Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Het Bewonersplatform Energietransitie - Samen op zoek naar alternatieven voor het aardgas

Het Bewonersplatform Energietransitie komt eens per vijf weken bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen

Deel pagina:

Het Bewonersplatform Energietransitie - Samen op zoek naar alternatieven voor het aardgas

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Dit betekent dat we onze CO2-uitstoot vanaf nu drastisch moeten verminderen. Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot in Den Haag komt voor rekening van de 250.000 Haagse woningen en gebouwen. We koken op gas en verwarmen onze huizen met een cv-ketel op aardgas. Daarmee pompen we een grote hoeveelheid CO2 de lucht in. Willen we Den Haag boven de zeespiegel houden en de doelstelling van klimaatneutraal in 2030 halen, dan moeten we stoppen met het gebruiken van aardgas in woningen en grootschalig overstappen op een alternatief.

Haags Bewonersplatform Energietransitie (voorheen Werkgroep Duurzame Haagse Warmte)

De gemeente heeft een Haagse aanpak ontwikkeld voor een duurzame energietransitie: het Haags Bewonersplatform Energietransitie (HBET). In dit initiatief zetten bewoners, Duurzaam Den Haag en de gemeente zich samen met andere partijen in, om verschillende warmteprojecten uit de stad te versnellen en te realiseren. Alleen zo kan een duurzame energietransitie echt op gang komen. De ambitie: binnen 13 jaar een duurzame warmtevoorziening creëren, waarmee we de CO2-uitstoot van het warmtegebruik van woningen met 100% kunnen verminderen.

Het Bewonersplatform Energietransitie

Het Bewonersplatform Energietransitie is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente.

Aangesloten bewonersinitiatieven:

Organisaties/gemeente/provincie

Het Bewonersplatform Energietransitie komt sinds najaar 2016 gemiddeld eens per vijf weken bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen en die verder te ontwikkelen. Dit doen we door kennissessies met diverse warmte-experts en excursies naar leerzame voorbeeldprojecten. Sinds 2018 ondersteunt Duurzaam Den Haag de bewonersinitiatieven bij het ontwikkelen van een voorbeeldproject in hun wijk en het organiseren van warmte-dialogen met hun mede-wijkbewoners en andere belanghebbenden, zoals bv Stedin (als netbeheerder), Eneco (als warmteleverancier), woningcorporaties en gemeente.

Benieuwd naar wat er zoal besproken wordt tijdens zo'n bijeenkomst? Lees hier de verslagen terug. Nu de werkgroep online samenkomt, worden alle bijeenkomsten opgenomen. Deze kun je op je gemak terugkijken in deze playlist.


Onderzoek naar een intensievere samenwerking tussen Haagse energie-initiatieven

In opdracht van gemeente Den Haag onderzoeken Duurzaam Den Haag en de werkgroep Duurzame Haagse Warmte in 2021 op welke manier de samenwerking tussen Haagse energie-initiatieven versterkt kan worden. Tom Egyedi en Ruud Schuurs voeren dit onderzoek uit in overleg met een klankbordgroep vanuit de werkgroep Duurzame Haagse Warmte. In april en mei hebben zij een aantal interviews gehouden met leden van de werkgroep en met medewerkers van de gemeente. In juni hebben ze de uitkomsten van de interviews getoetst via een bredere enquête onder de Haagse energie-initiatieven. Begin juli zijn de uitkomsten besproken met de werkgroep en de gemeente. Daarbij bleken de meeste initiatieven de huidige werkwijze met ondersteuning van Duurzaam Den Haag verder te willen ontwikkelen en richting te geven.

Na de zomer bespreken we op welke manier dat volgens de initiatieven het beste kan. We organiseren een verdiepend dialoog over punten waar nog erg verschillend over gedacht wordt.

Haagse Warmte van onderop

Op 18 december 2017 werd het Haags Warmte Manifest overhandigd aan wethouder Joris Wijsmuller. Dit manifest, geschreven en getekend door 14 bewonersinitiatieven, is een samenvatting van bewonerswensen en een stem van onderop. Doel van het manifest? De warmtetransitie versnellen, en zo helpen aan de ambitie om Den Haag in in 2030 klimaatneutraal te maken. Wil jij ook je stem laten horen? Teken hier het manifest!

Belangrijke stukken en informatie over Haagse Warmte

Graag meer informatie lezen over het beleid? Hieronder vind je inhoudelijke stukken.

Contact

Wil je meer weten over wonen zonder gas, je aansluiten bij de werkgroep Duurzame Haagse Warmte of zelf een warmte werkgroep starten bij jou in de buurt? Neem dan contact op met projectleider Lennart van der Linde: lennart@duurzaamdenhaag.nl, 06 21 45 84 75


Meer over activiteit

Interviews met Haagse warmte-initiatieven en bewoners

Interviews met Haagse warmte-initiatieven en bewoners

Lees verder
Verslagen bijeenkomsten Bewonersplatform Energietransitie

Verslagen bijeenkomsten Bewonersplatform Energietransitie

Lees verder
De Haagse Vruchtenbuurt gaat zelf van het aardgas af

De Haagse Vruchtenbuurt gaat zelf van het aardgas af

Lees verder


Meer activiteiten

Doe mee met dit Europese programma en verbeter jouw buurt!
4 nov

Doe mee met dit Europese programma en verbeter jouw buurt!

Den Haag moet verduurzamen. Dat betekent dat de straten in jouw wijk binnenkort misschien wel open...

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht