Groen

Het is tijd voor Plan B(oom)!

Samen met de Postcode Loterij en andere partners gaan we 10 miljoen extra bomen planten in Nederland

We berichtte er een paar maanden geleden al over, maar in december is Plan Boom echt in werking getreden. De aanplant van heel veel nieuwe bomen is deze maand van start gegaan met de eerste boom in De Bilt. In totaal worden er 10 miljoen bomen in heel Nederland geplant, wat mogelijk gemaakt is door een schenking van €2.250.000,- van de Postcode Loterij aan de Natuur en Milieufederaties. Met onder andere deze partijen en de gemeente Den Haag gaat Duurzaam Den Haag voor onze stad een plan opstellen om een deel van deze 10 miljoen bomen te planten.

Het nieuws over de schenking bereikte Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties Annie van der Pas tijdens de landelijke Klimaatstaking in september. Zeer toepasselijk, want het vele groen wat Plan Boom gaat brengen zorgt niet alleen voor mooiere omgeving. Het aanplanten van bomen zorgt ervoor dat CO₂-uitstoot wordt teruggedrongen en verbetert de klimaatadaptatie van een stedelijke omgeving. Bij een hete zomer zal het in een groenere omgeving altijd koeler zijn of bij een harde regenbui heb je niet direct wateroverlast.

"Het geeft iedereen de kans om direct iets bij te dragen door mee te doen aan het planten van deze 10 miljoen bomen. Daarom ben ik er zo trots op dat we dit plan, samen met een brede coalitie van partners, dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij nu kunnen gaan realiseren.”

Lees hier het hele stuk op de site van Natuur en Milieufederaties

Voor en door burgers

De Natuur en Milieufederaties werken in dit project samen met LandschappenNL, Stichting wAarde, Duurzaam Den Haag, De Gezonde Stad,Rotterdams Milieucentrum en LSA bewoners. De ambitie is om het naar schatting 344 miljoen aantal bomen in Nederland de komende vier jaar met zo’n 3% extra bomen uit te breiden. Plan Boom is bedoeld voor en door burgers. Door bomen te planten in onze eigen omgeving kan iedereen een concrete bijdrage leveren aan het klimaat. Een boom verbindt mensen en een boom planten kunnen we allemaal.

Natuur en Milieufederaties

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht