Energie opwekken en gebruiken

Mensen worden moe, ze willen geen praatjes meer - tijd voor actie in Moerwijk!

De buurt aan het woord - Denise Rifaela is inititiatiefnemer van Moerwijk Up to A New Lifestyle.

Denise Rifaela verhuisde 15 jaar geleden van Molenwijk naar Moerwijk. De groene, rustige wijk leek haar een geschikte plek om haar kinderen groot te brengen. Maar na een paar jaar veranderde die sfeer: inbraken, fietsendiefstal en ruzies op straat brachten onrust. Binnen was ook weinig rust, vanwege problemen zoals schimmel, lekkages, kou, beestjes en scheuren in de muren. Toen ze zes jaar geleden meedeed aan een onderzoek en de problemen nog meer onder ogen zag, raakte ze vanuit verschillende kanten geïnspireerd om zelf in actie te komen. Daarom richtte ze ‘Moerwijk Up To A New Lifestyle’ op en is ze nu betrokken bij het project Nieuwe Energie en Groen in Moerwijk-Oost.

Geloof in verandering in de wijk

Als alleenstaande moeder lag er veel op haar bordje en ze wist niet goed waar en hoe te beginnen. Daarom kreeg ze een steuntje in de rug van o.a. de Opvoedpoli, Stichting Mooi en de gemeente. Een van de dames van de Opvoedpoli sprak haar moed in. Denise: ‘Zij zag dat ik niet stil wilde zitten en dat ik ideeën had. Ze zei: “Als je het echt wil dan kan je dat ook, ik geloof in je”. Later werd ik gevraagd mijn verhaal te delen tijdens een buurtbijeenkomst in de Marcuskerk. Mensen werden daar muisstil van. Dat was het moment waarop ik besloot me te gaan inzetten voor verandering in de wijk. Ik kon me goed voorstellen dat mijn buren hetzelfde meemaakten.’ Enkele maanden later werd in 2015 ‘Moerwijk up to a new lifestyle’ opgericht, met Denise als initiatiefnemer.

In actie voor de wijk

Moerwijk Up To A New Lifestyle is een actiegroep van bewoners die de problemen in de wijk hebben aangepakt. Het gaat dan met name over de slechte staat van de woningen in Moerwijk. Denise: 'Samen hebben we bij al meer dan 100 woningen achterstallig onderhoud in kaart gebracht, met foto’s en verhalen van bewoners. Hiermee hebben wij aan tafel gezeten met de woningcorporaties, om samen tot een oplossing te komen. In samenwerking met Stichting Alivio, Activiteitencentrum Jan Luykenlaan en andere organisaties zorgen we ook voor gezelligheid in de buurt. Denk aan etentjes, Gamma acties en andere leuke activiteiten. Straks komt er weer een kerstdiner aan.’

Denise zal zich blijven inzetten voor haar buurt, maar hoopt op blijvende ondersteuning van de gemeente, organisaties en van haar ‘eigen mensen’: de buren. Denise: ‘Het is belangrijk dat de communicatie tussen bewoners, instanties en corporaties snel verbetert en dat mensen in elkaar geloven’.

Gezonde woningen

Denise werd in contact gebracht met Lennart die vanuit Duurzaam Den Haag betrokken is bij het project Nieuwe Energie en Groen in Moerwijk.
Denise: ‘Het is mooi als we samen kunnen werken omdat we allebei met de woningen bezig zijn. Voordat de woningen van het aardgas afgaan, moeten ze eerst gezond en goed zijn’. Lennart en Denise werken beiden aan rapporten van de buurt. Eerder lukte het Denise om met haar initiatief zo’n rapport landelijk onder de aandacht te krijgen. Ook de Haagse Pandbrigade ging zich er mee bemoeien en er leek wat te gaan gebeuren. Maar tot nu toe zijn daar nog geen concrete maatregelen uit voorgekomen en dat baart zorgen.
Denise: ‘Ik blijf voor de wijk opkomen, maar ik kan het niet aanzien dat er weinig gebeurt en mensen aan hun lot over worden gelaten. Al zoveel jaren bemoeien corporaties, instanties en de politiek zich met de problemen die wij hebben hier in Moerwijk. Ik zeg niet dat er niets gebeurt, maar het had veel beter gekund. Er is te veel valse hoop gegeven, mensen worden moe.’

Geen dure woorden meer

Denise: ‘Ik ben nog niet zo lang betrokken bij het buurtproject van Nieuwe Energie en Groen in Moerwijk maar ik vind het wel belangrijk om mee te doen omdat ik hoop dat dit project helpt dingen te veranderen. In de 15 jaar dat ik hier woon heeft de woningbouwcorporatie al drie keer gezegd dat ze de woningen gaan platgooien, maar dat is er nooit van gekomen. Dat is steeds een harde klap en een grote teleurstelling voor iedereen in de wijk. We hebben geen zin meer in praatjes, het is tijd voor actie. Als het aan mij ligt gaan we gewoon samen naar Krikke toe. Ik ben al een keer gaan inspreken in de Gemeenteraad en toen was mijn verhaal meer dan duidelijk voor iedereen die aanwezig was. Ik hoop dat ik in samenwerking met Lennart nu veel meer voor elkaar kan krijgen, want er is nog weinig veranderd’.

Denise werkt veel vanuit Activiteitencentrum Jan Luykenlaan. Daar motiveert ze bewoners om actief te worden in de wijk en worden regelmatig activiteiten georganiseerd.

Op de hoogte van Moerwijk Up To A New Lifestyle

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen van Moerwijk Up To A New Lifestyle? Volg ze dan via hun facebookpagina

Over Nieuwe Energie en Groen in de Buurt

Moerwijk-Oost is een van de drie Haagse buurten uit het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt. Met dat project gaan we de komende tien jaar, samen met bewoners, aan de slag met het verduurzamen en leefbaar maken van de buurt. Woon je in Moerwijk-Oost en wil je meer informatie of aanschuiven bij het buurtteam? Mail of bel dan met Amber van der Lans amber@duurzaamdenhaag.nl

Ik help je graag
Lennart van der Linde
Bij mij kun je terecht voor: Klimaatfonds, bewonersgroepen ondersteunen (met aardgasvrij maken van de buurt), duurzaam vervoer en energiecoaches
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht