Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Over ons

Over ons

Dit is onze droom

Een stad met een nieuwe, circulaire economie, waar de lucht schoon is, de omgeving groen, alle energie duurzaam wordt opgewekt, afval tot een minimum is beperkt en een stevige regenbui niet direct tot wateroverlast leidt. Een hofstad zonder aardgas en zonder elektriciteit uit fossiele, vervuilende brandstoffen. Een duurzame stad waar het goed leven is voor alle Hagenaars en waarin iedereen in Den Haag als vanzelfsprekend doet wat hij kan op het gebied van ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Den Haag als heerlijke stad om te leven, ook voor toekomstige generaties, waar steeds meer mensen graag voor in beweging willen komen.

Hier geloven wij in

Wij geloven dat mensen de drijvende kracht zijn achter de duurzame beweging in de stad. Niet de overheid, of wet-en regelgeving, of grote bedrijven, of ‘de markt’, maar mensen: mensen die zichzelf de vraag stellen: wat kan ik doen in mijn leven, in mijn werk, vanuit mijn rol in de samenleving om deze verandering mee vorm te helpen geven? Dat is Haagse Krach!

Onze missie

Wij stimuleren en ondersteunen de Haagse krach beweging van mensen in Den Haag die duurzaam (willen) doen! Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen. 

Hoe pakt Duurzaam Den Haag de klimaatambities aan?

1) Loket voor alle Hagenaars We zijn een loket en platform voor elke Hagenaar die in zijn eigen omgeving wil werken aan duurzaamheid, op welke manier dan ook. Hem of haar brengen we snel in contact met partners in de stad die daarbij kunnen helpen. Resultaten maken we zichtbaar, zodat Hagenaars hun successen tonen aan de stad en anderen inspireren.

 2) Duurzame plannen helpen realiseren Bewoners, bedrijven, organisaties en overheden met duurzame plannen die impact hebben en het verschil maken voor straat, buurt of stad, ondersteunen we met onze kennis, advies en met ons netwerk. We richten ons op mensen die aan de slag willen met energiebesparing, opwekken van schone energie, vergroening van de buurt en/of waterberging. Zien is geloven: hoe meer Hagenaars om zich heen zien dat het kan en dat de stad er beter van wordt, hoe meer mensen dat goede voorbeeld zullen volgen.

3) Nieuwe energie en groen in de buurt In drie Haagse buurten neemt Duurzaam Den Haag zelf het voortouw in de transitie: Koningsplein en omgeving, Moerwijk-Oost en de Noordpolderbuurt in Laak. De komende tien jaar maken we hier samen met bewoners de eigen buurt volledig energieneutraal en klimaatadaptief. Zo leveren we een substantiële bijdrage aan de Haagse klimaatambities, met 10.000 woningen die volledig zijn geïsoleerd, die draaien op 100 procent schone energie en zelf stroom leveren aan het net. Hier maakt steen plaats voor groen. Zo dragen we eraan bij dat de bodem meer water kan opnemen en dat de stad koeler wordt - goed voor de biodiversiteit en de volksgezondheid.

Duurzaam Den Haag maakt samen met de buurt een buurtenergieplan. We organiseren het aanbod en de financiering en mobiliseren de bewoners en ondernemers. Daarbij gebruiken we alle kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met het activeren van de stad. De behoefte van inwoners en ondernemers in de buurt staat centraal; zij hakken de knopen door en hebben daar vervolgens profijt van.

Duurzaam Den Haag Manifest 2018-2028

De tekst op deze pagina is een ingekorte versie van ons Manifest 2018-2018. Lees hier ons Manifest


Eigen CO2-uitstoot: walk your talk

Het kantoor van Stichting Duurzaam Den Haag bevindt zich in een energiezuinig gebouw: Het Nutshuis. Duurzaam Den Haag koopt voor al haar eigen evenementen lokaal, biologisch en zoveel mogelijk fair trade. Vanaf eind 2015 is besloten om alle evenementen, borrel en bijeenkomsten vegetarisch te cateren. Uitgangspunt voor reizen van de medewerkers is om met de fiets te reizen tenzij. Daarna volgt OV. Duurzaam Den Haag doet aan afvalscheiding, brengt compost naar de compostbak in de tuin van Het Nutshuis en gebruikt gerecycled papier.  


Meer over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting. Stichting Duurzaam Den Haag heeft voor de beloning van het personeel een eigen arbeidsvoorwaardenregelement samengesteld. Deze is gebaseerd op de loonschalen van de gemeente. De directie en het overige personeel zijn conform dit regelement ingeschaald. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. Eventuele (kleine) onkosten worden achteraf gedeclareerd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het fiscaal nummer (RSIN) van Duurzaam Den Haag is 8526.99.037. Het KVK nummer is 57705046.

Wil je meer weten? Bel ons: 070 364 3070, mail: info@duurzaamdenhaag.nl of lees ons jaarplan. Of bezoek onze maandelijkse netwerkborrel en ontmoet geïnteresseerde bewoners, ondernemers en experts die bezig zijn met duurzaamheid. 


DDH is your partner in sustainability!

For more information, call us on 070 364 3070, send an email to info@duurzaamdenhaag.nl or read our annual plan (in Dutch). You can also visit our montlhy netwerk event

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht