Energie besparen

Energierijk Moerwijk: 'Op naar een leefbare, betaalbare en veilige wijk!'

Verslag van buurtbijeenkomst op 5 november

Op het laatste moment werd de locatie vanwege een kapotte CV-ketel gewijzigd maar dat leek voor de opkomst op 5 november weinig uit te maken. Met meer dan 50 bewoners vulden we de zaal van het HWV zorgcentrum op de Twickelstraat. We begonnen de avond met een heerlijk vegetarisch Surinaams buffet om daarna met elkaar te praten over de toekomst van de wijk. Want hoe kan de buurt leefbaarder worden en hoe kunnen Moerwijkers straks omgaan met de energieomslag?

‘Moerwijk moet weer sexy zijn!’ riep een van de bewoners bij het pitchen van haar idee. De bewoners en ondernemers bruisten van de energie en wisten hun droom voor de buurt goed te beschrijven. Leefbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid waren daarbij veelbesproken onderwerpen. Het ging veel over de overlast die de buurt ervaart. Overlast van ratten en vuil op straat en van schimmel en achterstallig onderhoud in huis. Als het over een prettige woonomgeving gaat zijn dat de zaken die volgens de buurt als eerste aangepakt moeten worden. Hoe we dat gaan doen? Daar had de buurt veel ideeën over!

  • Een basisinkomen voor het welbehagen van iedereen in de buurt;
  • Een wijkwandeling waarbij afvalbakken gemonitord worden en waarbij aangekaart kan worden wat kapot is, waar vandalisme plaatsvindt en wat verder verbeterpunten in de wijk zijn;
  • Grofvuil-opruimdag weer terugbrengen en meer afvalcontainers (oracs) en buurtbeheerders van afvalcontainers;
  • Burgemeester Krikke thuis uitnodigen voor een kop koffie;
  • De Moerwijk-Modelwoning, waar bewoners een paar dagen kunnen wonen om te oefenen hoe het is om in een huis te wonen zonder aardgas en met duurzame stroom. De woning wordt ontwikkeld in samenspraak met Vestia en de bewoners;
  • Een gezinsvriendelijk Heeswijkplein;
  • Voorlichting over duurzaam gedrag via kerken, moskeeën en scholen, zodat kinderen op jonge leeftijd al meekrijgen hoe ze milieuvriendelijk kunnen zijn;
  • Een coöperatie van bewoners: van 1, voor 1, door 1 – die met elkaar leren, werken en onderzoeken.

Elke groep pitchte zijn idee en vervolgens werd de bewoners gevraagd om plaats te nemen bij de tafel met het idee wat hem of haar het meeste aansprak. Daar werd verder gesproken en het idee verder uitgewerkt. Als feestelijke afsluiting werden er drie bouwmarktbonnen verloot waarmee bewoners zelf vast een stapje kunnen zetten bij het opknappen van hun woning.

Follow-up ideeën

Duurzaam Den Haag gaat alle uitvoerbare ideeën binnen een maand bundelen en daar een follow-up aan geven. Dit alles om Moerwijk klaar te maken voor de toekomst. Wij maken ons met de buurt hard voor realisatie. Beloofd!

Meer over Nieuwe Energie en Groen in de Buurt

Meer weten over het project en wat we met alle ideeën gaan doen? Houd dan deze pagina in de gaten.

200+ bewoners denken mee over de toekomst van hun wijk.

Ik help je graag
Amber van der Lans
Bij mij kun je terecht voor: ondersteuning van bewoners Moerwijk, duurzame acties met en voor bewonersgroepen en het hergebruik van spullen
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht