Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Wat is het Klimaatfonds en hoe werkt het?

Klimaatfonds helpt bij het compenseren van CO2-uitstoot in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Wat is het Klimaatfonds en hoe werkt het?

Wat is het Klimaatfonds?

  • Bij elke activiteit – denk aan de bouw, transport, industrie – komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat draagt bij aan klimaatverandering. Wij willen deze CO2-uitstoot beperken.
  • Je kunt CO2-uitstoot compenseren door te investeren in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of de opwekking van duurzame energie. Per saldo komt er dan geen CO2 vrij.
  • Veel sportclubs, verenigingen en scholen willen energie besparen of schone energie opwekken en kunnen hierbij ondersteuning (advies, financiering) gebruiken.
  • Veel bedrijven en particulieren willen daar graag in investeren, en zo hun CO2-uitstoot compenseren.
  • Het Klimaatfonds koppelt deze twee groepen aan elkaar. Resultaat: energiebesparing, meer schone energie en minder CO2-uitstoot in de stad.

Klimaatfonds helpt dus bij het compenseren van CO2-uitstoot. Wij brengen vraag en antwoord bij elkaar. Bekijk de video over het Klimaatfonds hieronder en het wordt allemaal duidelijk!

Klimaatfonds 2018

Het Klimaatfonds heeft in 2018 aan in totaal 18 projecten van 12 maatschappelijke organisaties een financiële bijdrage toegekend. Dat is vergelijkbaar met 2017. Bij 14 projecten zijn (collectief) in totaal 2.615 zonnepanelen aangeschaft. Bij negen projecten is (ook) aanschaf van in totaal 33 warmtepompen meegenomen. Bij drie andere projecten is de (sportveld-) verlichting vervangen door ledverlichting. Lees hier het Klimaatfonds jaarverslag 2018

Voor meer informatie: 070 - 36 430 70 of klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl