Energie opwekken en gebruiken

Het Haags Bewonersplatform Energietransitie

Haagse bewonersinitiatieven gaan samen op zoek naar alternatieven voor het aardgas

De gemeente Den Haag heeft een Haagse aanpak ontwikkeld voor een duurzame energietransitie: het Haags Bewonersplatform Energietransitie (HBET). In dit initiatief zetten bewoners, Duurzaam Den Haag en de gemeente zich samen met andere partijen in, om verschillende warmteprojecten uit de stad te versnellen en te realiseren. Alleen zo kan een duurzame energietransitie echt op gang komen.

Kennis en ervaringen delen en voorbeelden uit de wijk bekijken

Sinds 2016 komt het Haags Bewonersplatform Energietransitie gemiddeld elke vijf weken bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen en die verder te ontwikkelen. Dit doen de leden door kennissessies met diverse warmte-experts en excursies naar leerzame voorbeeldprojecten. Sinds 2018 ondersteunt Duurzaam Den Haag de bewonersinitiatieven bij het ontwikkelen van een voorbeeldproject in hun wijk. We helpen met het organiseren van gesprekken over warmte en energie met hun mede-wijkbewoners en andere belanghebbenden, zoals Stedin (als netbeheerder), Eneco (als warmteleverancier), woningcorporaties en gemeente.

Benieuwd naar wat er zoal besproken wordt tijdens zo'n bijeenkomst? Lees hier de verslagen terug. Nu de werkgroep online samenkomt, worden alle bijeenkomsten opgenomen. Deze kun je op je gemak terugkijken in deze playlist.

Naar wonen zonder aardgas

Het Bewonersplatform Energietransitie

Het Bewonersplatform Energietransitie is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente. De volgende organisaties zijn aangesloten bij het Bewonersplatform Energietransitie.

Waarom het Haags Bewonersplatform Energietransitie?

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Dit betekent dat we onze CO2-uitstoot vanaf nu flink moeten verminderen. De 250.00 Haagse woningen en gebouwen zorgen voor ongeveer 40% van de CO2-uitstoot in Den Haag. We koken op gas en verwarmen onze huizen met een cv-ketel op aardgas. Daarmee pompen we een grote hoeveelheid CO2 de lucht in. Willen we Den Haag boven de zeespiegel houden en de doelstelling van klimaatneutraal in 2030 halen, dan moeten we stoppen met het gebruiken van aardgas in woningen en grootschalig overstappen op een alternatief.

Het Haags Bewonersplatform Energietransitie wil binnen 13 jaar een duurzame warmtevoorziening creëren, waarmee we de CO2-uitstoot van het warmtegebruik van woningen met 100% kunnen verminderen. Daarbij kijken ze samen met experts naar de mogelijkheden en de wensen en behoeften van hun eigen wijk.

Ik help je graag
Lennart van der Linde
"Ik help je met Klimaatfonds, Lokale Actiegroep Scheveningen en Bewonersplatform Energietransitie"
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht