Energie besparen

De eerste stappen naar een nieuwe oplossing voor het financieren van kleine ener­gie­be­spa­ren­de maatregelen

We werken aan een nieuw model geïnspireerd op het ESCo-model

Veel mensen willen thuis wel energie besparen, maar niet iedereen heeft hier de middelen voor. In Nederland zijn er volgens TNO 650.000 huishoudens die onvoldoende geld hebben voor verwarming, verlichting of koken. Dan kan je je voorstellen dat je geen energiebesparende maatregelen als waterzijdig inregelen of de aanschaf van een energiezuinige koelkast kan betalen. Terwijl dat juist voor deze mensen zo belangrijk is. Want zij kunnen de besparing op hun energierekening extra goed gebruiken. Het is een vicieuze cirkel waar je niet makkelijk uitkomt. Tenzij je hulp krijgt.

Duurzaam Den Haag is samen met stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en Provincie Zuid-Holland een ESCo-model aan het ontwikkelen dat het mogelijk maakt om dit soort kleine energiebesparende maatregelen te financieren. Zo kunnen bewoners thuis energie besparen zonder dat ze zelf investeringen hoeven te doen. Deze verkenning wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Zuid-Holland.

Wat is een ESCo-model?

ESCo staat voor ‘Energy Service Company’. Het is een vorm van energie-investeringen die al veel in de Verenigde Staten gebruikt wordt. Het is de ESCo die de energiebesparende aanpassingen in woningen van particulieren betaalt. Door de energiebesparende aanpassingen nemen de maandelijkse energiekosten van de bewoners af. Van dit verschil in de energierekening worden de investeringen van de ESCo weer afbetaald. Zodra dit gedaan is, zijn de bewoners zelf volledig eigenaar van de energiebesparende aanpassingen in hun woning én blijft hun energierekening aanhoudend lager.

Op zoek naar een nieuwe vorm

Er zijn in Nederland al meerdere projecten die werken volgens het ESCo-model. Tot nu toe gaat het om projecten waarbij grote investeringen gedaan worden. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen of het volledig isoleren van een woning. Omdat elke investering door de ESCo een manier van financiering is, moet er voldaan worden aan de wet- en regelgeving voor verantwoorde kredietverlening. Bovendien is kredietverlening aan particulieren een vergunningplichtige activiteit volgens de Wet op het financieel toezicht. Dat brengt een complex traject en hoge vaste kosten met zich mee, waardoor het uitvoeren van de ESCo voor kleine energiebesparende maatregelen niet haalbaar is.

Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere manier waarop er toch een ESCo kan worden opgezet, zonder dat sprake is van kredietverlening volgens de Wet van het financieel toezicht.

Een model in abonnementsvorm

Een model in de vorm van een vrijblijvend abonnement lijkt de oplossing! Een abonnement voor doorlopende dienstverlening (zonder dat sprake is van ‘koop op afbetaling’) wordt niet gezien als kredietverlening waarvoor een vergunning is vereist. Dat betekent dat het model gaat werken op basis van vertrouwen, in plaats van vastgelegde betalingsafspraken in een contract.

Verder werkt het abonnement hetzelfde als het originele ESCo-model. De bewoners betalen hun maandelijkse abonnement van het geld dat bespaard wordt door de energiebesparende maatregelen. Het abonnement kan te allen tijde door de abonnementhouder worden opgezegd. Wie in aanmerking komt voor een abonnement en wie niet, dat gaat waarschijnlijk bepaald worden door lokale energiecoöperaties die de mensen in de buurt kennen.

Ook een abonnement op basis van vertrouwen zorgt voor een risico. Want wat gebeurt er als iemand zijn abonnement tussentijds opzegt? In het financiële model wordt er daarom waarschijnlijk ruimte vrij gemaakt waarmee deze kosten alsnog gedekt worden.

Steeds dichterbij een model voor kleine energiebesparende maatregelen

We zijn er nog niet! We weten nu dat een model in abonnementsvorm juridisch en financieel waarschijnlijk mogelijk is. Maar de komende maanden is er nog veel te doen. Stapje voor stapje komen we dichterbij een nieuw model dat geschikt is voor kleine energiebesparende maatregelen.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht