Energie besparen

De Haagse Vruchtenbuurt gaat zelf van het aardgas af

Bij 500 aangesloten huishoudens krijgt de buurt een eigen duurzaam warmtenet

Dit voorjaar is het erop of eronder voor de wijk. Al jaren zijn bewoners, verenigd in een coöperatie, actief voor de ontwikkeling van een eigen duurzaam warmtenet. Met het ondertekenen van een intentieverklaring ontstaat nu de mogelijkheid voor bewoners om van het aardgas af te stappen. Samen met NetVerder (dochterbedrijf van Stedin) en Dunea Warmte & Koude wordt daarom een ultieme poging gedaan om dit te realiseren. Dit voorjaar moeten hier 500 bewoners mee instemmen. Als dit lukt, gaat het project verder! Lukt het niet? Dan blijft alles voorlopig nog even bij het oude…

De komende weken is het buurtinitiatief Warm in de Wijk dan ook heel zichtbaar in de wijk. Zo is in een deel van de wijk, het zogenaamde focusgebied, huis aan huis een uitgebreid informatiepakket bezorgd. Elke maandag, woensdag en vrijdagmiddag kunnen bewoners bij Lunchroom Op de Hoek of Wijkgebouw De Abri in gesprek met het bewonersinitiatief met vragen over het warmtenet. Een aantal bewonersbijeenkomsten zijn al georganiseerd en in maart volgt een volgende bijeenkomst. Op deze manier hoopt de wijk aan het benodigde aantal van 500 ondertekenende intentie-overeenkomsten te komen. Voorzitter van de bewonerscoöperatie Eric Boessenkool geeft aan er alle vertrouwen in te hebben dat die 500 bewoners worden gehaald: “We merken aan alle kanten dat het leeft. Al jaren zijn we met dit initiatief zichtbaar in de wijk. Nu kunnen we echt concreet bewoners vragen om mee te doen! De intentieverklaringen stromen al binnen, maar we merken ook dat veel mensen nog met vragen zitten. We hopen er dan ook alles aan te doen om alle twijfel weg te nemen”.

Bewoners zitten met het ondertekenen van de intentieverklaring nog niet vast aan deelname op het warmtenet. Ze spreken wel hun intentie uit dat onder de gestelde voorwaarden zij graag mee zouden doen. Met die toezegging kunnen de initiatiefnemers het project verder gaan realiseren. Het warmtenet wordt dan alleen aangelegd voor de eerste 500 deelnemers. De rest van de wijk blijft gewoon nog op het aardgas aangesloten. Niemand wordt dus verplicht om deel te nemen.

De stijgende gasprijzen en de huidige situatie in Oekraïne zet consumenten steeds meer aan het denken over het verwarmen op aardgas. Het initiatief komt daarom als geroepen, merken ook de initiatiefnemers. Of het genoeg gaat zijn om de Vruchtenbuurt nu al deels van het aardgas af te halen? We weten het over een paar maanden…

Meer informatie over het duurzame warmtenet: van warmtebron tot woning

Het warmtenet is een netwerk van goed geïsoleerde leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. De warmtebron is de ondergrondse rivierwaterleiding van Dunea die vlak langs de wijk stroomt. Het water dat in de leidingen stroomt is ongeveer 20 graden Celsius. Een buurtwarmtepomp verhoogt de temperatuur, zodat het water met 70 graden Celsius de woning bereikt. Het opgewarmde water wordt via het warmtenet naar de afleverset in de Vruchtenbuurtse woningen gebracht. Het warme water wordt door de leidingen naar de huizen gepompt, die zo van warmte en warm tapwater worden voorzien. Het netwerk maakt daarmee gebruik van energiebronnen die duurzame warmte leveren, waardoor bewoners een duurzaam alternatief hebben voor aardgas.

Wat gebeurt er in de woning?

In de woning wordt de CV-ketel vervangen door een zogenaamde afleverset. Deze afleverset brengt het warme water via bestaande leidingen naar de radiatoren, zodat de woning wordt verwarmd. Het goede nieuws: de radiatoren en de leidingen hoeven niet te worden vervangen. De afleverset zorgt naast verwarming ook voor warm tapwater, zodat de bewoners warm kunnen douchen. Dit warme water raakt, in tegenstelling tot bij een boiler, niet op. De afleverset bestaat uit een warmtemeter, die bijhoudt hoeveel warmte wordt verbruikt en een warmtewisselaar, die zorgt voor de overdracht van de warmte naar de radiatoren of vloerverwarming. De locatie van de binnenkomende warmteleiding hangt af van uw type woning en de keuze die de netwerkbeheerder (Netverder dus) maakt om het project technisch en financieel haalbaar te maken. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de bestaande gasleidingen.


Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht