Energie opwekken en gebruiken

‘Afval is eigenlijk materiaal dat op de verkeerde tijd op de verkeerde plek is.’

We spreken met Philip Troost, opricht van GroenCollect

Voorjaar 2020 opent GroenCollect van circulair ondernemer Philip Troost een vestiging in Den Haag. Samen met lokale ondernemers gaat hij uit reststromen afval nieuwe producten ontwikkelen en de energie die hiervoor nodig is, ter plekke opwekken uit biogas. Philip gelooft in de potentie van Den Haag ‘de tijd is rijp en ondernemers staan te springen om oplossingen.’

In 2017 is Philip in Rotterdam met GroenCollect begonnen. Hij zag een enorme potentie om samen met lokale ondernemers hoogwaardige producten te ontwikkelen uit reststromen afval. Philip: ‘Ik zag veel bruikbare zaken in afval die waarde hebben voor een lokaal economisch systeem en het afval dat overblijft is met een lokale biogasinstallatie om te zetten in energie. Hiermee stimuleer je lokaal ondernemerschap en voorkom je het overbodig heen en weer gesleep met reststromen..’

Omdat lokale overheden echter soms lastige gesprekspartners zijn, besloot Philip om het ophalen, selecteren en verwerken van reststromen zelf te gaan doen. Philip: ‘Er spelen soms veel belangen dus dan is het spel ondoorzichtelijk. Wij hebben toen besloten om alles zelf te gaan doen. Wij rijden nu zelf naar de klant, halen het afval op en schrijven hiervoor een factuurtje. Dat is een businesscase geworden waaruit we nu al onze activiteiten kunnen ontwikkelen.’

De circulaire economie biedt volgens Philip veel kansen mits je reëel bent over de verwachtingen. Philip: ‘Er wordt altijd een perfecte cirkel getekend maar wat meestal vergeten wordt, is dat er bij iedere stap veel uitval is, daar zijn wij eerlijk in. Met de huidige verwerkingscapaciteit is 100% hergebruik niet mogelijk.’ Philip legt uit: ‘Wij zorgen er voor dat afval bij de bron zo goed mogelijk wordt gescheiden zodat dit lokaal gebruikt kan worden. Wat wij willen, is het creëren van lokale ‘hubs’ voor circulair ondernemerschap. Hier kunnen nieuwe circulaire ondernemingen ontstaan en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding en een baan vinden. Zo wordt een hub een centrum van circulair ondernemen en een centrum voor werkgelegenheid.’

Het afval dat overblijft en niet gebruikt kan worden, zet GroenCollect met kleine biogasinstallaties om in energie voor lokale ondernemingen. Philip: ‘Wij zetten dit reststuk om in energie zodat er niet meer gesleept wordt met afval. Circulaire economie is dus het zo goed mogelijk hergebruiken van allerlei reststromen.’ Philip voegt toe, ‘afval is dus eigenlijk materiaal dat op de verkeerde tijd op de verkeerde plek is.’

Vanwege het succes in Rotterdam is GroenCollect in de afgelopen jaren snel gegroeid en inmiddels ook actief in Utrecht, Amsterdam en het Westland. Philip: ‘Voor elke stad zoeken wij naar de reststromen waar lokaal vraag naar is. Dit laten wij afhangen van lokale ondernemers die iets kunnen maken van die producten. Wij verbinden dus vraag en aanbod en regelen het vervoer. Wij maken ook producten uit ons netwerk schaalbaar. Producten die we in andere steden aantreffen, proberen wij via onze hubs uit te rollen. Zo hebben we in Utrecht iemand die van koffiedrab inkt kan maken. We zijn nu aan het onderzoeken of we dit over de landelijke hubs kunnen verspreiden.’

Binnenkort opent GroenCollect een vestiging in Den Haag. In Escamp is een locatie gevonden waar komend voorjaar gestart wordt met de inzameling en verwerking van diverse stromen afval. Philip: Er wordt een opleidingstraject opgetuigd waarbij we mensen uit de buurt werkfit gaan maken. Dit zijn langdurig werklozen die weer aan de slag gaan. We gaan met deze mensen aan de slag met het ophalen en scheiden van groenafval, brood, koffiedik, sinaasappelschillen, koffiebekers, swill (gekookte en ongekookte voedselresten) en andere restproducten.’

GroenCollect gaat vanaf dit voorjaar ook bierfusten ophalen bij horeca-ondernemers in het centrum van Den Haag. Philip: ‘tegenwoordig gaat speciaal bier in plastic containers en daar hebben wij een speciale recyclelijn voor opgetuigd. Dit betekent een duurzame oplossing voor de ondernemers en voor de stad veel minder vrachtverkeer.’

Philip heeft een duidelijke visie voor de toekomst. Philip: ‘Wij werken graag samen met lokale ondernemers voor wie wij niet alleen afvalstromen inzamelen maar ook afval hoogwaardig kunnen maken. Op termijn willen wij hier circulaire startups een plek met een klein laboratorium bieden. Iedere ondernemer kan zo laagdrempelig beginnen, ga maar experimenteren in een risicoloze omgeving omringd door goede ondernemers. Dat is eigenlijk het einddoel.’

Ondernemers met afval kunnen zich via het formulier op www.GroenCollect.nl aanmelden.

Tekst: Ruben Blanke
Fotografie: Arnaud Roelofsz

Handige Links:

GroenCollect

www.GroenCollect.nl

Programma Circulair Den Haag

Link naar PDF

Erkenning Sociaal ondernemen

Erkende sociaal ondernemers voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 2.82 in de Aanbestedingswet. Dit betekent onder andere dat tenminste 30% van de werknemers in het bedrijf een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

https://www.pso-nederland.nl/over-de-pso/pso-30-abw-certificaat

Energie Investerings Aftrek

Investeer je als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie? En wil je daarbij fiscaal voordeel behalen? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek-eia

Fiscaal voordelig investeren

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

  • Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek.
  • Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat j zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Je komt voor MIA of Vamil in aanmerking als het bedrijfsmiddel waarin je investeert op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-en-vamil

Gemeente Den Haag Ben je een Haagse ondernemer? Dan kun je bij de gemeente advies krijgen over duurzame oplossingen voor je bedrijf. https://duurzamestad.denhaag.n....

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht