Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

FAQ - Zijn er subsidies voor afwateringssystemen?

Deel pagina:

Sinds 1 januari 2020 is de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie in het leven geroepen. Voor het jaar 2020 heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland een bedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld. Je kunt een bijdrage aanvragen voor het opvangen en het vasthouden van regenwater, bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak, het vergroenen van de tuin en het aanschaffen van een regenton. 

De regeling is een enorm succes, in 2019 zijn ruim 400 aanvragen ingediend en hieraan is vanuit de Stimuleringsregeling € 600.000,- bijgedragen.

Voor meer informatie check de website van het Hoogheemraadschap Delfland