Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

FAQ - Kan ik subsidie krijgen voor een groen dak?

Deel pagina:

Ja, je kunt subsidie aanvragen voor een groen dak.
Een groen dak heeft veel voordelen. Het isoleert, het is een goede waterbuffer en het draagt bij aan de biodiversiteit van de omgeving. Daarom kun je subsidie aanvragen als je van plan bent om een groen dak te maken dat groter is dan 20 m2. Onderzoek wel eerst of je dak geschikt is. Je kunt dat vragen aan een dakdekkersbedrijf of een expert op het gebied van groene daken.

Voor de aanleg van een groen dak kun je 25 euro subsidie krijgen per vierkante meter, met een maximum van 50% van de totale werkelijke kosten en een maximum van 20.000 euro per aanvraag. Je kunt tot en met 31 december 2021 subsidie aanvragen. Er is € 175.000 subsidie beschikbaar. Als dit bedrag op is, kunt u geen aanvraag meer indienen. 

De aanvraag kun je doen op de site van de gemeente. Je hebt daarvoor twee dingen nodig:

  • Een offerte van het bedrijf dat bij jou het groene dak gaat aanleggen
  • Een foto van je dak zoals het nu is (dus zonder begroeiing).

Je krijgt binnen 12 weken reactie van de gemeente op je aanvraag. De subsidie wordt uitbetaald nadat de werkzaamheden zijn voltooid en je een verantwoordingsformulier bij de gemeente hebt ingediend. Dit formulier moet je uiterlijk binnen 6 maanden na de subsidieverlening bij de gemeente indienen.

Voorwaarden

De gemeente stelt wel voorwaarden aan de manier waarop je een groen dak gaat neerleggen, en aan het dak waarop je het wilt neerleggen:

  • Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels. Het kan zijn dat er daarom een aanpassing aan de constructie van je huis moet worden gedaan. Voor dat soort aanpassingen heb je een bouwvergunning nodig. Je kunt bij het stadsdeelkantoor vragen of je zo’n vergunning nodig hebt.
  • Let ook op als je in een monument woont, of als je gevel een beschermd stadsgezicht is. Als het groene dak zichtbaar gaat zijn vanaf de straat, dan heb je daar ook een vergunning voor nodig. Ook hierover kun je vragen stellen aan het stadsdeelkantoor.
  • Het dakoppervlak dat je wil beplanten, is minimaal 20 vierkante meter.
  • Het groene dak moet minimaal een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter groen dak hebben.
  • De helling van het dak is niet meer dan 35°. (Anders is de kans te groot dat het dak gaat schuiven of glijden).
  • Het groene dak moet tenminste een wortelwerende laag hebben

Doe je aanvraag of lees meer informatie!

Kortingsaanbod via Natuur en Milieu in samenwerking met het Groene Loket t/m 31 juli: 

Subsidies van gemeente Den Haag 

Voor alle subsidies voor duurzaam wonen en ondernemen kijk je op duurzamestad.denhaag.nl.  

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht