Energie besparen

Visie “Lokale Warmte met Haagse Krach”

De warmtevisie van Duurzaam Den Haag geeft een beeld hoe die overstap vorm kan krijgen.

Den Haag klimaatneutraal in 2030. Dat is de stip op de horizon die het Haagse Coalitieakkoord 2018-2022 schetst. Om die ambitie waar te maken, is een praktische visie nodig op de energietransitie. De overstap maken naar duurzame warmte en het duurzaam verwarmen van je huis is de grootste uitdaging van deze energietransitie.

De warmtevisie van Duurzaam Den Haag geeft een beeld hoe die overstap vorm kan krijgen met aandacht voor lokale warmte en met ruimte voor bewoners en ondernemers om zelf vorm te geven aan het nieuwe Haagse warmtesysteem. Hierbij staat de bewoner en de ondernemer zelf aan het roer. Lokale oplossingen kunnen op termijn voorzien in een groot deel van de Haagse warmtevraag. Denk aan winnen van warmte uit bijvoorbeeld oppervlakte-, afval- en drinkwater, aan gebruik van warmte uit de ondergrond (geothermie) en lokale restwarmte van bijvoorbeeld de Uithof.

Deze visie is opgesteld met behulp van de quick-scan die is uitgevoerd door CE Delft en CMAG. Zij hebben gekeken naar alternatieve warmtebronnen en de mogelijkheden die een hybride warmtesysteem biedt.

'We zijn heel blij dat we deze visie, die samen met de bewoners en ondernemers uit de stad tot stand is gekomen, kunnen presenteren aan de wethouder. Deze visie is een belangrijke bouwsteen bij het ontwikkelen van een duurzaam warmtesysteem in Den Haag. Ik kijk uit naar een verdere samenwerking met alle betrokken partijen. Waarbij de inzet van de Haagse Krach beweging van bewoners en ondernemers, optimaal wordt benut.’
Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

Tijdens de netwerkborrel van Duurzaam Den haag op donderdag 28 maart overhandigde Heleen Weening de visie plus het rapport aan wethouder Energietransitie en Duurzaamheid Liesbeth van Tongeren.

‘Ik wil coöperaties, buurten die klaar zijn om op duurzame warmte over te gaan. ondersteunen.’ I’m your girl! Dus kom maar op met die een warmte coöperaties, ik ga met jullie aan de gang!'
Wethouder Liesbeth van Tongeren

Benieuwd naar onze visie?

Lees hem hier!

Wil je weten wat de bevindingen zijn van CE Delft en CMAG?

Lees het rapport hier!

Hoe reageren de bewoners en experts op de visie Lokale Warmte met Haagse Krach?

Lees hier verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht