Energie besparen

Energierijk Moerwijk: 'We kregen het gevoel dat het anders kan en dat we het zelf kunnen veranderen'

Buurtgenoten werken ideeën uit tot acties om hun wijk te verduurzamen

Maandagavond 4 november wisten ongeveer 40 wijkbewoners het woonzorgcentrum Moerwijk te vinden voor de Energierijke bijeenkomst, georganiseerd door Buurtteam Energierijk Moerwijk in samenwerking met Duurzaam Den Haag. Vooraf werden er heerlijke gerechten geserveerd. Op een volle maag kan je beter nadenken, dus die maaltijd kwam goed van pas!

Na een kort welkom van Heleen, de directeur van Duurzaam Den Haag, werd het woord gegeven aan Johan van Buurtteam Energierijk Moerwijk. Johan is één van de leden van het buurtteam, dat al sinds juli 2018 een keer per maand samenkomt. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gewerkt aan het buurtplan voor Moerwijk, waar in komt te staan hoe de wijk zal vergroenen en verduurzamen (aardgasvrij worden). Om dat plan te vullen met ideeën waar de wijkbewoners achter staan is deze avond de Energierijke bijeenkomst georganiseerd. Want al zijn de 10.000 woningen voor het grootste deel in handen van woningcorporaties, ook als huurder kan je bijdragen!

Iedereen werd uitgenodigd om aan één van de zes tafels met verschillende thema’s te gaan zitten. Zo kon er gepraat worden over regentonnen en balkontuinieren, inductiekoken, het Groene Portiek/ Ecodorp Den Haag, het buurtplan, Moerwijk Coöperatie of de problemen rondom vocht en schimmel. Dit zijn allemaal thema’s die belangrijk zijn voor deze wijk. Na de tafelgesprekken werd door elke tafel een pitch voorbereid, waarbij één persoon in het kort vertelde wat er besproken is en welke mogelijke acties ze willen ondernemen.

Tijdens de pitches werden ontzettend veel ideeën gedeeld. Bijvoorbeeld door de groep die het over regentonnen en balkontuinieren hadden, zij willen een praktische, eenvoudige en goedkope actie. Daarom stelden ze voor een bloemenmarkt in Moerwijk te organiseren in het voorjaar, waar ook mensen met kennis van groen aanwezig zijn die mee de wijk in gaan om bewoners te helpen. Verder had de groep inductiekoken het idee geuit om mensen beter te informeren over ‘van het gas af’, want doordat bewoners niet goed weten hoeveel inductie kost, wanneer ze moeten overstappen en hoe lang dat proces zal duren, ontstaat er angst en een negatief beeld.

Echter is de meest hoognodige verandering nodig om vocht en schimmel in woningen aan te pakken. De gespreksleider vertelt tijdens de pitch dat de emoties hoog opliepen tijdens de gesprekken aan tafel. Bewoners twijfelen of de nieuwe renovatieplannen de oplossing zijn en om juiste oplossingen te vinden wordt voorgesteld samen te werken met Moerwijk Coöperatie, coaches aan te stellen en meer inspraak bij de huurcommissies te eisen. Ook een huisarts met praktijk in Moerwijk zat aan de tafel van vocht en schimmel. Ze vertelt dat ze zich zorgen maakt: 'niet alleen directe gezondheidsklachten, maar ook indirect leiden de vocht- en schimmelproblemen bij sommige bewoners tot chronische stress en daarom moet er echt wat aan gedaan worden.'.

Al deze bevindingen en ideeën worden door het buurtteam meegenomen en zullen nog eens besproken worden tijdens de vergaderingen. Maar ook de aanwezigen werden gevraagd: als je mag kiezen, aan welk thema wil jij dan meewerken om Moerwijk mooier te maken? Door een briefje met hun naam achter te laten is de eerste stap voor verandering gezet. Tijdens vervolg bijeenkomsten per thema, zal voor elk onderwerp nog meer concrete plannen gemaakt worden om zo over te kunnen gaan tot actie.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht