Energie besparen

Haagse krach: de kinderen uit Moerwijk aan het woord

Kinderen uit groep 5,6 en 7 knutselden hun stad van de toekomst

Een van de activiteiten van Duurzaam Den Haag is het ondersteunen van bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een duurzame stad. DDH projectleider Amber van der Lans en projectondersteuner Linde Veger hielpen afgelopen juni de organisatie Vier de Natuur in Moerwijk met het opzetten en begeleiden van kinderworkshops op scholen waarbij kinderen hun stad van de toekomst konden knutselen.

Op 15 en 16 juni hebben kinderen uit groep 5, 6 en 7 van de twee basisscholen de Grote Beer en de Oosterlee school in Moerwijk nagedacht over de toekomst van hun wijk.

Ze bespraken hun irritaties over Moerwijk en hun dromen voor deze mooie wijk. Deze dromen zijn omgezet in posters en fantasievolle maquettes van afvalmateriaal, die tijdens het Vier de Natuur Festival op 15 juni op het Heeswijkplein en in de Aagje-Dekenlaan tentoon zijn gesteld.

De jonge, maar nu al bewuste en kritische bewoners van Moerwijk, gingen daarna in gesprek met ambtenaren van het Stadseelkantoor. De kinderen van de Grote Beer school zijn in gesprek gegaan met Marsha Rietbergen van het Stadsdeelkantoor en de kinderen van de Oosterlee presenteerden hun dromen en wensen voor de wijk aan Elise van het Stadsdeelkantoor en Linda Mooiman van woning coöperatie Vestia.

Problemen die deze kinderen constateerden waren:

 • ratten en afval
 • hondenpoep
 • gebrek aan prullenbakken en niet vaak genoeg geleegd
 • dronken, rokende, ruziënde, scheldende mensen
 • overal lachgas capsules op straat
 • te hard rijdende auto’s
 • armoede
 • pesters
 • vuurwerkoverlast (hard en onveilig)
 • algemeen gevoel van onveiligheid

Wat de kinderen o.a. wensen:

 • avontuurlijke speeltuin, op loopafstand, waarvoor ze niet eerst een gevaarlijke drukke weg over hoeven steken
 • een jeugdcentrum met sport en spelactiviteiten en een cursus zelfverdediging voor jongens en meisjes
 • meer bomen en bloemen
 • meer prullenbakken
 • iets tegen de ratten
 • mooiere huizen
 • mooiere winkels en meer variatie daarin
 • een veiligere Erasmusweg
 • meer duurzame energie, zonnepanelen, elektrische auto’s, windmolens etc. in de wijk
 • meer camerabewaking

Wat de kinderen in Moerwijk betreft is de wil tot participatie er zeker!

Voor de avontuurlijke speeltuin starten ze binnenkort op de Oosterleeschool graag een handtekeningenactie. Het Stadsdeelkantoor heeft toegezegd via de school voorlichting te geven over wat je kan doen tegen rattenoverlast en toegezegd een terugkoppeling te geven over het lijstje met wensen.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht