Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Prinsjesdag: de duurzame plannen voor 2021

Dit zijn de duurzame plannen van het kabinet voor volgend jaar. Duurzaam Den Haag draagt hier aan bij door samen met andere klimaatmakers duurzaam te doen in de stad.

Deel pagina:

Prinsjesdag: de duurzame plannen voor 2021

Het kabinet presenteerde afgelopen Prinsjesdag de plannen voor 2021. Wij waren uiteraard vooral benieuwd naar de duurzame plannen voor volgend jaar. Het begon al goed, want de koning noemde in de troonrede al dat klimaatverandering ondanks de coronacrisis niet minder belangrijk wordt. Ook in de miljoenennota worden verschillende duurzame plannen genoemd. Dit kan je volgend jaar verwachten:

1. De invoering van een CO2-heffing

We stoten te veel CO2 uit. Dit is slecht voor het milieu, want hierdoor warmt de aarde op. Vervuilende bedrijven gaan volgend jaar daarom betalen voor hun CO2-uitstoot. Als bedrijven te veel CO2 uitstoten wordt er een heffing van € 125 per ton te veel uitgestoten COingehouden. Bedrijven kunnen zelf bepalen hoe ze de CO2-uitstoot gaan verlagen.

2. Meer onderzoek naar verschillende oplossingen voor het CO2-probleem

Er zijn ook andere manieren waarop de CO2-uitstoot wordt aangepakt. Er wordt volgend jaar meer onderzoek gedaan naar CO2. Bijvoorbeeld naar hoe we CO2 kunnen opslaan en hoe we het kunnen hergebruiken. Ook worden nieuwe technologieën getest waarmee we de CO2-uitstoot kunnen verminderen.

3. Nederland beter bestand maken tegen extreem weer

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met flinke buien of juist extreme droogte. Dit zorgt voor overlast en schade in de stad, maar ook aan gewassen en aan de natuur. Samen met gemeenten, waterschappen en provincies gaat de overheid Nederland beter bestand maken tegen extreem weer.

4. Het stikstofprobleem verder aanpakken

We stoten niet alleen te veel CO2, maar ook te veel stikstof uit. Dit is slecht voor onze gezondheid en voor de natuur. De uitstoot komt onder andere van de bouw, het verkeer en uit de landbouw. Manieren waarop de overheid dit wil aanpakken zijn het uitkopen van boeren, het verduurzamen van stallen en het ondersteunen van bij de overstap naar kringlooplandbouw. Daarnaast worden natuurgebieden beter weerbaar gemaakt tegen stikstof.

5. Groen onderweg met de auto

Wil je graag duurzaam doen en heb je interesse in een elektrische auto? Goed nieuws! De stroom bij oplaadpunten blijft de komende jaren relatief goedkoop. Daarnaast is het nu ook slim om over te stappen op een auto die minder vervuilt. De autobelastingen worden volgend jaar namelijk hoger voor auto’s die niet aan milieueisen voldoen.

6. Circulaire economie

De overheid wil ook meer investeren in een circulaire economie. Dit is een economie waarbij we grondstoffen en materialen die we nu weggooien juist op een andere manier weer gaan gebruiken. Hiermee sla je twee vliegen in een klap: je vervuilt minder én tegelijkertijd hoeven er geen nieuwe grondstoffen gebruikt te worden. 

Dit doet Duurzaam Den Haag

Nu de plannen gemaakt zijn, komt het aan op doen! Uit de acties van het kabinet moet gaan blijken of deze daadwerkelijk het natuurlijke evenwicht van het klimaatsysteem en de aarde kan herstellen. Duurzaam Den Haag en de klimaatmakers uit onze community gaan hier zeker voor. We promoten duurzaam doen, voor een mooier, gezonder, groener, leefbaarder, duurzaam Den Haag!

Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag: ‘Zo hebben we vorige week nog het plan opgevat om met de woningcorporatie HaagWonen en het Hoogheemraadschap Delfland een showcase te realiseren in Den Haag Zuid West. Een concreet project waardoor je als Hagenaar kan zien hoe dat eruit ziet, een klimaatadaptief stukje stad, en hoe je je eigen tuin klimaatadaptief kan maken. Als jouw partner in duurzaam doen hebben we nog veel andere manieren om je te helpen.’

De CO2-uitstoot verminderen

Om de CO2-uitstoot tegen te gaan zet Duurzaam Den Haag zich samen met bewonersinitiatieven in de werkgroep Duurzame Haagse Warmte in om de energietransitie van gas naar duurzame energie sneller op gang te brengen. Daarnaast ondersteunen onze buurteams met het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt de wijken Molenwijk/Puntpark, Konings- en Regentesseplein en Moerwijk-Oost bij de overstap op duurzame energie en het vergroenen van de buurt.  

De stad klimaatadaptief maken

Duurzaam Den Haag zorgt er ook voor dat de stad klimaatverandering aankan. Bijvoorbeeld met Operatie Steenbreek, waarbij tegels plaats maken voor groen. Hierdoor kan regenwater beter weglopen en warmt de stad minder snel op. Maar ook met regentonnenacties, waarmee je zelf regenwater kan opvangen dat je weer kan gebruiken bij droogte.

Subsidie voor een elektrische auto

We informeren je ook over hoe je zelf duurzaam kan doen. Is jouw interesse in een elektrische auto gewekt? Lees hier over de subsidie voor een elektrische auto.  

De circulaire economie in Den Haag

Ook in Den Haag wordt er gewerkt aan een circulaire economie. Bijvoorbeeld door Philip Troost van GroenCollect die afval als oud brood en etensresten gebruikt om nieuwe producten te maken. Het afval dat niet gebruikt kan worden wordt omgezet naar biogas. 

Geschreven door:
Linda
Linda van Laar
 -

"Bij mij kun je terecht voor; communicatie, social media en pers."

Neem contact op met:
T 06 39 71 56 93 | linda@duurzaamdenhaag.nl |
Bekijk profiel

Meer blog

Het regeerakkoord 2021: veel aandacht voor duurzaamheid, maar gevoel van urgentie mist

Het regeerakkoord 2021: veel aandacht voor duurzaamheid, maar gevoel van urgentie mist

Het nieuwe kabinet is beëdigd en het regeerakkoord 2021 is gepresenteerd. Met hierin de doelen van...

Lees verder
We stellen je voor aan buurtteam Laak Centraal!

We stellen je voor aan buurtteam Laak Centraal!

Het nieuwe buurtteam heeft mooie plannen voor de buurt

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 17.30 uur.

Stuur een bericht