Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!
Aangemaakt op: 19 sep. 2018

De energiecoöperatie in Wateringse Veld: Een link tussen de verschillende partijen

Hoe kan het bestaande warmtenet in Wateringse Veld helpen bij de warmtetransitie?

Deel pagina:

De energiecoöperatie in Wateringse Veld: Een link tussen de verschillende partijen

David Westsson en Johan de Koning zijn elkaars buren in Wateringse Veld. Beiden waren bezig met het verduurzamen van hun huis, en raakten hierover aan de praat. Ze bleken de interesse in duurzame warmte te delen, en van daaruit ging het balletje rollen. Van plannen voor hun eigen huis, gingen ze naar grotere plannen voor de wijk. Hoe kan bijvoorbeeld het bestaande warmtenet in Wateringse Veld helpen bij de warmtetransitie?

Johan: ‘We zijn nog niet heel lang bezig met de plannen voor een energiecoöperatie. Maar we zijn wel serieus bezig. We hebben een tijdje geleden een eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden gehad, en nu plannen we een nieuwe. De energietransitie is een grote uitdaging en de oplossingen moeten daarom ook van grote schaal zijn. Geothermische energie, voor het verwarmen maar ook het verkoelen van huizen, is een van de dingen waarvan we de opties onderzoeken. Maar het zou ook mooi zijn als we in deze wijk op alle grote gebouwen zonnepanelen kunnen leggen. Over dat soort ideeën denken we nu na.’

David: ‘We zien dat de bewustwording van de klimaatverandering – zeker na deze zomer – groot is. Veel mensen willen concrete opties hebben om iets daartegen te doen, en verduurzamen van je woning is heel concreet. We gaan nu langzaam van de overlegfase naar de fase met actie. We hopen dat we met de geïnteresseerden in onze wijk een actieve energiecoöperatie kunnen vormen. Dat is een mooie manier om als wijkbewoners iets meer controle te krijgen over de transitie. We maken ons hard voor bewonersparticipatie. Een energiecoöperatie leent zich daar goed voor. Zeker ligt veel verantwoordelijkheid bij de overheid, maar door participatie kan er misschien een versnelling komen in de ontwikkeling van de plannen voor deze wijk.’

Een van de grotere plannen betreft het bestaande warmtenet en de uitbreiding daarvan. David en Johan zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het warmtenet van Wateringse Veld aan te sluiten op geothermie.

Johan: ‘Er ligt hier al een warmtenet waarop ongeveer 2500 huizen aangesloten zijn. Door dit warmtenet aan te sluiten op een aardwarmtebron, kunnen we een groot deel van de wijk door de warmtetransitie heen helpen. We kunnen dan via aardwarmte de aangesloten huizen verwarmen en dan stapsgewijs meer huizen daarop aansluiten.’

David:‘De energietransitie komt. Als wij – de bewoners – participeren in energieprojecten, kunnen we ook zelf daar voordeel van hebben. Dat zal zeker veranderingen voor ons betekenen, maar als we de kennis over onze eigen woningen en woongedrag delen, kunnen we de beste oplossing kiezen. Door financieel te participeren in projecten via crowdfunding kunnen we delen in de opbrengst en ook subsidies krijgen.’

Johan: ‘Er zijn natuurlijk ook andere partijen die hier interesse in hebben. Ook anderen zijn aan het kijken naar de mogelijkheden van geothermie in deze wijk. Dat is prima. Wij willen graag de link zijn tussen de verschillende partijen en de bewoners in de wijk. Omdat wij hier wonen, kunnen we zien waar de uitdaging is, en een duidelijk kanaal zijn voor de communicatie. We kunnen problemen zien aankomen en daarop anticiperen. Dat is ons grote voordeel ten opzichte van andere partijen.

Samen kom je verder, ook in Wateringse Veld. David en Johan komen samen al een heel eind, maar ze kunnen nog wel meer hulp en handen gebruiken.

David: ‘Energieprojecten zijn altijd groter dan men denkt. Door te leren van andere initiatieven en het delen van ervaring profiteert iedereen. We zoeken dus graag ook samenwerking met andere wijken en hebben daarvoor de Stichting Buurtenergie Haaglanden opgericht om met diegenen die dat willen opgedane kennis en administratieve taken te kunnen delen. Het is een platform en organisatie om bijvoorbeeld websites, huis-aan-huis-bladen, en vergaderingen te maken en kennis over zaken zoals vergunningen en crowdfunding te verzamelen.’

Johan: ‘We willen graag zichtbaar zijn, en laten zien wat er gebeurt en wat mogelijk is in Wateringse Veld. Op die manier kunnen we mensen voorbereiden op de energietransitie, zodat die transitie makkelijker is. Wat we tegen mensen zouden willen zeggen? Wordt allemaal lid van de coöperatie! En kom erbij. We hebben grote ambities, dus we hebben zeker nog ruimte voor enthousiaste mensen die willen helpen om die ambities te realiseren. Je kunt je aanmelden op info@buurtenergiehaaglanden.nl voor een duurzame en betaalbare toekomst.’


Duurzame Haagse Warmte 
Energiecoöperatie Wateringse Veld maakt deel uit van de werkgroep Duurzame Haagse Warmte. De werkgroep is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente. Eens in de vijf weken komt de groep bij elkaar om kennis te delen en inspiratie op te doen. Lees op deze pagina meer over de werkgroep en de aangesloten initiatieven. 

Meer blog

'Maai mei niet' voor bloemen en bijen

'Maai mei niet' voor bloemen en bijen

Tijdens de hele maand mei laten we gezamenlijk het gazon groeien en maaien we minder om vlinders,...

Lees verder
Biodiversiteit in de stad: wat kun je zelf doen?

Biodiversiteit in de stad: wat kun je zelf doen?

De eerste lekkere dagen van het jaar zijn aangebroken. Dat betekent dat iedereen druk bezig is de...

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht