Energie besparen

Be­wo­ners­ini­ti­a­tie­ven en energiecoaches in Haagse Hout

Sluit je aan bij een bewonersinitatief in jouw buurt! Of schakel de hulp in van een energiecoach

Bewoners aan de slag in Haagse Hout

In Haagse Hout zijn verschillende bewonersinitiatieven die zich inzetten voor duurzaamheid. Neem gerust contact met ze op. Ze organiseren activiteiten, collectieve inkoopacties en weten precies wat er in jouw buurt speelt. In sommige buurten zijn ook energiecoaches actief.

Wijkberaad Bezuidenhout- Bezuidenhout

Duurzaam Bezuidenhout is een werkgroep binnen het Wijkberaad Bezuidenhout. De groep bestaat uit enthousiaste professionals die zich vanuit hun specialisme vrijwillig inzetten om van Bezuidenhout de meest duurzame wijk van Den Haag te maken. Ze delen tips, hebben een deelauto-project en organiseren acties.

Energiecoaches - Bezuidenhout & Mariahoeve

In Bezuidenhout en Mariahoeve zijn energiecoaches actief. Een energiecoach is een vrijwillige bewoner uit jouw wijk. Die geeft onafhankelijk, gratis, lokaal en vrijblijvend advies over het verduurzamen van je woning.

Bewonersinitiatief Haagse Hout

Duursaam Benoordenhout- Benoordenhout

DuurSaam Benoordenhout wil met praktische tips en oplossingen wijkgenoten aansporen tot het nemen van duurzame maatregelen. DuurSaam Benoordenhout richt zich op milieu en duurzaamheidsbijdragen die belangrijk zijn voor de wijk. Maar die ook aansluiten bij de doelen van de gemeente om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. De S van DuurSaam staat dan ook nadrukkelijk voor samenwerking en sociale cohesie.

Mist jouw bewonersinitiatief?

Heb jij zelf een bewonersinitiatief dat mist op deze pagina? Laat het ons weten!

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht