Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

FAQ - Welke bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn er in de stad?

Deel pagina:

Ken jij een bewonersinitiatief (in jouw wijk) dat zich inzet voor een duurzame buurt, maar nog niet in deze lijst staat? Mail ons de NAW-gegevens naar info@duurzaamdenhaag.nl en we zetten het initiatief erbij. 

Veel bewonersinitiatieven zijn onderdeel van de Werkgroep Warmte. Tijdens een livestream met Lennart, Gerd-Jan en Tom leggen ze kort uit wat zij hier doen.

Op de site van de gemeente kun je zien wat er in jouw wijk staat te gebeuren.

CENTRUM

Oude Centrum

Lange Beestenmarkt Energiek

Omschrijving

Langebeesten Energie(k) is een energiecoöperatie in het oude centrum van Den Haag en zet zich in om met bewoners van de Lange Beestenmarkt en omgeving zelf duurzame energie op te wekken.

Online

https://nl-nl.facebook.com/LangebeestenEnergiek/

Contactpersoon

Noud te Riele

Contactgegevens

langebeestenenergie@gmail.com

06 10881669      

www.zeeheldenverwarmengasvrij.nl

Zeeheldenkwartier

Duurzame Zeehelden

Omschrijving

Duurzame Zeehelden is een initiatief van bewoners van het Zeeheldenkwartier. Duurzame Zeehelden moet leiden tot een bewuste gemeenschap van bewoners en tot vervolginitiatieven die de wijk in het algemeen en huizen in het bijzonder, duurzaam maken. Met verstand, pragmatisch en zonder torenhoge kosten. Voor iedereen. Binnen Duurzame Zeehelden is een werkgroep onder de naam Levend Lab verantwoordelijk voor ideeën ontwikkeling en communicatie over de aanstaande energietransitie. De werkgroep organiseert de samenwerking met o.a. de Haagse Hogeschool. Ook de serie gastcolleges onder de noemer 'Zeehelden Verwarmen Gasvrij' is het initiatief van Levend Lab.

Online

Contactpersoon

Anne Miek Steenbakkers

Contactgegevens       

duurzamezeehelden@gmail.com

Archipelwijk & Willemspark

Groene Buurt, werkgroep duurzaamheid Archipel & Willemspark

Omschrijving

De werkgroep duurzaamheid Archipel & Willemspark ‘Groene Buurt’ maakt deel uit van de bewonersorganisatie Archipel & Willemspark en bestaat uit wijkbewoners met een duurzaam hart en de oprechte wens onze mooie oude wijk ook in de toekomst nog aantrekkelijk te laten zijn. Zij zetten zich in voor een duurzame, groene buurt door middel van het organiseren van projecten zoals de gezamelijke inkoop zonnepanelen en het organiseren van energiecafes waar experts op het gebied van duurzaamheid en buurtgenoten hun kennis en ervaringen komen delen. Zo hoopt de werkgroep buurtgenoten te inspireren tot het zelf opwekken van energie, het minder gebruiken van energie en grondstoffen en het vergroenen van de buurt.

Online

http://groenebuurt.net/

Contactpersoon

Marjan Teesing

Contactgegevens

http://groenebuurt.net/contact/

 

HAAGSE HOUT

Bezuidenhout

Duurzaam Bezuidenhout

Omschrijving

Duurzaam Bezuidenhout is een werkgroep binnen het Wijkberaad Bezuidenhout. De groep bestaat uit enthousiaste professionals die zich vanuit hun specialisme vrijwillig inzetten om van Bezuidenhout de meest duurzame wijk van Den Haag te maken. Daarbij richten we ons op particulieren, ondernemers, scholen en instellingen in Bezuidenhout.

Online

http://bezuidenhout.nl/duurzaam/

Contactpersoon

Stef Desserjer (voorzitter)

Contactgegevens

duurzaam@bezuidenhout.nl

 

Mariahoeve, Bezuidenhout

Coöperatie Groen Hofzicht

Omschrijving

De Coöperatie Groen Hofzicht heeft tot doel de realisatie, installatie en exploitatie van een zonnepanelen-installatie op de daken van het Aegon hoofdkantoor in Den Haag, Mariahoeve.

 

Het maximum mogelijk aantal inschrijvingen is behaald. Voor dit project kon iedereen zich inschrijven die woont (koop en huur) of werkt (mkb en zzp’ers met een kleinverbruikersaansluiting tot 10.000 kWh per jaar) binnen het gebied van de postcodes 2591, 2592, 2593, 2594, 2272 of 2273.

Online

http://www.groenhofzicht.nl/home

Contactpersoon

Roderick Staalman, secretaris

Contactgegevens

groenhoftzicht@gmail.com of via http://www.groenhofzicht.nl/communicatie/contact

 

Benoordenhout

DuurSaam Benoordenhout

Omschrijving

DuurSaam Benoordenhout wil met praktische handreikingen wijkgenoten aansporen tot het nemen van duurzame maatregelen. DuurSaam Benoordenhout richt zich op milieu en duurzaamheidsbijdragen die relevant voor de wijk zijn en die bovendien aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling tot een klimaatneutrale stad te komen in 2040. DuurSaam Benoordenhout initieert projecten die bijdragen tot meer duurzaamheid in de wijk en wil hiermee onderzoeken op welke manier wijkgenoten het beste maatregelen kunnen nemen. Het is hierbij ook de bedoeling om samenwerking te bevorderen. De S van DuurSaam staat dan ook nadrukkelijk voor samenwerking en sociale cohesie.

Online

http://www.duursaambenoordenhout.nl/ en https://www.facebook.com/stichtingduursaambenoordenhout 

Contactpersoon

Josee Van Eijndhoven, voorzitter

Contactgegevens

duursaambnh@gmail.com of via http://www.duursaambenoordenhout.nl/contact/


LAAK

Laak

Quartier Laak

Omschrijving

Quartier Laak is in 2012 opgericht door 3 sociaal betrokken professionals die al jaren in Laak wonen. Onze wijk heeft meer potentie dan de meeste mensen denken. Wij maken ons sterk om, samen met u, Laak te laten uitgroeien tot hét duurzame Quartier Latin van Den Haag!

Online

http://quartierlaak.nl/ en https://www.facebook.com/Quartierlaak/

Contactpersoon

Jurienne Hollaar (Wijkmakelaar, Sociaal Ondernemer, initiatiefnemer)

Contactgegevens

jurienne@quartierlaak.nl of via http://www.quartierlaak.nl/contact

06-34186498

 

Laak

Coalitie Laak

Omschrijving

Coalitie Laak bestaat uit ondernemers, organisaties, scholen, instellingen en gemeente die gezamenlijk structureel en duurzaam bijdragen aan een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk. Ze zetten hierbij in op versterking van de sociale en economische positie van bewoners in de wijk.

Online

http://coalitielaak.nl/

Contactpersoon

Jurienne Hollaar (Wijkmakelaar, Sociaal Ondernemer, initiatiefnemer)

Contactgegevens

jurienne@coalitielaak.nl of via http://coalitielaak.nl/contact/

06-34186498

 

LEIDSCHEVEEN-YPENBURG

Leidscheveen-Ypenburg (overkoepelend)

Bewonersplatform Ypenburg

Omschrijving

Het BewonersPlatform Ypenburg is een vereniging van alle zes de Ypenburgse bewonersorganisaties en heeft een eigen secretariaat. Het platform behartigt de belangen van Ypenburgse bewoners en bewonersorganisaties richting gemeente, politiek en maatschappelijke organisaties. Ze ondersteunt en realiseert activiteiten ter verbetering leefbaarheid, saamhorigheid en duurzaamheid en bevordert de samenwerking tussen bewonersorganisaties in Leidschenveen-Ypenburg.

Online

https://www.hernieuwbarewarmteypenburg.nl/

Contactpersoon

Astrid Baks, Secretariaat vereniging Bewonersplatform Ypenburg

Contactgegevens

ver.bpy@gmail.com

070 - 2052541

Ypenburg          

Hernieuwbare Warmte Ypenburg

Omschrijving

Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg is een initiatief van BewonersPlatform Ypenburg (BPY). Het doel is om voor 2025 een wijkverwarming te hebben die gevoed wordt met duurzame energie en die toch betaalbaar is voor de bewoners.  

Krijgen we de Ypenburgse warmtevoorziening CO2-neutraal in 2025? Dat is de ambitie van een groep bewoners van de wijk Ypenburg die zich verenigd hebben in de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY). Wat is hier het voordeel van? Door slim om te gaan met de warmte in huis worden we duurzamer. Er is minder energie nodig om warmte op te wekken, het is goedkoper en beter voor het milieu.

Online

https://www.hernieuwbarewarmteypenburg.nl/

Contactpersoon

Frank Lentz

Contactgegevens          

stichtinghwy@gmail.com

Of via de contactpagina


SCHEVENINGEN

https://www.duttendelwittebrug.nl/nieuws

Duttendael Wittebrug

Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug

Omschrijving

De Wijkvereniging Duttendael & Wittebrug heeft een aparte commissie Duurzaamheid en heeft een plan opgesteld om de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Den Haag (CO2-vrij in 2040) invulling te geven in de wijk Duttendel & Wittebrug. Focus ligt zowel op de groen- als op de duurzame energie(opwekkings)doelstellingen. In de plannen komt van alles aan de orde: isolatie, zonnepanelen, windenergie, eetbare buurttuinen, bomen ‘met een randje’, bloemen en bijen.

Online

Contactpersoon

Catherine Kamerlingh Onnes

Contactgegevens

secretaris@duttendelwittebrug.nl

 

Statenkwartier

Buurtenergie Statenkwartier

Omschrijving

Buurtenergie Statenkwartier (BES) is een vereniging, die voortkomt uit een privé-initiatief van een aantal bewoners van het Statenkwartier. Aanleiding is de wens van de gemeente Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een van de manieren om dat te bereiken is het verminderen van de uitstoot van CO2. Grootste veroorzakers van de uitstoot zijn woonhuizen, kantoren en het verkeer.

 

Buurtenergie Statenkwartier zet zich in om het Statenkwartier meer duurzaam te maken. Door te informeren over en te stimuleren tot het doen van maatregelen ter vermindering van het energieverbruik en het verbeteren van het binnenklimaat van woningen. Buurtenergie Statenkwartier werkt hiervoor samen met het Wijkoverleg Statenkwartier en andere bewonersorganisaties, de overheid en particuliere initiatiefnemers.

Online

http://www.statenkwartier.net/de-wijk/buurtenergie/

Contactpersoon

Martin Lenferink

Contactgegevens

info@buurtenergiestatenkwartier.nl

06-26108872

 

SEGBROEK

Regentesse- Valkenboskwartier

De Groene Regentes

Omschrijving

De Groene Regentes bestaat uit buurtbewoners van het Regentesse-Valkenboskwartier die zich inzetten voor een groen en duurzame wijk. De Groene Regentes doet dat door het organiseren van bijeenkomsten en het vormen van werkgroepen rond thema's die zij van belang acht voor de wijk. Het stimuleren van duurzame, lokale energieproductie is een belangrijke doelstelling. SycceZonnepanelen op daken van een eigen woning is niet voor iedereen mogelijk of wenselijk. Daarom is een initiatief ontstaan om collectief in onze wijk ca. 400-450 zonnepanelen te plaatsen op het dak van een sporthal.

Online

http://www.groeneregentes.nl/ en https://nl-nl.facebook.com/GroeneRegentes/?ref=page_internal

Contactpersoon

Wim Schuttten

Contactgegevens

groeneregentes@gmail.com

06-53941093

 

Vogelwijk

Vogelwijk Energie(k)

Omschrijving

Vogelwijk Energie(k) is een vereniging van zo’n 250 enthousiaste mensen in de Haagse Vogelwijk die duurzaamheid nastreven in het leven van alledag. Onze doelstelling op de lange termijn is ambitieus: de Vogelwijk CO2-neutraal in 2040!

Online

http://www.vogelwijkenergiek.nl/

Contactpersoon

Paul Schlotter (secretaris)

Contactgegevens

info@vogelwijkenergiek.nl of via http://www.vogelwijkenergiek.nl/contact/

 

 

Vruchtenbuurt

Warm in de Wijk 

Omschrijving

In 2015 zijn we begonnen met Warm in de Wijk. Nederland gaat om allerlei redenen 'van het gas af' en de Vruchtenbuurt gaat daar in mee. We willen #vangaslos en hierin ook een voorloper zijn in Den Haag. In het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag is de Vruchtenbuurt één van de tien Groene Energiewijken. In deze wijken gaat de energietransitie als eerste plaatsvinden. 

Online

www.warmindewijk.nl

Contactpersoon

Mirella van der Heide

Contactgegevens

info@warmindewijk.nl

Bomen- en bloemenbuurt

Bomenbuurt online (Werkgroep Duurzaamheid Bomen- & Bloemenbuurt

Omschrijving

De werkgroep Duurzaamheid Bomen & Bloemenbuurt is opgericht tijdens de thema-avond over Duurzaamheid en energiebesparing medio januari dit jaar. Deze werkgroep richt zich op het verzamelen van mensen uit de wijk om samen ideeën te inventariseren, informatie te verzamelen en prioriteiten te stellen in de aanpak van duurzame thema’s. Er leven genoeg duurzame ideeën voor de wijk, dat bleek al tijdens de thema-avond. Zaak is om de informatie, ideeën en plannen te delen met bewoners.

Online

http://www.bomenbuurtonline.nl/werkgroepen/werkgroep-duurzaamheid-bomen-bloemenbuurt

Contactpersoon

Lars Nanninga

Contactgegevens          

duurzameblob@gmail.com


Mient/Vruchtenbuurt

Groene Mient

Omschrijving

Groen dorp in de grote stad
Groene Mient is een bewonersinitiatief dat een bijzonder sociaal ecologisch woonproject realiseert in de Vruchtenbuurt in Den Haag.

Online

www.groenemient.nl

Contactpersoon

-

Contactgegevens          

http://www.groenemient.nl/contact


Voor een overzicht van alle bewoners initiatieven in Den Haag kun je ook de site van Gemeente Den Haag bekijken.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht