Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden VvE actie 1 oktober 2017 t/m 1 april 2018

1. De VvE actie (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Stichting Duurzaam Den Haag, kantoorhoudende aan de Riviervismarkt 5, 2501 CP, Den Haag (hierna: DDH). Partners van de VvE actie zijn: Rabobank, Fonds 1818 en Gemeente Den Haag.

2. Aan de Actie kan alleen worden deelgenomen door inwoners van Den Haag met hun Vereniging van Eigenaren.

4. Tijdens de Actie gelden de volgende spelregels:

  • De Vereniging van Eigenaren moet zich inschrijven om te kunnen deelnemen aan de Actie.
  • Een Vereniging van Eigenaren maakt pas kans op de prijzen wanneer zij een plan heeft ingediend. In dit plan staat beschreven welke maatregelen de VvE wil nemen en welke effecten het beoogd, om als VvE te verduurzamen.
  • Elke VvE kan zich maar 1 keer opgeven.
  • Er zijn 3 netto prijzen te winnen: 1e prijs is €10.000,- 2e prijs is €7.500,- en 3e prijs €5.000,-.
  • De gewonnen prijs mag alleen besteed worden aan investeringen die in het plan staan.
  • De toegekende prijzen zijn op te eisen na verstrekking van opdracht aan derde voor het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen. Het bedrag moet in één keer verzilverd worden.
  • De plannen worden na 1 april beoordeeld door een deskundige jury. Die weegt de kans op daadwerkelijk realiseren van de plannen mee in haar oordeel.
  • De prijswinnaars worden 16 april bekendgemaakt en zullen vermeld worden op www.duurzaamdenhaag.nl/vveactie
  • Als winnende VvE stem je in met mogelijke communicatie uitingen over de genomen maatregelen van de VvE.

5. Stichting Duurzaam Den Haag behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://www.duurzaamdenhaag.nl/vveactie

6. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

7. Stichting Duurzaam Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Stichting Duurzaam Den Haag.

9. In het geval je een opmerking, vraag of een klacht hebt over deze actie dan kunt u contact opnemen Stichting Duurzaam Den Haag op telefoonnummer 070 - 36 430 70.

10. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemende VvE akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden. 

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht