Energie besparen

Taal is een belangrijk middel om mensen mee bij elkaar te krijgen

De buurt aan het woord - Ahmed Benseddik over Nieuwe Energie en Groen in Molenwijk

Als een van de vier opbouwwerkers van Stichting Mooi in stadsdeel Laak helpt Ahmed Benseddik bewoners in Molenwijk hun leef- en woonplezier te verbeteren. Geboren in Marokko en wonend in het Centrum van Den Haag is hij al meer dan zes jaar werkzaam in Molenwijk.

‘Voor de jongere generatie is de Nederlandse taal geen punt, die leren het vanzelf op school. Het zijn de ouderen die graag hun eigen taal blijven spreken’. Voordat hij als opbouwwerker aan de slag ging was hij participatiemakelaar waarbij hij bruggen bouwde tussen verschillende bevolkingsgroepen in de wijk. Zo hielp hij om de participatie en betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving te bevorderen. Vanuit de functie die hij nu heeft, probeert hij bij alle bijeenkomsten voor bewoners van Molenwijk aanwezig te zijn, om te kijken wat hij kan betekenen. Zo ook bij de maandelijkse buurtbijeenkomst voor het project Nieuwe Energie en Groen in Molenwijk, dat door betrokken buurtbewoners is omgedoopt tot het ‘Spekkoekoverleg Molenwijk’.

Koken met ingrediënten die iedereen lust

Hier en daar heeft hij wat gelezen over duurzame energie, maar dat de buurt van het aardgas afgaat is nieuw voor hem. Volgens Ahmed is het vooral belangrijk de bewoners er goed bij te betrekken. ‘Bewoners hebben behoefte aan erkenning. Ze willen iets te zeggen hebben over hun eigen wijk. Ik vergelijk het altijd zo: als we samen gaan eten en ik ga koken dan gebruik ik geen knoflook als ik weet dat jij het niet lust. Anders wek je weerstand. Sommige mensen hebben helemaal geen mening, maar door alleen al naar hun mening te vragen, laat je zien dat je ze waardeert’. Door onze taal op de mensen aan te passen kunnen we de buurt informeren op een manier die iedereen begrijpt, zo zegt Ahmed. ‘Er moet voorlichting gegeven worden op verschillende locaties en op een laagdrempelige manier. Als je met de mensen praat, spreek dan rustig. Gebruik in je taal geen glimmende termen en communiceer op een niveau waarbij de mensen je begrijpen. Je kunt het beste gebruik maken van een drietal aan communicatievormen: schriftelijk, beeldend en mondeling.’

Speeltuinen en moestuintjes

De buurt zit niet stil en vol met ideeën: er zijn veel kleinschalige initiatieven druk bezig de wijk op te knappen. Vanuit Stichting Mooi ondersteunt Ahmed de initiatieven, door mee te denken en bijvoorbeeld te helpen bij het organiseren van voorlichtingen. ‘Er was een afgesloten binnenterrein bij de Noordpolderkade waar iedereen zo zijn afval neergooide. Dat werd een afvaldump, een grote rommel. Toen hebben we een groep mensen bij elkaar gebracht en zijn we samen gaan lunchen op dat terrein, met hapjes die bewoners zelf gemaakt hadden. We hebben de buurt toen gevraagd wat ze van het plein wilden maken en hoe ze daar zelf aan konden bijdragen. Nu staat er een speeltuin voor kleine kindertjes en is er een moestuintje’.

Stichting Mooi is in Laak bezig met het project ‘Hart voor je straat’. Op de binnenplaats van buurtcentrum Cromvlietplein staat één van de twee grote houten bakfietsen waarmee ze binnenkort de straat op gaan. ‘De bedoeling is om buiten met bewoners te vergaderen en er voor te zorgen dat er bewonersgroepen worden gevormd in de eigen straat. Wij gaan kijken wat ze missen, wat ze willen en wat ze kunnen. Onze visie is niet dat wij het gaan doen, wij ondersteunen en helpen mensen om hun ideeën mogelijk te maken. Als ideeën niet haalbaar zijn dan zeggen we dat’.

De houten bakfiets waar Ahmed met Stichting Mooi de wijk mee in gaat staat op de binnenplaats van wijkcentrum Cromvlietplein. Binnenkort worden er stickers opgeplakt en gaat de kar de wijk in.

Ophalen van wensen

Duurzaam Den Haag wil het moment dat Molenwijk van het aardgas afgaat niet afwachten, maar juist nu samen met de buurt zorgen dat er oplossingen gevonden worden die voldoen aan de wensen en eisen van de mensen die in Molenwijk wonen. Eind oktober wordt er daarom een grote bewonersbijeenkomst georganiseerd. Hoe het programma er precies uit gaat zien bepalen we met betrokken bewoners en mensen zoals Ahmed die de buurt en haar bewoners goed kennen.

Het volgende Spekkoekoverleg Molenwijk

In drie Haagse buurten gaan we de komende tien jaar, samen met bewoners, aan de slag met het verduurzamen van hun buurt: Moerwijk-Oost, het Regentesse-/Koningsplein e.o. en Molenwijk. Op deze projectpagina vind je meer over het project en lees je meer verslagen van de buurt aan het woord. Woon je in Molenwijk of wil je meer weten over het project? Of misschien wil je zelf aansluiten bij het buurtteam en aanschuiven bij het spekkoekoverleg? Mail of bel dan met Tom Egyedi: tomegyedi@duurzaamdenhaag.nl

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht