Nieuws

Duurzaam Den Haag ondertekent Haags Klimaatpact en biedt manifest aan

Met dit manifest benadrukken we de onmisbare rol van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken

Vandaag ondertekende onze directeur Heleen Weening het Haags Klimaatpact dat is opgesteld door 8 Haagse politieke partijen. Lobke Zandstra (PvdA), Christine Teunissen (PvdD), Joeri Oudshoorn (HSP) en Pieter Grinwis (CU/SGP) waren erbij en kregen ons Manifest 2018-2028 aangeboden. Met dit manifest benadrukken we de onmisbare rol van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Duurzaam Den Haag roept de opstellers van het Haags Klimaatpact op om de inhoud van het manifest mee te nemen in het te vormen coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart .

We nemen samen met de bewoners van drie Haagse buurten (Koningsplein e.o., Moerwijk-Oost en de Noordpolderbuurt) het voortouw op weg naar wonen zonder gas. De komende tien jaar maken we deze buurten samen met bewoners volledig energieneutraal en klimaatadaptief en zorgen we dat in het licht van de transitie waarde wordt gecreëerd voor bewoners zelf, zoals inkomen, banen, contact en leefbaarheid in de buurt. Zo wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de Haagse klimaatambities, want het betekent 10.000 woningen die volledig zijn geïsoleerd, die draaien op 100 procent schone energie en zelf stroom leveren aan het net, en vergroende buurten waardoor de bodem voldoende regenwater kan opnemen en er voldoende koelte is in de zomer, en waar bewoners gedeeld eigenaar zijn.

Heleen: "Super dat 8 politieke partijen de gemeentelijke doelstelling aanscherpen en willen gaan voor Den Haag energieneutraal in 2030. Om dit te bereiken moeten we aan de slag. En we, dat is iedereen: het is alle hens aan dek! Bewoners en ondernemers zijn essentieel in de energietransitie en het vergroenen van de stad, zij moeten het gaan doen. Zij moeten ruimte krijgen om hun plannen vorm te geven naar eigen inzicht. En ruimte betekent ook geld. Daarom pleiten wij voor een Buurtgebonden Budget voor duurzame energie en groen: een heldere en praktische regeling die Hagenaars in staat stelt om zelf aan de slag te gaan.

Duurzaam Den Haag wil dat de buurt zèlf(be)stuurt en bepaalt hoe de transitie naar nieuwe energie en groen in de buurt gaat verlopen. Met directe meerwaarde voor de buurt: nieuwe banen, versterking van de lokale economie en een mooie, gezonde en veilige leefomgeving. Met de wensen en kracht van de bewoners centraal. DDH ondersteunt buurtbewoners daarbij, samen met de gemeente, woningcorporaties en andere belangrijke partners in die transitie."

Ons Manifest 2018 – 2028 zelf lezen? Je vindt het hier.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht