Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Wat is het Klimaatfonds en hoe werkt het?

Klimaatfonds helpt bij het compenseren van CO2-uitstoot in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wat is het Klimaatfonds en hoe werkt het?

Wat is het Klimaatfonds?

  • Bij elke activiteit – denk aan de bouw, transport, industrie – komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat draagt bij aan klimaatverandering. Wij willen deze CO2-uitstoot beperken.
  • Je kunt CO2-uitstoot compenseren door te investeren in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of de opwekking van duurzame energie. Per saldo komt er dan geen CO2 vrij.
  • Veel sportclubs, verenigingen en scholen willen energie besparen of schone energie opwekken en kunnen hierbij ondersteuning (advies, financiering) gebruiken.
  • Veel bedrijven en particulieren willen daar graag in investeren, en zo hun CO2-uitstoot compenseren.
  • Het Klimaatfonds koppelt deze twee groepen aan elkaar. Resultaat: energiebesparing, meer schone energie en minder CO2-uitstoot in de stad.

Klimaatfonds helpt dus bij het compenseren van CO2-uitstoot. Wij brengen vraag en antwoord bij elkaar. Bekijk de video over het Klimaatfonds hieronder en het wordt allemaal duidelijk!

Klimaatfonds 2019

Het Klimaatfonds heeft in 2019 aan in totaal 23 projecten van 13 maatschappelijke organisaties een financiële bijdrage toegekend. In het jaarverslag 2019 lees je over alle projecten die hebben bijgedragen aan CO2-reductie.

Dat is vergelijkbaar met 2018. Het gaat om 7 bewonerscollectieven, 4 sportclubs, 1 school en 1 kerkgenootschap. Bij 20 van de projecten zijn (collectief) in totaal 3.906 zonnepanelen aangelegd, bijna 1.300 meer dan in 2018. Bij zes projecten zijn ook warmtepompen aangeschaft (in totaal 23; 10 minder dan in 2018). Bij vier projecten is de (sportveld-) verlichting vervangen door ledverlichting. De totale CO2-reductie van alle projecten in 2019 bedraagt 8.112 ton. 

Voor meer informatie: 070 - 36 430 70 of klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl

      

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht