Energie opwekken en gebruiken

Drie buurtteams brengen duurzame warmtebronnen in beeld

Lees de rapporten

Samen met bewoners en de gemeente is Duurzaam Den Haag (DDH) in drie wijken (Molenwijk/Puntpark, Moerwijk-Oost en Konings- Regentesseplein) in Den Haag actief om tot wijkenergieplannen te komen. Belangrijk uitgangspunt is dat bewoners zich organiseren in buurtteams en als gelijkwaardige gesprekspartner betrokken zijn bij het opstellen en uitwerken van deze plannen. De samenwerking tussen DDH en de drie buurtteams is gestart in 2018 met een bedoelde looptijd van 10 jaar onder de titel Nieuwe Energie en Groen in de Buurt(NEGB).

Vraag en aanbod in beeld gebracht

Als voorbereiding op verdere planvorming zijn door twee bureaus vraag en aanbod van energie in de drie wijken in beeld gebracht, waaronder de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen. Hieruit blijkt dat de verwachte energievraag geheel of grotendeels met lokale duurzame bronnen gedekt kan worden, maar dat een belangrijke vervolgvraag daarbij is hoeveel energiebesparing, seizoensopslag en piekvermogen daarvoor dan nodig zijn en welke kosten daarmee gepaard zouden gaan.

De eerste onderzoeken publiceren we nu op de websites van Duurzaam Den Haag en van de drie buurten. Bij de onderzoeken voor Molenwijk en Moerwijk hebben de bewoners een toevoeging geplaatst. Deze toevoeging gaat in op de belangenafwegingen die de diverse stakeholders kunnen maken en waar dus kansen en bedreigingen voor de bewoners (eigenaars en huurders) zitten.

Vervolgonderzoek

De bevindingen uit bovenstaande rapporten worden met de buurt besproken en zijn uitgangspunt voor een vervolgonderzoek naar kosten en baten van diverse warmte-opties om zo te komen tot een voorkeursscenario. In dat vervolgonderzoek is niet alleen betrokkenheid van bewoners belangrijk, maar ook van andere belanghebbenden, zoals woningcorporaties en netwerkbeheerders. Ook met hen willen de buurtteams in gesprek.

Allereerst wordt de uitvraag voor de drie vervolgonderzoeken door de bewoners samen met DDH opgesteld. Bij het uitvoeren van de vervolgonderzoeken en het uiteindelijk bepalen van een voorkeursvariant betrekken we ook graag de corporaties en andere stakeholders. Voordat we van start gaan met deze vervolgonderzoeken willen we samen met hen op zoek naar gezamenlijke waarden voor de energietransitie. Gedeelde waarden helpen om sneller tot breder gedragen keuzes te komen.

Bewoners betrekken

Komende tijd gaan we verder om de resultaten van deze onderzoeken bij de bewoners onder de aandacht te brengen en hen te betrekken bij de komende ontwikkelingen.

Vragen? Neem contact op!

Voor vragen of nadere toelichting kan je contact opnemen met de drie buurtteams via onderstaande contactpersonen.

Ik help je graag
Reinder Boon
Bij mij kun je terecht voor: energiecoöperaties en het opzetten van bewonersgroepen in de buurt
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht