Energie opwekken en gebruiken

Haagse Stroom en Haags Opgewekt zijn op jacht: "We willen ongebruikte daken inzetten"

Zoveel mogelijk zonnepanelen op lege daken in de stad

In de zomer spraken we met Klaas Esselink van Haagse Stroom en Charlotte van Slagmaat van Haags Opgewekt. Bestuursleden van twee lokale energiecoöperaties met dezelfde wens: zoveel mogelijk zonnepanelen op daken in Den Haag. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Wat is het doel van jullie organisaties?

Klaas: “Haagse Stroom is een energiecoöperatie. Dit is een groep mensen die samen schone energie opwekt en deze energie gebruikt. De coöperatie is niet op winst gericht. Ons doel is om de energietransitie in Den Haag te versnellen.”

Charlotte: “Ook wij willen de energietransitie versnellen en bewustwording creëren. We hebben gemerkt dat mensen die meedoen aan onze projecten makkelijker volgende duurzame stappen zetten. Dan willen ze bijvoorbeeld ook zonnepanelen op hun eigen dak of aan de slag met een groene tuin. Dat is leuk om te zien.”

Waar wekken jullie nu stroom op?

Charlotte: “Wij zijn lokaal gestart vanuit bewonersinitiatief De Groene Regentes. In 2018 zijn er 320 zonnepanelen op theater De Nieuwe Regentes gelegd en in gebruik genomen. Maar we wilden meer. Op het Lyceum Ypenburg liggen nu 420 panelen. Die zijn vorige zomer (2022) in werking getreden.”

Klaas: “Ook wij hebben twee daken. Wij begonnen met zonnepanelen op de Abeel- en Valkenbosschool in de bomenbuurt. Eind juli 2020 werd de eerste stroom opgewekt van deze 240 zonnepanelen. Bijna 50 buurtbewoners hebben geïnvesteerd in dit dak. Daarna zijn op Sporthal Oranjeplein 520 zonnepanelen gelegd. Deze zijn in december 2021 in werking getreden.”

Collectief zonnedak op Sporthal Oranjeplein (Haagse Stroom)
Het zonnedak op Theater Nieuwe Regentes (Haags Opgewekt)

Wat is jullie grootste uitdaging?

Charlotte: “Het valt niet mee om daken te vinden. Op veel meer daken kunnen zonnepanelen komen.”

Klaas: “Daar sluit ik mij bij aan. Als je in Den Haag om je heen kijkt dan zijn er nog heel veel mogelijkheden. Er is ruimte op daken van bedrijven, kerken, gebedshuizen, scholen en woningcorporaties. Soms vraag je je wel eens af: waarom gaat dit zo moeizaam? Dat is wel een punt van zorg.”

Hoe zit het met huurders?

Klaas en Charlotte: “Ook huurders kunnen zich aansluiten. Je hebt zoveel panelen als wat ongeveer je verbruik is. Daar is de regeling ook voor bedoeld. Wij bevelen dit van harte aan.”

Willen jullie een oproep doen?

Charlotte: “Ik zou graag het verschil in draagkracht willen benoemen. Lokale energiecoöperaties zitten veel in wijken waar mensen het al redelijk goed hebben. Maar ook voor huurders en lagere inkomens kan het heel interessant zijn om lid te worden van een coöperatie. Ook zij moeten kunnen meedoen in de energietransitie.”

Klaas: “Mijn oproep aan iedereen is toch echt om te kijken hoe we ongebruikte daken kunnen gebruiken. Kijk binnen jouw VvE, bedrijf, woningcorporatie, kerk of gebedshuis wat er mogelijk is. Stap over die drempel heen. En als energiecoöperaties zoals die van ons een rol kunnen spelen dan doen ze dat graag. Maar dat is geen doel op zich. Wij willen echt dat de energietransitie zo snel mogelijk op gang komt.”

Meer over Haagse Stroom en Haags Opgewekt

Meer weten over Haagse Stroom? Ga naar Haagse Stroom of neem contact op met Klaas Esselink via zon@haagsestroom.nl

Meer weten over Haags Opgewerkt? Ga naar Haags Opgewekt of neem contact op met Charlotte van Slagmaat via info@haagsopgewekt.nl

Ik help je graag
Lennart van der Linde
Bij mij kun je terecht voor: Klimaatfonds, bewonersgroepen ondersteunen (met aardgasvrij maken van de buurt), duurzaam vervoer en energiecoaches
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht