Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Alleen langs kust nog grote populatie Huismussen

​Het aantal huismussen in Den Haag is de afgelopen decennia sterk afgenomen.

Deel pagina:

2 jun
 Alleen langs kust nog grote populatie Huismussen

Het aantal huismussen in Den Haag is de afgelopen decennia sterk afgenomen. Alleen in Scheveningen, Kijkduin en Duindorp leven nog grote populaties huismussen. Dit blijkt uit onderzoek van De Groen Ruimte, gemeente Den Haag, Haagse Vogelbescherming en Duurzaam Den Haag naar het aantal huismusnesten in de stad.  

Huismussen verdwijnen uit straatbeeld

In opdracht van de gemeente Den Haag zijn in 2015 in grote delen van de stad het aantal huismusnesten geïnventariseerd. Conclusie: de huismus komt nog maar in een klein aantal wijken in Den Haag voor.  Alleen in Scheveningen en Kijkduin zijn nog een paar grote kolonies te vinden.Uit onderzoek in 2014 was al vastgesteld dat er in Duindorp nog een grote populatie aanwezig is. In sommige gebieden in de stad is de huismus zelfs helemaal verdwenen!  

De huismus verbonden aan stad

De huismus is onlosmakelijk verbonden met de stad en bebouwing. Het vogeltje is herkenbaar voor bewoners en het hele jaar aanwezig in tuinen en rond het huis. Het is daarmee een van de meest aansprekende diersoorten in de stad. Maar de laatste decennia is de populatie in steden sterk achteruitgegaan. Het te kort aan voedselaanbod en nestgelegenheid in de stad zouden de twee grote oorzaken zijn. In Den Haag lijkt er niet één duidelijke oorzaak te zijn. Er lijkt per gebied sprake te zijn van een combinatie van lokale factoren die ervoor zorgen dat de huismus zich er niet meer thuis voelt. Verder onderzoek moet dit uitwijzen.  

Om de bestaande, lokale populaties in stand te houden is het van belang uit te zoeken wat de actuele staat van de habitat-elementen ter plekke zijn en welke factor of factoren beperkend zijn en dus versterking nodig hebben. Een 'Masterplan Haagse Huismus' moet gemeente brede bewustwording onder inwoners creëren. Daarnaast is het van belang om ook inzicht te hebben in de aanwezigheid van huismussen in het nog niet onderzochte deel van Den Haag.

Lees het eindrapport Inventarisatie Huismus 2015 hier.

Meer nieuws

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes
12 mrt

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes

DuurSaam Benoordenhout organiseerde de derde wijkbijeenkomst voor hun wijk

Lees verder
Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes
12 mrt

Wijkbijeenkomst Benoordenhout over waterzijdig inregelen en zonnepanelen groot succes

DuurSaam Benoordenhout organiseerde de derde wijkbijeenkomst voor hun wijk

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht