Raad van Toezicht

Wie zitten er in onze Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht inspireert, controleert en denkt mee over de activiteiten van Duurzaam Den Haag. Naast het vaststellen van de jaarstukken zijn de belangrijkste onderwerpen de strategie en continuïteit van Duurzaam Den Haag. De Raad van Toezicht komt vijf keer per jaar samen.

Leden van de Raad van Toezicht Duurzaam Den Haag

Peter Smit

Peter Smit (1956) is historicus. Hij was gedurende de jaren ’90 partner in een adviesbureau voor milieubeleid. Van 1998 tot 2003 was hij gemeenteraadslid voor de VVD in Den Haag. In 2004-2006 wethouder Financiën in de nieuwe gemeente Westland en van 2007-2014 wethouder Verkeer in Den Haag en DB-lid Haaglanden. Hij is bestuurder bij enkele stichtingen en adviseur op gebied van politiek-bestuurlijke vraagstukken.

Hans Kuijpers

Hans Kuijpers is lid van de personele commissie. Daarnaast is hij directeur van Installatiebedrijf W.A. Kuijpers en bestuurslid bij de bedrijvenkring Schieoevers, waarbij hij in beheer is van de portefeuille Duurzaamheid & Energietransitie.

Thérèse van Gijn-Bruggink

Thérèse van Gijn-Bruggink is lid van de personele commissie. Daarnaast is zij ook bestuursvoorzitter van het Dinamo Fonds.

Dick Zwaveling

Dick Zwaveling is lid van de financiële commissie. Daarnaast is hij ook zelfstandig adviseur, voorzitter van stichting Stibat Services en lid van de Raad van Toezicht Filmhuis Den Haag.

Kirsten Wilkeshuis

Kirsten Wilkeshuis is lid van de financiële commissie. Daarnaast is zij Manager Public Affairs bij de Pensioenfederatie. Zij woont in Duinoord met haar twee kinderen.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht