Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

DDH Borrel - Presentatie visie Lokale Warmte met Haagse Krach

Met wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren

Waar: Dagelijkse Groenmarkt 13 Den Haag 2513 AL
wonenEnLeven
centrum

Deel pagina:

DDH Borrel - Presentatie visie Lokale Warmte met Haagse Krach

Aankomende donderdag is de wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren aanwezig bij de netwerkborrel van Duurzaam Den Haag.

Directeur Heleen Weening van Stichting Duurzaam Den Haag overhandigt de visie Lokale Warmte met Haagse Krach aan wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren in het ‘t Goude Hooft om 18:15 uur. 

Netwerken

Daarnaast gaan we weer netwerken! Aanstaande donderdag 28 maart is tussen 17:00 en 19:00 de duurzame netwerkborrel bij 't Goude Hooft aan de Dagelijkse Groenmarkt 13. Zin om bij te kletsen, je ideeën te bespreken of om andere duurzame doeners te ontmoeten? Kom dan de 28e gezellig langs!

Visie

De overstap naar duurzame warmte is de grootste uitdaging van de energietransitie. De warmtevisie van Duurzaam Den Haag geeft een beeld hoe die overstap vorm kan krijgen met aandacht voor lokale warmte en met ruimte voor bewoners en ondernemers om zelf vorm te geven aan het nieuwe Haagse warmtesysteem, als mede- producent en -eigenaar. Lokale oplossingen kunnen op termijn voorzien in een groot deel van de Haagse warmtevraag. Denk aan winnen van warmte uit bijvoorbeeld oppervlakte-, afval- en drinkwater, aan gebruik van geothermie en lokale restwarmte.

Heleen Weening: 'We zijn heel blij dat we deze visie, die samen met de bewoners uit de stad tot stand is gekomen, kunnen presenteren (aan de wethouder). Deze visie is een belangrijke bouwsteen bij het ontwikkelen van de een duurzaam warmtesysteem in de stad. Ik kijk uit naar een verdere samenwerking met alle betrokken partijen. Waarbij de inzet van de Haagse Krach beweging van bewoners, optimaal wordt benut.’

DDH netwerkborrel

Duurzaam Den Haag organiseert elke maand een duurzame netwerkborrel op diverse locaties. Op de laatste donderdag  van de maand kunnen geïnteresseerde bewoners, ondernemers en experts die bezig zijn met duurzaamheid elkaar op een toegankelijke manier ontmoeten. Meer informatie.

Meer evenementen

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht