Nieuws

Reactie op het coalitieakkoord: “Wees helder en rechtvaardig”

Wat vindt Duurzaam Den Haag van de plannen van het nieuwe college?

Na maanden onderhandelen is er eindelijk een coalitieakkoord. Met een brief van directeur Joris Wijsmuller reageert Duurzaam Den Haag op het akkoord.

Kloof tussen arm en rijk

In de brief maakt Duurzaam Den Haag zich zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Subsidies voor duurzame ingrepen in huis komen vooral terecht bij mensen met geld. Daardoor wordt de kloof steeds groter. Wie al veel heeft, krijgt nog meer. En wie weinig heeft, krijgt minder. Om de veerkracht en weerbaarheid van bewoners te vergroten, niet in de laatste plaats die van huurders in kwetsbare wijken, vindt Duurzaam Den Haag het nodig om de inzet van duurzaamheidssubsidies kritisch te bezien in het licht van een rechtvaardige energietransitie.

10.000 woningen verduurzamen

Gemeente Den Haag heeft de doelstelling in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dit te halen, moet nog veel worden gedaan. De gemeente wil 10.000 woningen verduurzamen. Maar hoe dit gaat gebeuren en in welke wijken is nog onduidelijk. Duurzaam Den Haag heeft veel ervaring met participatie van bewoners, juist ook in wijken waar verduurzamen hard nodig is. Duurzaam Den Haag wil graag bijdragen en meer buurtteams en energiecoaches inzetten.

Duurzaam Den Haag geeft energie bespaartips aan bewoners

Vergeet de huurders niet

Momenteel worden veel mensen geraakt door hoge energieprijzen. Vooral huurders hebben weinig mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen. De gemeente heeft voor deze doelgroep de Direct Bespaar Actie. Deze actie helpt bewoners energie te besparen en is een goede eerste stap, maar niet voldoende om het hele huis aan te pakken en toekomstklaar te maken. Duurzaam Den Haag roept de gemeente daarom op om ervoor te zorgen dat ook huurders hun huizen kunnen verduurzamen. Ook vraagt zij aan de gemeente om ondersteuning van energiecoöperaties voor bewoners zonder eigen dak en weinig geld. Zodat iedereen kan meeprofiteren van de opbrengsten van zonnepanelen.

Groene en duurzame stad

Naast bovenstaande aanvullingen, ziet de organisatie in het nieuwe akkoord ook veel goede dingen. Zoals Operatie Steenbreek en Bomen voor Den Haag om de stad groener te maken, vooral in de versteende wijken. Ook de inzet van energiecoaches wordt in het akkoord genoemd. Daar gaat Duurzaam Den Haag graag samen met bewoners mee aan de slag.

Wat kun je als bewoner nu al doen?

Wil jij meteen aan de slag met duurzaamheid in jouw huis? Maak een afspraak met een energiecoach om te kijken wat jij kunt doen. Of meld je aan voor de Direct Bespaar Actie.

Ik help je graag
Joris Wijsmuller
Bij mij kun je terecht voor: nieuwe samenwerkingen, strategie en directiezaken
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht