Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

HEBA: Groene Buurt Willemspark/Archipel

Deel pagina:

HEBA: Groene Buurt Willemspark/Archipel

Groene Buurt Archipel/Willemspark is heeft op dit moment meerdere Energiecoaches die wijkgenoten helpen bij het verduurzamen van hun woning.

De werkgroep Groene buurt is een werkgroep van de bewonersorganisatie Archipel en Willempark.

Zie: groenebuurt.net en https://archipelwillempark.nl/category/werkgroepen/duurzaamheid.

Wil je een gesprek met een energiecoach van Groene Buurt Archipel/Willemspark? Meld je dan aan via dit formulier!

De Archipelbuurt en Willempark

De Archipelbuurt heeft 3.000 huishoudens en 6.000 inwoners, Willempark 1.000 huishoudens een 1.500 inwoners. Voor Haagse begrippen dus kleine buurten. Onze bewoners geven de buurt een ruime 8 en vinden het er dus erg prettig wonen. We ontmoeten elkaar vaak in de Bankastraat, onze winkelstraat, in het klokhuis, ons buurthuis, of op de Archipelschool. De meeste woningen zijn eind 19e eeuw, zonder spouwmuur, als gevelwoningen gebouwd. Toentertijd aan de rand van de stad. Aan de westkant van onze buurt is dat nog steeds te zien. We zijn omringd met begraafplaatsen en het groen van de Scheveningse bosjes. Eind 19e eeuw was er ook nog flink wat bedrijvigheid in de wijk. Bedrijvigheid met arbeiders die in dezelfde buurt in hofjeswoningen woonden. De kazernes en het stadhuis zijn inmiddels verdwenen en binnenkort vertrekt ook het hoofdkantoor van politie. Die grote ruimtes zijn vervangen door honderden woningen, van private eigenaren en van corporaties. Expats en studenten vinden het hier ook prettig wonen. Naast veel eigenaar-bewoners zijn er daarom veel huurders, zowel private verhuur als sociale huurwoningen van de corporatie Staedion aan de burgemeester Patijnlaan en van Vestia in de Atjehstraat. In de Archipel is de helft koopwoningen, een derde particuliere huur en een zesde sociale huur. Het is ook een bijzondere wijk als het om verduurzaming gaat. De Archipelschool was een van de eerste basisscholen in Den Haag waar het dak vol gelegd werden met zonnepanelen, we hebben ook een geheel gasvrije eind 18ee eeuwse woning die tot voorbeeld dient van velen en hebben twee enorme professionele warmte-koude-opslagsystemen. Het Vredespaleis en het politiekantoor zijn aangesloten op het collectieve hoge temperatuur stadverwarmingsnet, we hebben enorm veel elektrische oplaadpalen door het grote aantal elektrische auto’s en ook flink wat deelauto’s van greenwheels. We hebben ook bewoners die zich professioneel inzetten voor een beter milieu, van investeerders in duurzame bedrijven tot leveranciers van energieopslagapparaten als batterijen. Alle vormen van verduurzaming kun je bij ons vinden.

De werkgroep Groene buurt

De werkgroep groene buurt zet zich als vrijwilligersorganisatie al meer dan 10 jaar in met verschillende acties voor het verduurzamen van onze wijk. We behoren daarmee tot de oudste bewonersorganisaties van Den Haag die zich specifiek inzetten voor het milieu en het klimaat. Door de jaren heen met steeds weer andere activiteiten. Zo schrijven we artikelen in onze wijkkracht, organiseerden energiecafe’s en energieparties, kochten collectief zonnepanelen in die leidden tot ruim 1.000 zonnepanelen in Den Haag, verwijderden stoeptegels en vervingen die door planetn, bewonersavonden. etc. In 2019 organiseerde we nog een avond over het overheidsbeleid van gemeente, provincie en rijk, waaraan maar liefst 80 mensen uit de buurt deelnamen. We brachten ook onze eigen ervaring met verduurzaming over aan buurtbewoners. De laatste twee jaar professionaliseren we dat. We zijn sindsdien aangesloten bij HOOM en volgen nu de opleiding tot energiecoach. Tot nu toe elk jaar 2. Zo hebben we sinds eind 2020 4 opgeleide energiecoaches voor eigenaar-bewoners. Alle energiecoaches, de leden van de werkgroep en het bestuur van onze stichting wonen in de Archipelbuurt en zijn eigenaar-bewoner. De meeste activiteiten vinden dan ook in de Archipelbuurt plaats en zijn gericht op eigenaar-bewoners. De belangrijkste maatregelen die onze bewoners nemen zijn het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van het dak, de ramen en de vloer. Ook worden regelmatig warmtepompen geplaatst. De gevelwoningen zijn beschermd stadsgezicht, dus hebben we veel vragen over raamisolatie met behoud van de karakteristieke (schuif)ramen met een bovenlicht met glas in lood. In onze buurt is ook de Energiebank Den Haag e.o. gevestigd. Deze stichting is vooral gericht op energiebesparingsmogelijkheden voor huurders. De vrijwilligers van die organisatie volgen de opleiding tot energiemaatje. In onze buurt wonen twee opgeleide energiemaatjes. We helpen daardoor zowel eigenaar-bewoners als huurders met energiebesparing en verduurzaming. Waar we niet zo goed in zijn is het registreren wie we allemaal al geholpen hebben in de afgelopen 10 jaar. Dat hebben we tot op heden niet opgeschreven. Actueel: we zijn nu, eind 2020, in overleg met de gemeente over een nieuwe werkwijze, de experimentele ‘bubble-strategie’. We vragen van eigenaar-bewoners die mee gaan doen aan een verduurzaamingstraject van te voren commitment aan het traject waarin centraal staat het continu meten en analyseren van het eigen energiegebruik, adviesgesprekken, het nemen van kleine maatregelen en tenminste 1 grote besparingsmaatregel die om een investering vraagt plus het delen van hun ervaringen met hun buren. Zodra we akkoord hebben van de gemeente Den Haag rollen we dit nieuwe project de komende 1,5 jaar uit.

Het maken van het warmtetransitieplan voor de Archipelbuurt en Willemspark wordt gedaan door een andere werkgroep van de bewonersorganisatie Archipel en Willemspark. De werkgroep Groene buurt is gericht op de verduurzaming achter de voordeur door de bewoners zelf, de andere werkgroep richt zich op de verduurzaming tot de voordeur onder regie van de gemeente Den Haag.

Op deze website vind je meer informatie over de Groene Buurt Archipel/Willemspark.

Meer over activiteit

De Haagse Energiebesparingsaanpak -  Een onafhankelijk gesprek met een lokale energiecoach

De Haagse Energiebesparingsaanpak - Een onafhankelijk gesprek met een lokale energiecoach

Lees verder
HEBA: Mariahoeve

HEBA: Mariahoeve

In de Haagse wijk Mariahoeve kun je met energiecoaches in gesprek gaan over de verduurzaming van je...

Lees verder


Meer activiteiten

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht