Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

FAQ - Kan ik subsidie krijgen voor een groen dak?

Deel pagina:

Ja, je kunt subsidie aanvragen voor een groen dak.
Een groen dak heeft veel voordelen. Het isoleert, het is een goede waterbuffer en het draagt bij aan de biodiversiteit van de omgeving. Daarom kun je subsidie aanvragen als je van plan bent om een groen dak te maken dat groter is dan 20 m2. Onderzoek wel eerst of je dak geschikt is. Je kunt dat vragen aan een dakdekkersbedrijf of een expert op het gebied van groene daken.

Voor de aanleg van een groen dak kun je 25 euro subsidie krijgen per vierkante meter, met een maximum van 50% van de totale werkelijke kosten en een maximum van 20.000 euro per aanvraag. Je kunt tot en met 31 december 2022 subsidie aanvragen. Er is € 200.000 subsidie beschikbaar. Als dit bedrag op is, kunt u geen aanvraag meer indienen.

De aanvraag kun je doen op de site van de gemeente. Je hebt daarvoor twee dingen nodig:

 • Een offerte van het bedrijf dat bij jou het groene dak gaat aanleggen
 • Een foto van je dak zoals het nu is (dus zonder begroeiing).

Je krijgt binnen 12 weken reactie van de gemeente op je aanvraag. De subsidie wordt uitbetaald nadat de werkzaamheden zijn voltooid en je een verantwoordingsformulier bij de gemeente hebt ingediend. Dit formulier moet je uiterlijk binnen 6 maanden na de subsidieverlening bij de gemeente indienen.

Voorwaarden

De gemeente stelt wel voorwaarden aan de manier waarop je een groen dak gaat neerleggen, en aan het dak waarop je het wilt neerleggen:

 • Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels. U heeft een vergunning nodig als:
  • er voor het groene dak een bouwkundige aanpassing nodig is
  • het pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak vanaf de straat te zien is. Controleer bij het stadsdeelkantoor of u een bouwvergunning nodig heeft en of het pand een beschermd stadsgezicht is.
 • Het dakoppervlak dat u beplant is minimaal 6 m2 (vierkante meter).
 • Het groene dak moet minimaal 18 liter water per m2 kunnen opnemen. (Waterbergende capaciteit van 18 liter per m2).
 • De helling van het dak is niet meer dan 35° (graden). Voor schuine daken zijn er speciale dakpakketten te koop die voorkomen dat plantjes wegglijden. U kunt het best samen met een erkend bedrijf het juiste groene dakpakket kiezen.
 • Het groene dak moet minimaal 1 laag op de bestaande dakbedekking hebben die ervoor zorgt dat wortels van plantjes niet door de bedekking heen groeien (wortelwerende laag).

Doe je aanvraag of lees meer informatie!

Subsidies van gemeente Den Haag

Voor alle subsidies voor duurzaam wonen en ondernemen kijk je op duurzamestad.denhaag.nl.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht