Energie besparen

Het be­wo­ners­ini­ti­a­tief in Ypenburg “In 2025 is ons warmtenet CO2-neutraal”

In Ypenburg maakt het bewonersinitiatief HWY grote stappen.

Begin vorig jaar spraken we met de voorzitter van het bewonersinitiatief Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY) Frank Lentz. We hadden het onder andere over de samenwerking met Eneco en de gemeente Den Haag en de stevige doelstellingen die HWY gesteld had. Het artikel teruglezen kan hier! Meer dan een jaar later is er veel werk verzet in Ypenburg, hoog tijd om weer met Frank aan tafel te gaan zitten.

Door even kort terug te spoelen naar vier jaar geleden, beginnen we bij de vraag die het Bewoners Platform Ypenburg zichzelf stelde. De betrokken bewoners vonden dat er iets gedaan moest worden aan het klimaatprobleem en spraken af om te gaan kijken naar een alternatieve warmtevoorziening voor hun Ypenburg. Vanuit deze gedachte is de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg begonnen met het onderzoek hiernaar.

De doelstelling die toen gesteld is, is een ambitieuze. Een CO2-neutraal warmtenet in Ypenburg in 2025 tegen dezelfde kosten en met het huidige comfort. Alsof dat niet genoeg was, zijn er in 2019 nog twee doelstellingen bijgekomen. HWY wil namelijk een energiebesparing van 10% in de woningen realiseren en een alternatief vinden voor de woningen die nu nog op het gas zitten. Om de besparing van 10% in de woningen voor elkaar te krijgen, hebben ze samen met de Woonwijzerwinkel zogenaamde menukaarten gemaakt. Bewoners kunnen kiezen tussen verschillende menu’s, zoals zonnepanelen of warmtepompen. Het volledige aanbod vind je hier!

Aan tafel met Eneco en de gemeente Den Haag

Om de doelstellingen te realiseren, werkt HWY nog altijd nauw samen met de gemeente Den Haag en de beheerder van het warmtenet Eneco. In deze samenstelling houden ze het driehoeksoverleg, wat volgens Frank al veel positieve invloed gehad heeft. Zo heeft HWY goed geholpen bij het vormgeven van de houtskoolschets van de gemeente Den Haag voor het warmtenet in Ypenburg.

Frank: “of neem nou de werkgroep Bronnen die samen met Eneco onderzoek heeft gedaan naar alternatieve warmtebronnen. Dat heeft Eneco toch wel wakker geschut”.

Met een van deze alternatieve warmtebronnen wil HWY graag verder, namelijk met geothermie. Eneco en de gemeente Den Haag waren ook een voorstander van deze manier van verwarmen. Omdat de warmte die wordt aangeleverd via geothermie een lagere temperatuur (ongeveer 70 graden) heeft dan de huidige manier (ongeveer 105 graden), doen de werkgroepen onderzoek naar wat er moet veranderen in de woningen.

Geothermie, hoe dieper je gaat hoe warmer het wordt

Wat is geothermie precies? Heel simpel gezegd wordt de warmte van de aarde die op een aantal kilometer diepte zit gebruikt om water te verwarmen. Dit water komt omhoog vanaf ongeveer 2000m via een buis en wordt dan via een warmtewisselaar verspreid naar de woningen. Het afgekoelde water wordt weer via een tweede buis naar beneden gepompt om het natuurlijk te laten verwarmen voor hergebruik.

Geothermie is ontzettend duurzaam dus! Meer hierover lees je hier.

Dit is uiteraard geen kleine installatie, dus HWY is nu aan het zoeken naar een juiste locatie om hun alternatieve warmtevoorziening een realiteit te maken. Daarnaast zijn ze bezig met het voorlichten van de bewoners van Ypenburg, want het gaat uiteindelijk om hen. Hiervoor organiseren ze regelmatig de Dag van de Warmte, een laagdrempelige bewonersbijeenkomst waar Ypenburg hun input kan geven.

Frank: “het plan is om in 2025 geothermie aan te sluiten en het daarna in stappen uit te rollen. Op deze manier zijn we in 2030 volledig duurzaam onze woningen aan het verwarmen.”

Frank, hoe ziet de toekomst er voor jullie uit?

De toekomst voor een duurzaam Ypenburg ziet er goed uit. Nu begint het gedeelte waarbij het onderwerp geothermie aan de man gebracht moet worden, communiceren en voorlichten dus. De Dag van de Warmte is hier voor HWY een geschikte manier voor. Want het blijft voor veel bewoners een vaag begrip, met voordelen en nadelen.

Eneco is nu in ieder geval overtuigd en zegt ook verder te zijn dan ze zelf dachten met duurzaam verwarmen, wat te danken is aan de werkgroepen van HWY die bestaan uit bewoners uit Ypenburg. Voor HWY is het heel mooi dat een organisatie als Eneco en de gemeente Den Haag op dit spoor zijn uitgekomen. Zo zie je maar wat een organisatie met vrijwilligers en gepassioneerde mensen voor elkaar kan krijgen op wijkgebied.

In Ypenburg blijven ze trouwens niet stilzitten, want zowel HWY als Eneco blijven actief onderzoek doen naar de mogelijkheden om de andere doelen te behalen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat er gedaan kan worden om de woningen die nu nog op het gas zitten te verduurzamen. Bijvoorbeeld door een kleiner warmtenet of zelfs all electric. Eneco kijkt daarnaast met slimme meters waar mensen in hun woning meer kunnen besparen en naar een zogenaamde power to heat installatie. Dit is een manier van verwarmen die pas gaat werken als de prijs van elektriciteit onder een bepaalde prijs ligt.

Frank: “Wat ook nog wel leuk is om te vertellen is dat we merken dat de woningcorporaties nu ook meer interesse beginnen te krijgen in verduurzaming dan voorheen”. Frank en zijn collega’s hebben dus nog veel te doen, maar het gaat de goede kant op. En dit zal ook niet de laatste keer zijn dat we wat horen vanuit Ypenburg.

Duurzame Haagse Warmte

Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg maakt deel uit van de werkgroep Duurzame Haagse Warmte. De werkgroep is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente. Eens in de vijf weken komt de groep bij elkaar om kennis te delen en inspiratie op te doen. Lees op deze pagina meer over de werkgroep en de aangesloten initiatieven.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht