Bewonersinitiatieven delen kennis en ervaringen

Sinds 2016 komt het Bewonersplatform Energietransitie gemiddeld elke vijf weken samen om kennis en ervaring uit te wisselen en die verder te ontwikkelen. Dit doen de leden door kennissessies met diverse warmte-experts en excursies naar voorbeeldprojecten. Sinds 2018 ondersteunt Duurzaam Den Haag de bewonersinitiatieven bij het ontwikkelen van een voorbeeldproject in hun wijk. We helpen met het organiseren van gesprekken over warmte en energie met mede-wijkbewoners en andere belanghebbenden, zoals Stedin (als netbeheerder), Eneco (als warmteleverancier), woningcorporaties en de gemeente.

Het Bewonersplatform komt fysiek en digitaal samen. Een aantal digitale bijeenkomsten kun je terugkijken in deze playlist.

Het bewonersplatform komt fysiek en online samen
Kopgroep2030 in overleg
Bewonersinitiatief Haagse Hout
Zonnepanelen voor Energiecoöperatie Molenwijk

Aangesloten initiatieven en organisaties

Het Bewonersplatform Energietransitie is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente. De volgende organisaties zijn aangesloten.

Waarom het Haags Bewonersplatform Energietransitie?

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Dit betekent dat we onze CO2-uitstoot vanaf nu flink moeten verminderen. De 250.000 Haagse woningen en gebouwen zorgen voor ongeveer 40% van de CO2-uitstoot in Den Haag. We koken op gas en verwarmen onze huizen met een cv-ketel op aardgas. Daarmee pompen we een grote hoeveelheid CO2 de lucht in. Willen we de doelstelling van klimaatneutraal in 2030 halen, dan moeten we stoppen met het gebruiken van aardgas in woningen en overstappen op een alternatief.

Het Bewonersplatform Energietransitie wil een duurzame warmtevoorziening creëren, waarmee we de CO2-uitstoot van het warmtegebruik van woningen met 100% kunnen verminderen. Daarbij kijken ze samen met experts naar de mogelijkheden en de wensen en behoeften van hun eigen wijk. Wil je meer informatie of je aansluiten bij het platform?

Op weg naar wonen zonder aardgas

Ik help je graag
Lennart van der Linde
"Ik help je met Klimaatfonds, Lokale Actiegroep Scheveningen en Bewonersplatform Energietransitie"
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht