Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Gezocht: Twee leden voor de Raad van Toezicht 

Bijdragen aan het verduurzamen van Den Haag, als kritisch partner van een betrokken en professioneel opererend team?

Gezocht: Twee leden voor de Raad van Toezicht 

Vanwege het einde van de zittingstermijn van twee van de leden van de Raad van Toezicht van stichting Duurzaam Den Haag, zijn we per 1 januari 2021 op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht (RvT). Eén lid met expertise financiën en één met expertise personeelszaken. 

De RvT houdt statutair toezicht op het beleid van het bestuur (in casu de directeur-bestuurder (directeur) en op de algemene gang van zaken van stichting Duurzaam Den Haag. En treedt op als sparringpartner voor de directeur met het oog op strategische ontwikkeling en continuïteit van de organisatie. De RvT bestaat uit vijf leden, komt zes keer per jaar bijeen en kent een personele en een financiële commissie. De leden van de RvT zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren, zowel profit als non-profit.   

Verwachte kwaliteiten en competenties:

 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen 
 • strategisch denkniveau 
 • besluitvaardigheid 
 • kennis van zaken op gebied van de (stedelijke) duurzaamheidsopgave  
 • affiniteit met, en voldoende inhoudelijke kennis en ervaring op de belangrijkste werkterreinen van Duurzaam Den Haag: energie (besparing en verduurzaming), groen & water (berging) in de stad
 • kennis op gebied van bewonersactivatie en coöperatieve modellen is een pre
 • goed ontwikkelde 'maatschappelijke antenne' 
 • een proactieve, open en constructief kritische houding 
 • communicatieve vaardigheid 
 • een relevant netwerk in de stad (en waar relevant regionaal en nationaal)
 • bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in zowel de profit als de non-profit sector  

Voor het lid met expertiseveld  financiën vragen we nadrukkelijk het volgende

 • aantoonbare kennis en ervaring op tactisch en strategisch niveau op het gebied van financiën. 

Specifieke taken:  

 • Kritisch toezicht houden op de financiën en het financiële beleid van Duurzaam Den Haag, met oog op de ontwikkeling en continuïteit van de organisatie.
 • Als lid van de Financiële commissie (bestaande uit twee personen) bevindingen en adviezen naar aanleiding van de financiële stukken (waaronder periodieke financiële en liquiditeitsrapportages, jaarrekening, accountantsverklaring en begroting) rapporteren aan de gehele RvT ter voorbereiding van de vergaderingen.

Voor het lid met expertiseveld personeelszaken vragen we nadrukkelijk het volgende:

 • aantoonbare kennis en ervaring op tactisch en strategisch niveau op het gebied van HR. 

Specifieke taken:

 • Als lid van de personele commissie (bestaande uit twee personen) de voltallige RvT adviseren over personeelszaken.
 • De uitvoering van de rol van werkgever van de directeur-bestuurder, inclusief de voortgangsgesprekken.

Tijdsbesteding

Voorbereiden, bijwonen van en (pro)actief bijdragen aan de vergaderingen van de RvT. Dit zijn er zes per jaar, momenteel overwegend op dinsdagen van 17.00 tot 19.00 uur.

Wat bieden wij? 

 • Mogelijkheid om op bestuurlijk strategisch niveau bij te dragen aan het verder verduurzamen van Den Haag.
 • Een betrokken en professioneel opererend team van medeleden van de RvT, en medewerkers van de organisatie.
 • Leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 

Interesse? 

Stuur dan CV en motivatie uiterlijk 13 december 2020 naar info@duurzaamdenhaag.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 14 december.  

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Peter Smit (voorzitter RvT) op 06-27028861 of Heleen Weening (directeur-bestuurder) op 06-30294113.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld. 

Over Duurzaam Den Haag 

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.   

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daar voor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen bewonersinitiatieven.