Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!
Aangemaakt op: 3 mei 2018

Geothermie in Den Haag, wat zijn de mogelijkheden?

Deel pagina:

Geothermie in Den Haag, wat zijn de mogelijkheden?

Aardwarmte, oftewel geothermie, is de nieuwkomer tussen de ‘bekende’ duurzame bronnen zoals zonne-energie en windenergie. Maar het is wel een serieuze nieuwkomer met veel potentieel. Deze bron is bijvoorbeeld stabieler omdat het weer geen rol speelt. Dus hoe zit het nou precies? En wat kunnen we ermee in Den Haag? 

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Duurzame Haagse Warmte op 20 april kregen de verschillende warmte-initiatieven van Den Haag de mogelijkheid om deze vragen te stellen. Frank Schoof van Platform Geothermie en Jan Willem Rosingh van het project ‘Haagse Aardwarmte Leyweg’ gaven de toelichting, en waar mogelijk, de antwoorden. 

Geothermie, hoe zat het precies?

In de bodem zit warm water. Hoe dieper je boort, hoe warmer dat water wordt. De temperatuur stijgt per kilometer met ongeveer 30 graden, aldus Frank Schoof. Gemiddeld moet er tussen de 2 tot 3,5 kilometer diepte geboord worden voor de beste temperatuur. Wanneer dit warme water opgepompt wordt uit de ondergrondse opvang, kan er via een warmtewisselaar warmte aan onttrokken worden. Die warmte kan weer gebruikt worden om via warmtenetten woningen te verwarmen. Het koude water gaat weer terug naar een andere ondergrondse opvang (doublet) om daar weer op te warmen. Klinkt simpel, maar dat is het niet noodzakelijk. 

De kennis over geothermie neemt ieder jaar toe. Door die nieuwe ontwikkelingen is het aan de Leyweg gelukt om het aardwarmteproject weer vlot te trekken. Na een stilstand door verstopte pijpen, is het project weer volop in ontwikkeling met Jan Willem Rosingh aan het roer. Een van de uitdagingen is de mismatch tussen de vraag naar warmte in de zomer en in de winter. Wat doe je met de overblijvende aardwarmte in de zomer? Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is om elektriciteit uit deze overgebleven warmte te halen. 

De uitdagingen

Daarnaast is de ruimte bovengronds bij de Leyweg eigenlijk te klein, of in Jan Willems woorden ‘een postzegel terwijl je een voetbalveld nodig hebt’. Den Haag heeft een geschikte bodem voor geothermie, maar er is wel in eerste instantie ongeveer een voetbalveld per bron nodig. Maar, zo voegt Frank toe, het merendeel van die ruimte bovengronds is na 2 tot 3 jaar weer voor andere bestemmingen te gebruiken. Het vinden van geschikte locaties in Den Haag is dus ook een aardige puzzel om over na te denken. 

Een geothermieplan is op dit moment pas interessant wanneer het gaat over 2000 tot 3000 woningen. Wat kan er op wijkniveau dan bijgedragen worden aan de ontwikkeling van geothermie? Frank benadrukt de waarde van isolatie in woningen, om de warmtevraag te verkleinen. Ook de aanleg van warmtenetten is van belang, zodat de aardwarmte straks daadwerkelijk gebruikt kan worden. Jan Willem voegt daar aan toe dat ook de verkoop van warmte een vraagstuk is. Hoe gaan we straks warmte kopen? Is dat via warmtecoöperaties, nutsbedrijven of misschien via een tussenvorm, een nutscoöperatie? 

De bijeenkomst gaf voldoende stof tot nadenken. Tijdens de volgende bijeenkomst zal wellicht verder gedacht worden over de mogelijkheden binnen de verschillende wijken. Alle informatie over geothermie is terug te lezen op geothermie.nl en hoewerktaardwarmte.nl. Het project aan de Leyweg wordt verder toegelicht op haagseaardwarmte.nl


Duurzame Haagse Warmte 
De Werkgroep Duurzame Haagse Warmte is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en bewonersinitiatieven, in opdracht van de gemeente. Eens in de vijf weken komt de groep bij elkaar om kennis te delen en inspiratie op te doen. Lees op deze pagina meer over de werkgroep en de aangesloten initiatieven.
 

Meer blog

'Maai mei niet' voor bloemen en bijen

'Maai mei niet' voor bloemen en bijen

Tijdens de hele maand mei laten we gezamenlijk het gazon groeien en maaien we minder om vlinders,...

Lees verder
Biodiversiteit in de stad: wat kun je zelf doen?

Biodiversiteit in de stad: wat kun je zelf doen?

De eerste lekkere dagen van het jaar zijn aangebroken. Dat betekent dat iedereen druk bezig is de...

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht