Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Info-avond Nieuwe Energie en Groen voor Konings-/Regentesseplein e.o.

Waar: Regentesseplein 148 Den Haag 2562 GR
wonenEnLeven
centrum

Deel pagina:

Info-avond Nieuwe Energie en Groen voor Konings-/Regentesseplein e.o.

Woon je in de buurt van het Konings- en Regentesseplein? Kom dan dan op woensdag 27 juni van 18.45 - 21.15 uur naar Wijkcentrum de Regenvalk. We houden dan de derde bijeenkomst over de toekomstige energievoorziening en de vergroening van het Konings- en Regentesseplein en omgeving.

Waarom?
De verandering naar duurzamere energie en dus de loskoppeling van het aardgas gaat starten. Ook krijgen we door klimaatverandering te maken met wateroverlast door “piekbuien”, waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Wij willen niet afwachten tot anderen bepalen hoe dat in zijn werk gaat. Daarom is het project “Nieuwe Energie en Groen in de buurt” opgestart.

Duurzaam Den Haag en het buurtteam nodigen je uit om met andere bewoners, ondernemers, buurtinitiatieven en anderen het stuur in handen te nemen. Samen werken we aan een groene en klimaatneutrale buurt, waar het fijn en betaalbaar wonen is.

De bewoners aan het stuur geeft directe meerwaarde voor de buurt: nieuwe banen, versterking van de lokale economie en een mooie, gezonde, groene en veilige leefomgeving. Met de wensen en kracht van de bewoners centraal.

Duurzaam Den Haag ondersteunt daarbij. Samen met de Gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere belangrijke partners in die verandering.

Concreet betekent dit dat DDH met jou of mensen uit jouw buurt in de komende tien jaar (2018-2028):

  • 10.000 woningen en gebouwen CO₂-neutraal gaat maken;
  • zorgen voor voldoende groen en waterbergingscapaciteit (de buurten klimaatadaptief maken);
  • directe waarde voor mensen in de buurt zelf creëren, zoals banen, versterking van de lokale economie 
  • het gedeeld eigenaarschap organiseren.

Op 13 maart en 16 mei organiseerden we de eerste twee bijeenkomsten waarbij al veel waardevolle ideeën naar boven kwamen. Er stonden meteen een aantal enthousiaste bewoners op die graag een bijdrage aan willen leveren.

Op woensdag 27 juni is het tijd voor een derde bijeenkomst. Op de agenda staat o.a.:
• Kennismaking
• Terugkoppeling vorige keer
• Aanleiding en uitleg aanpak
• Deelname en identiteit van het buurtteam
• Aan de slag met ingebrachte ideeën

Wil je meer horen of wil je misschien meedoen? Kom dan langs! Voorbereiding is niet nodig. Ook aanmelden hoeft niet, maar is wel handig, via edwin@duurzaamdenhaag.nl. Kun je niet, maar wil je wel op de hoogte blijven of heb je vragen? Stuur dan ook een e-mail.

Meer evenementen

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht