Groen

Eerste fiets/boomvlonder geplaatst: Meer ruimte voor fiets en groen

Groen als beloning voor het autodelen

Auto eruit, groen erin. Gaat het altijd maar zo makkelijk. In Bezuidenhout delen 45 huishoudens 5 auto’s met elkaar. Zij doen hun auto weg of kopen geen nieuwe. Zo ontstaat in de straat meer ruimte voor groen en de fiets. In Van der Parrastraat is de eerste fiets/boomvlonder van Den Haag geplaatst.

De fiets/boomvlonder is een proef met een tijdelijke vlonder met parkeerplekken voor de fiets en een boom in een bak. “Als bewoners na een paar maanden nog steeds blij zijn met de extra fietsbeugels en de boom, dan kunnen we er een permanente plek van maken. Inclusief een mooie nieuwe sierappelboom in de straat”, legt Lilian Verkleij van gemeente Den Haag uit.

In een stad als Den Haag is het vaak vechten om ruimte. “Hoe gebruiken we die schaarse ruimte en wat heeft voorrang? Dat is best lastig. Bewoners willen meer groen, maar als het een parkeerplaats kost, wordt de puzzel alweer ingewikkelder. Tegelijkertijd moeten we als stad ook vergroenen”, zegt Lilian.

Auto de deur uit

In Bezuidenhout komt alles samen: auto’s delen met buurtgenoten, meer ruimte voor groen en de fiets. “Auto delen groeit als kool. De een doet mee vanwege de kosten, de ander voor het milieu of de wens elektrisch te rijden. Van de 15 nieuwe deelnemers die de afgelopen maanden mee zijn gaan doen, deed een derde de eigen auto de deur uit of kocht geen nieuwe. Dat scheelt in onze wijk zo’n 5 parkeerplaatsen”, zegt Lauri de Boer van de coöperatie Bezuidenhout DEELt.

Door de centrale ligging van de wijk bestaat het risico dat er bezoekers komen parkeren. “Maar wij vinden het leuk dat onze wijk van die extra ruimte profiteert door de aanleg van meer groen. Ik zie de boom/fietsvlonder als een begin van een nieuwe beweging van minder bezit, meer delen en meer groen. We worden ons zo bewuster van ons gedrag en onze leefomgeving”, zegt Lauri.

Bewoners van Bezuidenhout ontvangen de eerste fiets/boomvlonder in Den Haag. Bij blijvende interesse, gaat de boom definitief de grond in en worden er fietsbeugels geplaatst.

Meer blad voor de stad

In de Van der Parrastraat is weinig ruimte voor groen en het stallen van de fiets. Net als in zoveel straten staan de fietsen op de stoep en tegen gevels aan. Hierdoor kunnen rolstoelen, kinderwagens en rollators er soms niet langs. Ook kan de straat meer bomen gebruiken. Zo ontstond het idee om de fietsvlonder met een boom te combineren.

Bomen zijn belangrijk want ze maken een straat niet alleen gezelliger en aantrekkelijker, ze zorgen ook voor verkoeling en houden CO2 vast. “Daarom streven we naar meer ‘blad in de stad’. We willen 5 procent meer kroonoppervlak. We moeten vergroenen om ons te wapenen tegen klimaatverandering: meer hetere zomers en meer heftige regenval”, legt Ralph Pitlo van groenbeleid van de gemeente uit.

Zo werkt het!

De fiets/boomvlonder is een proef met actieve auto-deelgroepen. Als zij een fiets/boomvlonder op de plek van een parkeerplek aanvragen, onderzoekt de gemeente eerst of op die plek ruimte is voor een boom (er mogen geen kabels en leidingen in de grond zitten). Is de plek in orde en zijn direct-omwonenden het eens zijn met de komst, dan peilt de gemeente na vijf maanden of er blijvende interesse is. Als dat zo is, dan wordt een boom geplant en komen er definitieve fietsbeugels. “Groen als beloning voor het auto delen”, aldus Lilian. De gemeente hoopt twee fiets/boomvlonders in de stad te laten rouleren.

Fietsvlonders

Den Haag begon in 2019 met de fietsvlonder op een parkeerplek, een slimme manier om meer plekken te maken voor fietsen in de stad. Er rouleren tien fietsvlonders die drie maanden in een straat staan. Vanaf het begin van het project zijn 46 vlonders geplaatst. Tot nu toe zijn 37 vlonders definitief gemaakt met een verbreding van de stoep met 4 of 5 of in een enkel geval zelfs 6 beugels.

Interesse?

Ben je ook geïnteresseerd in autodelen met een groep buren? Of heb je vragen over de fiets-/boomvlonder? Stuur dan een e-mail naar autodelen@denhaag.nl.

Tekst: Merijn van Grieken van het Haags Groen
Foto's: Valerie Kuypers

Ik help je graag
Jessica Smit
"Bij mij kun je terecht voor: nieuwsbrieven, pers, social media en online communicatie"
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht