Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Subsidies

We krijgen heel veel vragen over subsidies. Niet alleen van bewoners, maar ook van ondernemers. Om je op weg te helpen hebben we een overzicht gemaakt van duurzame subsidies, regelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden. 

Heb je na het zien van dit lijstje nog vragen? Kom langs tijdens ons spreekuur in het Duurzaam Den Haag Loket of mail ons via info@duurzaamdenhaag.nl

Particulier/ VvE

 • Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) (tot 31 december 2020 of tot wanneer het budget op is) Deze subsidie is voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE).
 • Subsidie meerjaren duurzaam onderhoudsplan (tot 1 oktober 2019 of tot wanneer het budget op is) Alleen kleine VvE's met minder dan 10 appartementen komen voor deze subsidie in aanmerking. Naast het onderhoudsplan geeft het ook aan welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn met betrekking tot bijvoorbeeld energiezuiniger worden. 
 • Subsidie energiebesparing eigen huis (tot 31 december 2019)
  Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen als je minimaal twee isolerende maatregelen treft. Het budget voor deze subsidie is voor particuliere woningeigenaren uitgeput. In VvE verband kan nog wel een beroep gedaan worden op die regeling.
 • Subsidie lokale initiatieven energietransitie (tot 31 december 2021 of tot wanneer het budget op is) Voor VvE's is het mogelijk om subsidie te krijgen voor duurzame maatregelen die leiden tot: energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of die anderszins CO2-uitstoot terugdringen. 
 • Fonds 1818 - Minitiatief
  Een Minitiatief is een idee van een (groepje) particulier(en) om bij te dragen aan een betere, socialere of mooiere samenleving. Fonds 1818 doneert een bedrag van tussen € 100,- en € 3.000,- om de stap van een idee naar uitvoering mogelijk te maken. 
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
  Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
 • Urban Energy
  Voor ondernemers die producten en diensten ontwikkelen of onderzoeken voor duurzame energie in de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld als je werkt aan energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur. 
 • https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/duurzaamheidsfonds-vves-.htm en https://www.svn.nl/overheden/onze-fondsen/duurzaamheidsfonds-vve-s-den-haag/
  Duurzaamheidsfonds voor VvE's. Regeling waarmee Haagse VvE’s tot 10 appartementen tegen een lage rente kunnen lenen om investeringen in onderhoud en verduurzaming te bekostigen.

Ontdek in twee stappen of er subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om je woning energiezuiniger te maken via: http://www.energiesubsidiewijzer.nl.

Ondernemers

 • Energie-investeringsaftrek (EIA) 
  Als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Er zijn 150 investeringsopties op 5 thema’s: Gebouwde omgeving, Industrie, Transport, Duurzame energie en Energieadvies. 
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
  Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
 • MIA en Vamil
  Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je 75% van de investeringskosten in een keer afschrijven. Ook interessant: een investering in waterstofauto’s en volledig elektrische auto's kan ook fiscaal voordeel (MIA) opleveren!
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
  Wie investeert in het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies door middel van pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van energie- en klimaatinnovatie kan in aanmerking komen voor subsidie. Hieronder valt ook het investeren in innovaties voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. 
 • Hernieuwbare Energie 
  Werk je aan innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023? Kijk of je gebruik kunt maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.
 • Subsidie parkeervergunningen voor one-way 100% elektrische deelauto’s
  Wie meer dan 50 openbaar beschikbare auto’s zonder vaste standplaats verhuurt kan in aanmerking komen voor parkeervergunningen waarmee in de hele stad kan worden geparkeerd. 

Op de site www.rvo.nl/subsidies-regelingen staan alle nationale regelingen voor bedrijven.

Stichting/vereniging

 • Subsidie Duurzaamheid (tot 1 oktober 2019, of als budget op is)
  Je kan namens een stichting of vereniging subsidie aanvragen voor een duurzaam project in jouw wijk.
 • Klimaatfonds
  Het Klimaatfonds verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen die energie besparende maatregelen nemen.
 • Fonds 1818
  Fonds 1818 verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen ten behoeven van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio. 

Bezoek de Hou van je Huis/Zaak pop-up stores

Bij Hou van je Huis kan je advies krijgen over duurzame oplossingen in je woning. De hou van je Huis-adviseurs helpen je graag! Daarnaast is er ook Hou van je zaak, met advies voor ondernemers. 

Goudsbloemlaan 82 De pop-up store is open:

 • woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
 • donderdag van 13.00 tot 19.00 uur
 • vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
 • iedere 1e zaterdag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur

Fluwelen Burgwal 54 De pop-up store is open:

 • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (ook voor hou van je zaak)

Het kleine Loo 364 De pop-up store is open:

 • dinsdag, woensdag, donderdag van 13.00 tot 17.00 uur

Noorderbeekdwarsstraat 218  In de Wij Weimar winkel aanwezig:

 • Elke donderdag van 9.00 tot 17.00 uur 
 • Elke laatste donderdag van de maand spreekuur van de VvE-balie: Groene Donderdag van 13.00 - 17.00 uur.