Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Hoe werkt het Klimaatfonds en wat levert het jou op?

Klimaatfonds helpt bij het compenseren van CO2-uitstoot in de regio Den Haag.

Hoe werkt het Klimaatfonds en wat levert het jou op?

Wat is het Klimaatfonds en wat levert het jou op?

  • Bij elke activiteit – denk aan de bouw, transport, industrie – komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat draagt bij aan klimaatverandering. Dus willen we CO2-uitstoot beperken.
  • Je kunt CO2-uitstoot compenseren door te investeren in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of de opwekking van duurzame energie. Per saldo komt er dan geen CO2 vrij.
  • Veel sportclubs, verenigingen en scholen willen energie besparen of schone energie opwekken en kunnen hierbij ondersteuning (advies, financiering) gebruiken.
  • Veel bedrijven en particulieren willen daar graag in investeren, en zo hun CO2-uitstoot compenseren.
  • Het Klimaatfonds koppelt deze twee groepen aan elkaar, binnen Den Haag. Resultaat: energiebesparing, meer schone energie en minder CO2-uitstoot in de stad.

Klimaatfonds helpt dus bij het compenseren van CO2-uitstoot in de regio Den Haag. Wij brengen vraag en antwoord bij elkaar. Bekijk de video over het Klimaatfonds hieronder en het wordt allemaal duidelijk!

Voor meer informatie: 070 - 8209207 of klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl