Energie besparen

Ut is tèd voâh de Moeâhwèkse anpak!

Een afstudeerscriptie van Marije van Hell

Marije van Hell heeft bij Duurzaam Den Haag haar afstudeeronderzoek gedaan voor de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. Ze heeft onderzoek gedaan naar de vocht- en schimmelproblematiek in Moerwijk-Oost, een wijk waar wij aan de slag zijn samen met bewoners en het buurtteam Energierijk Moerwijk om tot een wijkenergieplan te komen. Duurzaam Den Haag is al langere tijd in gesprek met woningcorporaties in deze wijk. De scriptie van Marije laat de kant van de bewoners zien en geeft ze een stem. De inhoud en meningen van deze blog en de scriptie zijn van Marije en haar respondenten en hoeven niet overeen te komen met die van Duurzaam Den Haag. De scriptie is gedeeld met de betrokken woningcorporaties en we gaan daarover graag met hen en de bewoners in gesprek, om te komen tot een aanpak die een ieder dient!

Haar scriptie kun je hier lezen

Dat is de titel van mijn scriptie waar ik een half jaar lang aan heb mogen werken bij Duurzaam Den Haag. Ik studeer(de) Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool en wilde voor mijn afstuderen een onderzoek doen waarmee ik een duurzaam verschil kan maken voor de stad en met de stad. Duurzaam Den Haag is daarvoor een uitstekende plek!

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd richtte zich op de situatie in Moerwijk-Oost. Deze wijk is aangewezen door de gemeente als pilotwijk om als één van de eersten van het gas af te gaan, maar de bewoners hebben urgentere problemen. Zij hebben last van vocht en schimmel in hun huizen. Deze problematiek is zo erg dat jonge kinderen al een puf moeten aanschaffen, omdat de schimmel hun luchtwegen aantast. De meeste gezinnen strijden al meer dan 10 jaar voor verbetering van de woningen, maar helaas nog niet met succes.

Bijna alle woningen die in Moerwijk-Oost staan, vallen in de sociale huursector en zijn in bezit van Vestia. Een corporatie met financiële problemen. Dat maakt de situatie nog lastiger. Maar lastig of niet, het kan niet zo zijn dat er in onze stad mensen al jarenlang in omstandigheden wonen die in strijd zijn met het recht. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat namelijk in artikel 25 dat eenieder recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder ook huisvesting specifiek wordt genoemd.

Daarom heb ik een Eisenpakket opgesteld vanuit de bewoners voor Vestia. In dit eisenpakket staan maatregelen om ervoor te zorgen dat de huizen duurzamer worden en dat hun vocht- en schimmelproblemen worden aangepakt. Alle maatregelen zijn opgesteld vanuit de behoeften van bewoners en houden rekening met de financiële situatie van Vestia. Vestia heeft namelijk al aangegeven alleen no-regret maatregelen te kunnen uitvoeren.

Om tot dit eisenpakket te komen heb ik lang onderzoek gedaan en met veel mensen gesproken. Zo ben ik erachter gekomen dat er vaak naar bewoners gewezen wordt als oorzaak van de vocht en schimmel. Zelfs de vocht- en schimmelexpert ziet het als een belangrijke oorzaak. Uit mijn onderzoek blijkt echter dat bewonersgedrag de echte oorzaak niet kan zijn. Alle bewoners hebben de adviezen van experts opgevolgd, maar er was geen resultaat te zien. Een van de bewoners zei ook: “Iedereen heeft steeds gezegd dat er beter geventileerd moet worden. Dit heb ik gedaan, maar het hielp niet.”

Ook voelen de bewoners zich niet meer serieus genomen. Vanaf het begin af aan hebben ze altijd hun klachten ingediend bij Vestia, maar nog steeds is de schimmel niet weg. Een van de bewoners heeft zelfs een keer het juridisch loket ingeschakeld, omdat ze er zo doorheen zat. “Er zijn toen gipsplaten gezet op de plekken met schimmel. Eindelijk werd er meteen actie ondernomen! Ik had het idee dat Vestia toen wel moest, omdat ik het juridisch loket had ingeschakeld. De schimmel komt helaas ook gewoon weer door de gipsplaten.” En dit is wat ik steeds vaker hoorde. De schimmel werd soms wel weggehaald, maar tijdelijk met een gipsplaatje of een likje verf. Een echte oplossing kwam niet.

Uit mijn onderzoek blijkt ook dat de meeste mensen problemen hebben met hun kelder. Het is daar vaak erg vochtig en dit kan niet weg. Dit zou dan ook heel goed de oorzaak kunnen zijn van het vocht- en schimmelprobleem. Veel vocht in de kelder heeft effect op bovenliggende etages. De woningen zijn ook erg tochtig wat zorgt voor een onbehaaglijk binnenklimaat. Vocht en kou zijn de ideale omstandigheden voor schimmel.

Naast al deze zorgen komen nu ook de zorgen rondom de energietransitie. Veel mensen hebben geen idee wat er gaat gebeuren in hun wijk en met hun woning. Dat levert zorgen op en stress want misschien betekent het wel dat ze moeten verhuizen of een forse huurverhoging krijgen die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Om hun heen zijn de renovaties al van start gegaan, maar zelf hebben ze niets anders dan geruchten gehoord over hun eigen huis. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de mensen worden betrokken bij het maken van plannen en op de hoogte worden gehouden.

Al met al is het tijd voor de Moerwijkse aanpak, met het eisenpakket. Ik vind dat hoe het nu gaat, het niet langer kan. Iedereen heeft recht op een fijne, gezonde, leefbare plek om in te wonen die klaar is voor een duurzame toekomst.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht