Voedsel

Onderzoek DDH wijst uit: maak de energietransitie praktisch!

Duurzaam Den Haag gaat meer de buurt in

Koken zonder aardgas, hoe doe je dat met de wok? Zulke praktische vragen houden Hagenaars bezig als het gaat om de overgang naar duurzame energie. Om vaart te zetten achter de energietransitie, wil Duurzaam Den Haag veel meer aansluiten op het dagelijks leven van Hagenaars en de vragen die hen bezig houden. In een wijk met veel culturen zoals de Molenwijk betekent dat bijvoorbeeld: workshops koken met inductie.

Zulke kookworkshops zijn een voorbeeld van de manier waarop Duurzaam Den Haag de komende jaren wil werken aan het doel dat de stichting zich heeft gesteld: in drie Haagse buurten 10.000 huizen volledig energieneutraal maken en laten draaien op schone energie. Die buurten zijn het Koningsplein en omgeving, Moerwijk-Oost en de Molenwijk in het Laakkwartier.

Buurtbijeenkomsten succes

Medewerkers van Duurzaam Den Haag gaan de komende tijd veel meer die buurten in voor persoonlijk contact. De afgelopen weken organiseerde Duurzaam Den Haag drie succesvolle bijeenkomsten voor bewoners. Meer dan 200 buurtbewoners deelden daar enthousiast hun gedachten om de buurt duurzamer en groener te maken.

Met de beste ideeën gaat Duurzaam Den Haag snel aan de slag. De workshop inductiekoken in Molenwijk is er een van. In Moerwijk-Oost opperden bewoners de mogelijkheid van een modelwoning die volledig duurzaam is en geen aardgasaansluiting heeft. Bewoners zouden daar een dag duurzaam kunnen 'proefwonen'. In Koningsplein en omgeving wil Duurzaam Den Haag de bewoners helpen om bij alle woningen een geveltuin te realiseren.

Het recept: zichtbaar in de buurt, luisteren en samen aan de slag

Duurzaam Den Haag startte recent met wekelijkse spreekuren in de drie wijken. ‘Grote groepen Hagenaars aanspreken lukt alleen als zij ons zien als partner die iets voor hen kan betekenen', zegt Heleen Weening, directeur van Duurzaam Den Haag. 'Daarom luisteren we goed waar bewoners mee zitten en behoefte aan hebben. Daarna is het motto: samen met de buurt praktisch aan de slag om hun levens en daarmee ook de buurt beter te maken.'

Onderzoek: duurzaamheid is soms ver van je bed

Het voornemen om duurzaamheid meer dan voorheen praktisch een gezicht te geven sluit aan bij de conclusies van onderzoek dat Duurzaam Den Haag heeft laten doen onder meer dan tweeduizend Hagenaars. Zeker in wijken als Moerwijk-Oost en de Molenwijk kan de praktische invalshoek het verschil maken. Inwoners daar hebben gemiddeld een laag inkomen en ervaren relatief veel problemen op het gebied van gezondheid en leefbaarheid. ‘Als je de eindjes aan elkaar moet knopen is het logisch dat je "de energietransitie" even aan je voorbij laat gaan’, zegt Heleen Weening. ‘Je moet daarom samen met bewoners op zoek naar oplossingen die hun eigen leven verbeteren of verlichten en tegelijkertijd zorgen voor een mooiere, schonere buurt en een duurzame, comfortabele woning.’

Hagenaars willen wel, maar weten niet hoe

Een nulmeting bevestigt het beeld dat de stad vooral praktische ondersteuning nodig heeft; 84 procent van de ondervraagden heeft een beeld wat ze kunnen doen om het eigen huis te verduurzamen, maar 68 procent weet niet hoe. Veel Hagenaars zeggen een zetje nodig te hebben, bijvoorbeeld een gezamenlijk initiatief voor de buurt. Van de Hagenaars is 61 procent bereid om tijd te steken in het verduurzamen van het eigen huis; 46 procent wil er ook geld in steken, van de woningeigenaren zelfs 63 procent. 'Dat laat zien dat de tijd van bewustwording voorbij is', zegt Heleen Weening. 'Mensen willen aan de slag en wij willen hen daarbij graag helpen. Zo maken we van Den Haag een betere stad: klimaatneutraal, groen en duurzaam, een stad waar het goed leven is voor de Hagenaars.'

Maak het praktisch en concreet

De onderzoeken bieden ook handreikingen om praktisch aan de slag te gaan met duurzaamheid. Bijvoorbeeld met slimme tips om energie te besparen, of door samen voordelig zaken als led-verlichting, radiatorfolie en infraroodverwarming in te kopen. Een andere praktische uitkomst: grijp de natuurlijke momenten aan waarop mensen of corporaties beginnen met onderhoud of een verbouwing. Het zijn kansen om duurzaamheid mee te nemen, maar duurzaamheid moet niet leidend zijn. Weening: 'Dus niet "ik verduurzaam mijn huis", maar "ik pak het vochtprobleem aan en bespaar straks energie en geld".'

Maatwerk is nodig

Verschillende wijken vragen om een verschillende aanpak, laat het onderzoek zien. Rond het Haagse Koningsplein wonen veel mensen die een goed inkomen hebben en in het dagelijks leven nu al bezig zijn met duurzaamheid. In zo'n wijk kunnen andere factoren een belemmering zijn om met verduurzaming van woningen aan de slag te gaan. Veel panden zijn eigendom van particuliere verhuurders die vaak weinig doen aan onderhoud. 'Er is niet één recept', zegt Weening. 'Maar overal geldt: de sleutel om van de energietransitie een succes te maken ligt dichtbij, in het dagelijks leven.'

200+ bewoners denken mee over de toekomst van hun wijk

Ik help je graag
Anouk Dehue
Bij mij kun je terecht voor: onze stadsgesprekken, Haags Klimaatakkoord, communicatie en Bomen voor Den Haag
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht