Nieuws

Bewoners schrijven mee aan Haags klimaatakkoord

Tientallen plannen om samen de stad groener en schoner te maken

Den Haag heeft een eigen klimaatakkoord! In dit akkoord staan afspraken en oplossingen voor een groener en schoner Den Haag in de toekomst. De afspraken en oplossingen worden ‘klimaatdeals’ genoemd en zijn samen met meer dan 100 bewonersgroepen, organisaties en bedrijven gemaakt. Ook wij werkten hieraan mee. We stelden 4 vragen aan onze directeur Joris Wijsmuller.

Waarom heeft Duurzaam Den Haag meegedaan aan het Klimaatakkoord?
“Wethouder Arjen Kapteijns kwam in april 2023 met het voorstel voor een klimaatakkoord voor onze eigen stad. Dat is een heel goed idee. Onze gemeente heeft namelijk het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat hoe wij leven, niet bijdraagt aan klimaatverandering. En dat kunnen we alleen samen. In dit akkoord zijn daarom ‘klimaatdeals’ gesloten met bedrijven, instellingen en bewoners uit de stad. Concrete plannen zeg maar. Zo kunnen we de stad schoner en groener maken. En dat is een hele opgave!”

De plannen zijn gemaakt op 5 onderwerpen:

  1. De energietransitie: de overgang van aardgas naar schone energie
  2. Duurzame mobiliteit: schoon vervoer zonder uitstoot
  3. Circulaire economie: hergebruik van spullen en grondstoffen
  4. Duurzame leefomgeving: een groene stad die tegen extreem weer (veel regen en hitte) kan
  5. Internationaal: hoe de internationale organisaties uit onze stad lokaal én internationaal bijdragen aan het Haags Klimaatakkoord

Hoe zijn deze plannen gemaakt?
Joris vertelt: “De gemeente heeft meerdere bijeenkomsten met organisaties, bedrijven en bewoners uit de stad georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden klimaattafels genoemd en vonden plaats in verschillende rondes. Tijdens een klimaattafel ging de groep samen met elkaar in gesprek over de verschillende onderwerpen. Ook wij hebben met veel enthousiasme een klimaattafel voor bewoners georganiseerd. Wij hebben namelijk veel contact met bewoners en bewonersinitiatieven. Ook vinden wij het heel belangrijk dat zij samenwerken met de gemeente. Samen met alle bewoners zetten we ons actief in voor een fijne, gezonde en groene stad die klaar is voor de toekomst.”

Een grote groep bewoners heeft plannen voor schone energie
Bewoners denken mee over duurzaam vervoer tijdens de Klimaattafels
Bewoners denken mee over plannen voor een groene stad
Bewoners maken plannen over hergebruik spullen tijdens Klimaattafel

Hoe ging dat in zijn werk?
“Met ruim 100 bewoner zijn we aan de slag gegaan. De eerste ronde hebben we vooral heel veel ideeën en acties besproken. Bewoners hebben veel kennis op de onderwerpen. Hierdoor konden we in de tweede ronde plannen maken. Dit heeft ervoor gezorgd dat er maar liefst 7 plannen in het Klimaatakkoord staan die zijn gemaakt door bewoners. Bijvoorbeeld het plan om met meer buren auto’s te delen. En er zijn er nog meer in de maak! “

Is het nu klaar?
“Nee, we zijn juist net begonnen! De plannen worden nu uitgewerkt en uitgevoerd door alle deelnemers van het Klimaatakkoord. En een speciaal Klimaatberaad gaat kijken of dit goed gaat. Dit Klimaatberaad bestaat uit een groep bewoners met verschillende achtergronden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. Het Klimaatakkoord is dus niet af. Er mogen steeds nieuwe plannen worden toegevoegd. Zo werken we allemaal samen aan een groene en schone stad.“

Heb je vragen over de plannen? Wil je meedoen of zelf een plan maken? Neem dan contact op met projectleider Lennart van de Linde: lennart@duurzaamdenhaag.nl

Aan het Haags Klimaatakkoord doen 115 partijen mee en er staan 38 plannen in. Hieronder geven we aandacht aan de 7 plannen van bewoners uit het Haags Klimaatakkoord.

Het Bewonersplatform Mobiliteitstransitie wil dat meer inwoners van Den Haag kiezen voor schonere vervoersmiddelen. Het platform heeft het doel om het gebruik van betaalbare deelauto's jaarlijks te verdubbelen, tot ongeveer 5% van de huishoudens in 2030. Op dit moment zijn er deelauto's beschikbaar in 7 wijken van Den Haag; in 2030 moet dit aantal stijgen naar zo’n 28 wijken. Het bewonersplatform wil dat alle inwoners gebruik kunnen maken van deelauto's.

De deelnemers aan dit project willen 2 Circulaire Buurt Hubs opzetten in Den Haag. Bij een Circulaire Buurt Hub kunnen bewoners terecht voor reparaties of hergebruik van hun spullen. Ook kun je hier spullen lenen, doneren en informatie krijgen over wat je met jouw spullen kan doen als je het zelf niet meer gebruikt.

In Den Haag zijn steeds meer buurtinitiatieven actief bezig met het verduurzamen van de woningen in hun wijk. Er is behoefte aan een centrale website om deze goede ideeën te verzamelen en informatie uit te wisselen. Denk aan informatie en tips over de aanpak, filmpjes, contactpersonen en resultaten. Door de projecten overzichtelijk te presenteren, zijn ze gemakkelijk vindbaar voor geïnteresseerden. Dit kan andere buurtinitiatieven inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Met een warmtenet kun je huizen in een wijk verwarmen. Een cv-ketel op gas in elk huis is dan niet meer nodig. Het doel van deze deal is om het voor bewoners en bedrijven mogelijk te maken om eenvoudig te starten met mini-warmtenetten. Dat zijn kleinschalige warmte -initiatieven op het niveau van hun eigen VVE, straat of flatgebouw (ook in combinatie met elektra).

Samen met verschillende bewonersinitiatieven en de gemeente Den Haag gaan we onderzoeken of we een gezamenlijke organisatie (backoffice) kunnen opzetten. Zo kunnen we de warmteprojecten van bewonersinitiatieven ondersteunen met menskracht, kennis en middelen. Het gaat vooral om kleine projecten in wijken waar de gemeente zelf nog geen collectieve warmtevoorzieningen zal ontwikkelen.


Deze deal verbindt energiecoaches uit alle wijken met elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren over hun ervaringen uit de praktijk. Doel is om die informatie te gebruiken om gemeentelijk beleid te verbeteren en te komen tot effectievere maatregelen. Zodat dit beter aansluit op de wensen en behoeften van bewoners.

In deze deal informeren de subsidieadviseurs van de afdeling Wonen van gemeente Den Haag de energiecoaches. De subsidieadviseurs weten welke duurzaamheidssubsidies en andere financieringsmogelijkheden er zijn voor huurders/verhuurders van woningen in Den Haag. Als de energiecoaches deze kennis ook hebben, kunnen zij bewoners nog beter helpen.

Ik help je graag
Lennart van der Linde
Bij mij kun je terecht voor: Klimaatfonds, bewonersgroepen ondersteunen (met aardgasvrij maken van de buurt), duurzaam vervoer en energiecoaches
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht