Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Subsidies voor bedrijven: bespaar geld

Ondernemers moeten van de overheid bewust energie gaan besparen

Subsidies voor bedrijven: bespaar geld

De Nederlandse overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben in 2013 het Energieakkoord afgesloten. Daarin is afgesproken dat ook bedrijven bewust energie gaan besparen. Afhankelijk van het bedrijfstype en het energiegebruik is er een verplichting opgesteld tot het nemen van maatregelen of een zorgplicht.

Wet op Milieubeheer

Uit het Energieakkoord zijn afspraken gekomen. De verplichte maatregelen voor bedrijven zijn vastgelegd in de Wet op milieubeheer, artikel 2.15. Gebruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWH energie of 25.000 kub gas, dan valt jouw bedrijf onder Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.15.  Dat betekent dat je alle energiemaatregelen voor je gebouw die zich binnen 5 jaar terugverdienen verplicht moet uitvoeren

Om welke energiemaatregelen gaat het? Per bedrijfstype is er een ‘erkende maatregellijst’. Deze lijst geeft een overzicht van de verplichte energiebesparende maatregelen. Voor meer informatie, klik hier.

Als jouw bedrijf minder energie gebruikt dan val je onder de zorgplicht. Dit betekent dat je als ondernemer verplicht bent de nadelige gevolgen van je activiteiten voor het milieu moet voorkomen of beperken. Met andere woorden; je bent verplicht om zo duurzaam te zijn als voor jouw bedrijf mogelijk is. Meer informatie hierover vind je op de websites van RVOOndernemersplein en Infomil.

De mogelijkheden (subsidies)

Er zijn ook subsidies beschikbaar voor energiebesparing of duurzame investeringen. Op de site www.rvo.nl/subsidies-regelingen staan de nationale regelingen voor bedrijven. Een aantal staan hieronder al genoemd (bron: RVO):

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Er zijn 150 investeringsopties op 5 thema’s: Gebouwde omgeving, Industrie, Transport, Duurzame energie en Energieadvies. De EIA levert je gemiddeld 13,5% voordeel op.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
  • MIA en Vamil: Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je 75% van de investeringskosten in een keer afschrijven. Dat kan op een zelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Beide regelingen gelden voor 270 investeringsopties.
  • Hernieuwbare Energie: Werk je aan innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023? Kijk of je gebruik kunt maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

Ook bij de gemeente Den Haag kun je subsidies aanvragen. Wij helpen je daar graag mee. De gemeente Den Haag heeft de volgende subsidies.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht