Energie opwekken en gebruiken

Ener­gie­co­ö­pe­ra­tie in Molenwijk/Puntpark

Voor een mooie, schone en groene buurt

Op 18 maart is de Energiecoöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark officieel opgericht. Een bijzondere gebeurtenis, want het betekent dat bewoners uit de wijk binnenkort voor een eenmalig bedrag van minder dan drie tientjes deel kunnen nemen aan hun eerste eigen zonnepanelenproject en bijdragen aan een duurzamere buurt.

Trots

De oprichters en leden van het buurtteam hebben de officiële oprichting kleinschalig gevierd in het buurtcentrum. Met spekkoek, naar het Spekkoekoverleg, de naam die de bewoners hun maandelijkse overleggen hebben gegeven. De sfeer was opgetogen; ook Molenwijk/Puntpark heeft nu haar eigen energiecoöperatie. De coöperatie wil buurtgenoten actief betrekken bij de overstap naar schone energie en duurzamer leven. Dat doen ze door projecten uit te voeren waaraan iedereen kan meedoen, ook als je misschien wat minder te besteden hebt. Of uitdagingen in je dagelijks leven hebt, die meer aandacht vragen dan duurzaamheid. Dus er is vooral ook trots. Trots op dat een dergelijk initiatief nu ook eens van bewoners uit een buurt als Molenwijk/Puntpark komt.

Iedereen uit de buurt kan meedoen

Dat iedereen uit de buurt kan meedoen, is dan ook de uitdrukkelijke wens van het buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark van waaruit de coöperatie is voortgekomen. Het buurtteam is een groep enthousiaste bewoners die zich - met ondersteuning van Stichting Duurzaam Den Haag – met hart en ziel inzet in voor een mooie, schone en groene buurt. Het duurzaam maken van de buurt biedt volgens het buurtteam namelijk ook kansen voor werkgelegenheid, woongeluk en samenhang in de buurt en de sfeer op straat.

Zonnepanelen op Laakhage en sporthal Lipa

Het eerste energieproject van de coöperatie is het opwekken van zonne-energie op het dak van buurtcentrum Laakhage en sporthal Lipa. Beide zijn panden van Gemeente Den Haag. In samenwerking met de afdeling Centraal Vastgoed van de gemeente werkt de coöperatie aan de voorbereidingen van een zonnedak van circa 50 zonnepanelen op Laakhage en ruim 200 op sporthal Lipa. Verwachting is dat beide daken deze zomer gerealiseerd zijn.

Financiering volgens het Op Rozen-model

Voor de zonnedaken wordt gekozen voor het zogenaamde ‘Op Rozen-model’, een financieringsvorm die het mogelijk maakt voor bewoners om met een eenmalige bijdrage van minder dan dertig euro een aandeel ter grootte van vier zonnepanelen kopen en vervolgens vijftien jaar lang profiteren van de opgewekte groene stroom. Een opbrengst die ongeveer op vijfentwintig euro per jaar wordt geschat. Na één jaar is de inleg dus al terugverdiend. Bovendien draag je bij aan een duurzamere buurt omdat 10 procent van de totale opbrengsten van de coöperatie niet wordt uitgekeerd aan de leden, maar gebruikt wordt om andere duurzame initiatieven in de buurt te ondersteunen.

Meedoen?

Enthousiast geworden en wil je meedoen met dit bijzondere eerste project of op de hoogte gehouden worden? Vul dan hier je gegevens in. Voorinschrijving verplicht tot niets.

Over coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A.

Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven, opgericht om daadwerkelijk bij te dragen aan een meer duurzame buurt, nu en in de toekomst. Het oprichtingsbestuur bestaat uit leden van het buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht