Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Pilot Buurttalent Moerwijk - Cursussen voor burenhulp of schimmelcoach

Talent inzetten voor een duurzame buurt

Deel pagina:

Pilot Buurttalent Moerwijk - Cursussen voor burenhulp of schimmelcoach

Pilot Buurttalent Moerwijk

Begin december 2019 zijn Moerwijk Coӧperatie en Duurzaam Den Haag het pilotproject Buurttalent gestart. In dit bijzondere project krijgen Moerwijkers met een uitkering een training waarin ze opgeleid worden tot burenhulp of schimmelcoach om buurtgenoten te ondersteunen bij de komende energietransitie. Doordat bewoners na zo’n training zelf de regie in handen krijgen, draagt dit bij een sterkere buurt, vol nieuwe energie.

 • Cursus Burenhulp - Na het volgen van deze cursus kunnen deelnemers gericht hand-en spandiensten verrichten bij medebewoners thuis, de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte tijdens renovaties bewaken als lid van een buurtinterventieteam, of als gastvrouw/-man functioneren in rustruimtes waar mensen even aan de onrust van de verbouwing van hun huis kunnen ontsnappen.
 • Cursus Schimmel-Schoon - Na het volgen van deze cursus kunnen mensen uit Moerwijk zelf de oorzaak van schimmel te herkennen, die vaststellen en aanpakken. Elk van de cursussen sluit af met een certificaat.

Deze cursussen zullen (onder voorbehoud) in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Tijden en locaties zijn nog niet bekend.

Aan de slag!

 • Bewoners uit Moerwijk: meld je aan voor de cursus!
  Zie je één van die cursussen helemaal zitten? Meld je dan snel aan via het contactformulier onderaan deze pagina of bel/ mail met Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie) 06 34196796, neo@moerwijkcooperatie.nl of Lennart van der Linde (Duurzaam Den Haag) 06 21458475 lennart@duurzaamdenhaag.nl
 • Bewoners uit Moerwijk: meld je huis aan voor een klusje!
  Heb jij een woning in Moerwijk waar een klein klusje uitgevoerd moet worden? We komen je met de deelnemers van de cursus graag helpen. Geef de klus door via het contactformulier onderaan deze pagina of bel/ mail met Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie)06 34196796, neo@moerwijkcooperatie.nl of Lennart van der Linde (Duurzaam Den Haag) 06 21 45 84 75 lennart@duurzaamdenhaag.nl
 • (Buurt) organisaties/ initiatieven uit Moerwijk: haak aan bij de pilot!
  Deze pilot is een goed moment om de samenwerking tussen vele buurtinitiatieven en organisaties te versterken. Iedere hulp is welkom! Bel/ mail met Neo de Bono (Moerwijk Coöperatie)06 34196796, neo@moerwijkcooperatie.nl of Lennart van der Linde (Duurzaam Den Haag) 06 21 45 84 75 lennart@duurzaamdenhaag.nl

Partners

Deze pilot is een samenwerking tussen partners uit de wijk Moerwijk, Moerwijk Coöperatie en Duurzaam Den Haag. Met financiering van de gemeente Den Haag, Fonds 1818 en woningcorporaties Vestia en Staedion.

Waarom Moerwijk?

Net als alle andere wijken in Den Haag staat de wijk Moerwijk voor een grote uitdaging: de komende jaren moeten alle huizen van het gas af. Voor Moerwijk is de uitdaging misschien nog wel urgenter: veel sociale huurwoningen kampen momenteel met vocht- en schimmelproblemen en/of achterstallig onderhoud.

Deze omwenteling biedt veel kansen voor de bewoners in deze wijk om hun leefomgeving te verbeteren. Ook is Moerwijk een wijk waar het bruist van de veerkracht en talent en waar bewoners zich maar al te graag inzetten voor een betere buurt. De buurt weet zich zelf goed te organiseren: er zijn verschillende buurtinitiatieven actief. Met Pilot Buurttalent Moerwijk willen we samen met onze partners in deze wijk deze elementen aan elkaar verbinden.

Daarnaast ondersteunt DDH in deze wijk het buurtteam Energierijk Moerwijk in het het programma Nieuwe Energie en Groen in de Buurt (NEGB). Het is een langlopend programma (2018-2028) en heeft als doel om in drie buurten in Den Haag –waaronder Moerwijk-Oost –10.000 woningen van het gas te halen, te zorgen voor voldoende groen (voor voldoende waterbergingscapaciteit en hittebestendigheid door het veranderende klimaat) en (sociale en economische) waarde te creëren die direct voor bewoners zelf van belang is.

De pilot heeft als doel om Moerwijkers aan de slag te krijgen rond écht werk, werk dat gedaan moet worden in het kader van de energietransitie, ondersteunt door het buurtteam Energierijk Molenwijk. De pilot is opgezet volgens de Piёzo Methodiek.

De Piëzo Methodiek

De Piëzo Methodiek heeft als doel het vergroten van de maatschappelijke participatie. Daarbij wordt er naar toegewerkt dat mensen zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat kan zijn door middel van het verrichten van betaald werk, het volgen van een opleiding of vrijwilligerswerk. De methodiek bestaat uit vijf fases die gezamenlijk een totaalaanpak vormen: eerste maatschappelijke activering (fase 0), deelname aan activiteiten in een Wijkcentrum en/of buurthuis als educatieve plek (fase 1), lerend vrijwilligerswerk binnen het Wijkcentrum en/of buurthuis (fase 2), lerend en toepassend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties (fase 3), naar een opleiding en/of reguliere baan (fase 4). De deelnemers worden ondersteund door trajectbegeleiders.

* verplichte velden

Meer activiteiten

Operatie Steenbreek en NK Tegelwippen – Alle tuinen groen. Help Den Haag vergroenen en ontstenen!
7 mrt

Operatie Steenbreek en NK Tegelwippen – Alle tuinen groen. Help Den Haag vergroenen en ontstenen!

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht