Groen

Westduinpark blijkt bijenparadijs

Westduinen huisvesten bijzondere bijensoorten

Het Westduinpark huisvest een aantal (vrij) zeldzame bijen- en wespensoorten, ontdekte bioloog en bijenkenner Martijn Kos. Tijdens 23 bezoeken in de periode van maart tot en met september 2015 trof hij 44 soorten bijen en 23 soorten angeldragende wespen aan.

Vrij zeldzamen bijen gespot

Bijzonder waren de vondst van een mannetje grote kegelbij (Coelioxys conoidea) en een vrouwtje van de gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa) in het Zenderpark (Radio Scheveningen). De grote kegelbij is in Nederland vanaf 1990 in slechts zeven uurhokken waargenomen en geldt als ernstig bedreigd. De gedoornde slakkenhuisbij komt voor in de kalkrijke duinen tussen Katwijk en Bergen aan Zee en in Zuid-Limburg. Met de nieuwe vondst verschuift de meest zuidelijke vindplaats langs de kust van Katwijk naar Den Haag.

Naast deze twee zeldzame bijensoorten en een eveneens zeldzame goudwesp werden soorten aangetroffen die landelijk de status vrij zeldzaam hebben: de distelbehangersbij, het zilveren fluitje, de gewone kegelbij, de duinkegelbij, de donkere zijdebij, de zwartgespoorde houtmetselbij, de harkwesp en een graafwesp. Het zilveren fluitje en de hark- en graafwesp zijn in het Westduinpark zelfs algemeen.

Mensen, honden en runderen bedreigingen voor bijen

Ter bescherming van vooral de twee soorten slakkenhuisbijen die in het Westduinpark voorkomen, stelt Kos beheermaatregelen voor. Zo pleit hij ervoor dat het gedeelte van Radio Scheveningen ten westen van het geplande fietspad omheind blijft. Dit om overmatige betreding en daarmee het vertrappen van lege slakkenhuisjes te voorkomen. Kos constateerde herhaaldelijk dat mensen illegaal hun hond in het Zenderpark uitlaten. Ook grote grazers zoals runderen vormen een bedreiging voor de bijen.

Duinen bieden veel bijen en wespen weliswaar ideale nestgelegenheden, qua voedsel valt er weinig te halen. Kos pleit dan ook voor behoud en aanleg van bloemrijke plekken. Groengebieden die grenzen aan het Westduinpark en de Bosjes van Poot, zoals plantsoenen, kunnen met bloemenweides en struiken aantrekkelijker worden gemaakt voor bijen. Vanwege voedselconcurrentie met de wilde bijen benadrukt Kos dat het opstellen van honingbijenkasten in het Westduinpark en de Bosjes van Poot verboden zou moeten worden.

Op de foto: Grote kegelbij (vr.), foto Steven Falk

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht