Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Subsidies

We krijgen heel veel vragen over subsidies. Niet alleen van bewoners, maar ook van ondernemers. Om je op weg te helpen hebben we een overzicht gemaakt van duurzame subsidies, regelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden.

Heb je na het zien van dit lijstje nog vragen? Kom langs tijdens ons spreekuur in het Duurzaam Den Haag Loket of mail ons via info@duurzaamdenhaag.nl

Particulier/ VvE

 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf van
  een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.
 • Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie 2021 (tot 31 december 2021)
  Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 500.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunnen er geen aanvragen meer worden gedaan)
 • Duurzaamheidsfonds VvE's
  Het duurzaamheidsfonds is een VvE-lening voor kleine VvE’s die graag op korte termijn hun gebouw willen onderhouden en verduurzamen. VvE’s hebben vaak te weinig geld in kas om deze plannen uit te voeren. Het VvE-fonds maakt het voor VvE’s mogelijk om het onderhoud en het verduurzamen te kunnen combineren en betalen.
 • Subsidie energiebesparing eigen huis
  (VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022) Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen als je minimaal twee isolerende maatregelen treft.
 • Subsidie lokale initiatieven energietransitie (tot 31 december 2021 of tot wanneer het budget op is) Voor VvE's is het mogelijk om subsidie te krijgen voor duurzame maatregelen die leiden tot: energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of die anderszins CO2-uitstoot terugdringen.
 • Subsidie wonen op schone energie 2021
  Je kan subsidie aanvragen voor het overstappen van het koken op gas naar het koken op elektriciteit of het vervangen van de warmteoplossing op gas naar een andere energiebron.
 • Korting op bouwleges
  Heb je plannen om te bouwen of verbouwen? Wanneer je dit duurzaam doet, kan je in aanmerking komen voor een korting op de bouwleges.
 • Subsidie voor een groen dak
  Ga je een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.
 • Fonds 1818
  Het fonds steunt initiatieven met minimaal drie personen die niet namens een stichting of vereniging aanvragen. Check de site om te kijken of je aan alle voorwaarden voldoet.
 • Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE)
  Het LISE-fonds loodst duurzame initiatieven door de startfase door de voorbereiding van het project te bekostigen met een renteloze lening. Het fonds is bedoeld voor initiatieven van bewonerscollectieven, verenigingen (waaronder VvE's) en ondernemers.
 • Subsidie elektrische auto delen (in coöperatie)
 • Wilt u met andere bewoners uit uw wijk een coöperatie (vereniging) oprichten om elektrische auto’s te delen? Dan kunt u voor een proefperiode van 6 maanden subsidie aanvragen. Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2023. Of totdat het totale bedrag van € 330.000 op is. In 2021 is er € 90.000 beschikbaar, in 2022 en 2023 € 120.000 per jaar. U krijgt maximaal € 18.000 subsidie.

Ontdek of er meer subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om je woning energiezuiniger te maken via de Energiesubsidiewijzer en duurzamestad.denhaag.nl.

Ondernemers

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  Als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Er zijn 150 investeringsopties op 5 thema’s: Gebouwde omgeving, Industrie, Transport, Duurzame energie en Energieadvies.
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  Met deze subsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
 • MIA en Vamil
  Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je 75% van de investeringskosten in een keer afschrijven. Ook interessant: een investering in waterstofauto’s en volledig elektrische auto's kan ook fiscaal voordeel (MIA) opleveren!
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
  Wie investeert in het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies door middel van pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van energie- en klimaatinnovatie kan in aanmerking komen voor subsidie. Hieronder valt ook het investeren in innovaties voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
 • Hernieuwbare Energie
  Werk je aan innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023? Kijk of je gebruik kunt maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.
 • Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE)
  Het LISE-fonds loodst duurzame initiatieven door de startfase door de voorbereiding van het project te bekostigen met een renteloze lening. Het fonds is bedoeld voor initiatieven van bewonerscollectieven, verenigingen (waaronder VvE's) en ondernemers.

Op de site www.rvo.nl/subsidies-regelingen staan alle nationale regelingen voor bedrijven.

Stichting/vereniging

 • Klimaatfonds
  Het Klimaatfonds verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen die energie besparende maatregelen nemen.
 • Fonds 1818
  Fonds 1818 verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen ten behoeven van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio.
 • Subsidies elektrisch rijden
 • Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE)
  Het LISE-fonds loodst duurzame initiatieven door de startfase door de voorbereiding van het project te bekostigen met een renteloze lening. Het fonds is bedoeld voor initiatieven van bewonerscollectieven, verenigingen (waaronder VvE's) en ondernemers.

Bezoek de Hou van je Huis pop-up stores

Bij Hou van je huis kan je advies krijgen over duurzame oplossingen in je woning. De hou van je Huis-adviseurs helpen je graag!

Benieuwd naar de plannen en ideeën van de gemeente Den Haag om de stad over te laten gaan op schone energie? Ga naar www.duurzamestad.denhaag.nl

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht