Energie besparen

Gasvrij Scheveningen voor bewustwording in de buurt

Veel buurtbewoners van Scheveningen willen gasvrij leven

Kick-off Gasvrij Scheveningen

Ruim 80 Scheveningers bezochten op 23 januari de kick-off van Gasvrij Scheveningen. Deze avond konden buurtbewoners kennismaken met het initiatief en hun ideeën over (aard)gasloos wonen delen. In het Kalhuis, waar de avond plaatsvond, praten we met twee betrokkenen: Hans Grijzen en Marike Vermeulen. Hans is opgegroeid in Scheveningen en al zo’n 30 jaar vrijwilliger voor Wijkoverleg Scheveningen-dorp (WOS). Marike is locatiemanager van het Kalhuis en in dienst van Welzijn Scheveningen.

Marike: We waren op zoek naar een project waar we als welzijnsorganisatie en bewonersorganisatie samen aan konden gaan werken. Daniel Kruithof was al veel met het onderwerp bezig en heeft ons toen bij elkaar gebracht – hij was de aanjager. Het leuke van de samenwerking tussen WOS en Welzijn Scheveningen is dat we met elkaar voor een grote zichtbaarheid kunnen zorgen. Dat is ook onze insteek want we willen er voor alle Scheveningers zijn. Hans: We zijn begonnen met de eerste inloopavond om mensen bewust te maken van wat er nu eigenlijk gebeurt. En van wat er mogelijk is. Er wordt wel veel gedaan vanuit de gemeente maar dat is niet voor iedereen zichtbaar en soms onduidelijk. Wij geloven dat we wat dichter bij de mensen staan en daardoor beter kunnen laten zien wat er is en wat er kan.

Marike: De inloopavond was ook een inventarisatie om te zien in hoeverre mensen bereid zijn om deel te nemen aan een projectgroep. En in hoeverre ze daadwerkelijk bezig zijn met verduurzamen. Daar hadden wij eigenlijk niet echt een idee van. We zijn blij dat de opkomst zo groot was en er zoveel mensen echt iets mee willen doen. Nu komen we ongeveer wekelijks bij elkaar met een stuurgroep om het project verder uit te rollen. Maar wat er echt gaat gebeuren, dat is aan de bewoners zelf.

Netwerkpartner en informatiepunt Hans: Ik heb een CV-ketel van 14 jaar oud. Als die het straks opgeeft weet ik niet waar ik moet beginnen. Ik denk dat er veel meer mensen zijn die daar tegenaanlopen. Voor die mensen zijn wij er – we willen niet alleen een verbindende factor zijn maar ook kennis meegeven. Daarom organiseren we productavonden, over bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen, waarbij we echt de diepte in gaan. Er is dan een leverancier aanwezig die kan uitleggen hoe het product precies werkt en wat de moeilijke termen betekenen. We hopen zo dat het technische verhaal wat minder ingewikkeld wordt zodat er makkelijker keuzes gemaakt kunnen worden. Marike: Het gaat er bij ons niet om of er wel of niet een warmtepomp wordt gekocht, het gaat vooral om de bewustwording. Zodat men weet wat er bij hen thuis gebeurt en wat mogelijk is. En we wijzen mensen ook op subsidiemogelijkheden en ons netwerk. Als je in je eentje een idee hebt loopt het snel dood. Wij willen mensen helpen, als netwerkpartner en als verzamelpunt van informatie. Zodat het gaat leven en meegaat naar de VvE’s, vergaderingen en verjaardagen! Hans: We kunnen nog veel leren van andere buurtinitiatieven in Den Haag. Binnenkort heb ik een afspraak met iemand die heeft geholpen aan het zonnedak van World Forum. Hij kan precies vertellen hoe je zo’n coöperatie handen en voeten moet geven. We zijn blij dat hij bereid is om die kennis met ons te delen zodat wij dat weer kunnen doorgeven.

Hoe duurzaamheid leeft op Scheveningen

Hans: Je merkt dat er al verschillende initiatieven op Scheveningen goed bezig zijn. Ik hoorde laatst dat sporthal de Lindoduin subsidie heeft aangevraagd om hun dak vol te leggen met zonnepanelen. En de nieuwbouwwijk naast de vuurtoren krijgt een warmtepomp, ten minste als het technisch mogelijk is. De intentie is er wel, en dan kan de hele buurt daarvan profiteren!

Marike: Scheveningen heeft echt nog een dorpsmentaliteit. De kansen om iets te bereiken zijn veel groter als je Scheveningers met elkaar iets laat doen dan als er vanuit de stad iets opgelegd wordt, want dan worden mensen wantrouwend en gaan ze in de weerstand. We willen laten zien hoeveel invloed ze zelf kunnen uitoefenen, hoeveel er mogelijk is! Dat we met z’n allen stapje voor stapje een andere weg in kunnen slaan.

Meer weten

Op 13 maart organiseerde Gasvrij Scheveningen een tweede algemene inloopavond. De volgende inloopavond is een productavond over zonnepanelen, op 23 maart. Kom langs en laat je informeren! Of neem eens een kijkje op hun website: www.gasvrijscheveningen.nl.

Werkgroep Duurzame Haagse Warmte

Gasvrij Scheveningen maakt in samenwerking met Duurzaam Den Haag en met zeven andere buurtinitiatieven deel uit van de werkgroep Duurzame Haagse Warmte. De werkgroep komt eens in de vijf weken bij elkaar om ervaring uit te wisselen. Meer informatie over de werkgroep lees je hier.

Ik help je graag
Anouk Dehue
Bij mij kun je terecht voor: communicatie, de ondersteuning van bewonersinitiatieven en onze stadsgesprekken.
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht