Energie besparen

Groene oase in een hectische buurt: Jacobahof

Door nieuwe subsidies kon dit pareltje een doorstart maken!

Tussen de 's-Gravezandelaan en de Jacobastraat, op de kop van de Schilderswijk, ligt een groene oase verborgen: de Jacobahof. Deze werd al in 1994 ingericht. Onlangs is de Stichting Jacobahof, met steun van de gemeente Den Haag, van start gegaan met nieuwe initiatieven. In 2012 sloeg het uur van de waarheid voor de stadsboerderij aan de Jacobastraat. Het voortbestaan was onzeker geworden. Enkele betrokken buurtbewoners richtten Stichting Jacobahof op, om de stadsboerderij voor de buurt te behouden. Want deze stadsboerderij was té belangrijk en bijzonder om verloren te laten gaan.

Erik van Veen werd voorzitter van de stichting.Van Veen: “We wisten niet of we de stadsboerderij open konden houden. Maar we wisten wel dat, als we deze locatie wilden behouden voor de wijk, we met een goed verhaal naar de gemeente moesten stappen. We hebben dus een ijzersterk projectplan geschreven, waarmee we met nieuwe functies wilden uitbreiden. We beoogden een brede buurtfunctie, en hebben daarom tal van betrokkenen uit de wijk gevraagd om mee te denken. Zodat de Jacobahof weer van iedereen zou worden. Het moest een plek worden voor kinderen, jongeren én volwassenen. Ik woon zelf al zestien in deze buurt. Het is gewoon een hele leuke buurt.”

Ecologie, duurzaamheid en ontmoeting

Met een team van vijf bestuursleden, allen woonachtig in dezelfde buurt, besloten ze dat de Jacobahof een sterk ecologisch en duurzaam karakter moest krijgen. De oorspronkelijke stadsboerderij had in 1994 al duurzame voorzieningen, maar die waren dringend aan herstel en uitbreiding toe. Maar het moest ook een plek worden waar de buurt samen komt, om elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Met tevens een educatief karakter, om de kinderen en jongeren in de buurt bekend te maken met thema's als natuur en duurzaamheid. Grootse plannen dus. Maar gelukkig kon het opgestelde projectplan rekenen op instemming van de gemeente Den Haag.

Initatievenbudget Duurzaamheid door Haagse Wijken

De stadsboerderij bleef dus open. De Stichting Jacobahof ontving een subsidie van het Initatievenbudget Duurzaamheid door Haagse Wijken. Momenteel wordt door het team hard gewerkt aan de uitvoering van de doelen in het projectplan. Te beginnen met de aanleg van een ecologische buurttuin, die groente opbrengt vóór de buurtbewoners. Binnenkort worden er bijen gehouden, komt er een insectenhotel en wordt er compost gemaakt. Verder staan op het programma: herstel en uitbreiding van de zonnepanelen en het composttoilet. Jaarlijks vindt in de buurt het Jacoba Festival plaats, met muzikale optredens in diverse huiskamers en op de boerderij. Het is de bedoeling om in de toekomst nog veel meer culturele en maatschappelijke activiteiten te laten plaatsvinden op de Jacobahof.

Sociale cohesie bevorderen

Van Veen: “De saamhorigheid in de buurt was niet slecht. Maar men kende elkaar niet écht. Nu merken we al, en we zijn pas net begonnen, dat mensen echt met elkaar in contact treden. De Jacobahof zorgt er voor dat de buurtbewoners zich weer betrokken voelen bij hun buurt, en ook verantwoordelijk. Veel mensen zetten zich ervoor in, ze willen dat het goed blijft. De aanwezigheid van dieren op de boerderij helpt daarbij echt enorm. En met de buurttuin bevorderen we vooral de sociale cohesie. We zijn dus veel méér dan een tuin alleen.”

Meedoen?

Op www.jacobahof.org lees je meer over de Jacobahof. Daar staan ook alle activiteiten vermeld. Woon je in de buurt en wil je graag mee helpen om van de Jacobahof een groot succes te maken? Stuur ze dan een mailtje, op info@jacobahof.org. Of heb je zelf een goed idee om je eigen buurt te verduurzamen?

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht