Energie opwekken en gebruiken

Wijkcoöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark in oprichting

En ze zijn op zoek naar jou!

Over niet al te lange tijd wordt energie niet meer ergens centraal in het land in grote energiecentrales opgewekt maar gewoon bij ons in de buurt, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens. In heel Nederland organiseren bewoners zich daarom en beginnen bijvoorbeeld met het leggen van zonnepanelen als eerste stap om te werken aan een gezamenlijke en toekomstbestendige wijk. Het buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark zet nu met ondersteuning van Duurzaam Den Haag stappen om ook in deze wijk een wijkcoöperatie op te zetten.

Met een wijkcoöperatie kunnen ze de buurt vooruithelpen, mét en vóór bewoners en ondernemers uit de wijk. Een wijkcoöperatie vertegenwoordigt buurtgenoten, ondersteunt lokale ondernemers, verbindt wijkpartners en is een zelfstandige rechtspersoon. Verschillende initiatieven kunnen hun krachten in de wijk bundelen in een wijkcoöperatie. Daarmee worden ze nog zichtbaarder en betekenisvoller voor bewoners, wijkpartners én gemeente. Een wijkcoöperatie is daarmee een gelijkwaardige samenwerkingspartner voor de gemeente, leveranciers, welzijnsorganisaties en andere relevante partijen.

Het eerste waar de coöperatie mee aan de slag wil, is het leggen van zonnepanelen op het buurtcentrum Trefpunt Laakhage. Momenteel worden voor Wijkcoöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark de statuten definitief gemaakt en vervolgens worden geformaliseerd. Daarom zijn we op zoek naar buurthelden: bestuursleden voor de op te richten coöperatie. Een voorzitter, secretaris, penningmeester, algemene bestuursleden. Mede met de ondersteuning van Duurzaam Den Haag schatten wij in dat de tijdsbesteding maximaal twee uur per week zal zijn.

Heb je interesse in een functie als bestuurslid of ben je benieuwd naar de wijkcoöperatie? Mail of bel dan naar Tom Golder, die namens Duurzaam Den Haag het buurtteam ondersteunt: 06-10 65 3077 / tom@duurzaamdenhaag.nl.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht