Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Duurzaam Den Haag zoekt een resultaatgerichte, ambitieuze, inspirerende en verbindende directeur-bestuurder

Vacature Gesloten

Duurzaam Den Haag zoekt een resultaatgerichte, ambitieuze, inspirerende en verbindende directeur-bestuurder


Deze vacature is gesloten. Reageren is niet meer mogelijk


Vanwege het afscheid van onze huidige directeur zijn wij per 1 juni 2022 op zoek naar een directeur-bestuurder, die tevens directeur-bestuurder is van het Klimaatfonds.

Duurzaam Den Haag (DDH) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een deskundige, zichtbare speler in de stad op het gebied van duurzaamheid en tot sterke partner van de gemeente Den Haag. DDH is actief in verschillende buurten, kent bewoners en hun belangen en weet vertrouwen bij hen op te bouwen. DDH heeft een groot netwerk in Den Haag en staat bekend om haar goede communicatieve vaardigheden en duurzame contacten, zowel met bewoners in wijken en buurten als met belangrijke stakeholders in de stad.

We zijn op zoek naar een nieuwe directeur die in staat is in het huidige momentum kansen te grijpen om duurzaamheid in Den Haag een ‘boost’ te geven en de organisatie verder te versterken en uit te bouwen.

Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag heeft zich in de afgelopen 8 jaar ontwikkeld tot een toonaangevende deskundige organisatie op het gebied van bewonersactivatie en bewonersparticipatie rondom duurzaamheid in Den Haag. Concreet op het gebied van energiebesparing, schone energie en klimaatadaptatie. Daarbij nemen we altijd de leefwereld van mensen als vertrekpunt. We staan dicht bij bewoners en bewonersgroepen waardoor we goed zijn in het activeren, versterken en organiseren van burgerkracht.

Centraal in ons denken staat de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Zie voor meer informatie de website van Duurzaam Den Haag: https://duurzaamdenhaag.nl.

Over het Klimaatfonds

Het Klimaatfonds levert een bijdrage aan zichtbaar lokaal klimaatbeleid. Met tastbare projecten wordt de klimaatvriendelijkheid van bedrijven en organisaties lokaal zichtbaar. We bereiken dit doel door het compensatiegeld voor niet-vermijdbare CO2-uitstoot van CO2-compenserende organisaties te investeren in energiebesparende of energieopwekkende projecten.

Het gaat om organisaties zonder winstoogmerk die dezelfde CO2-uitstoot verminderen, wat zonder bijdrage niet of moeilijker tot stand zou komen. Het Klimaatfonds biedt deze organisaties extra financiële ondersteuning en verbindt deze organisaties met kennis, kunde of producten van (partners van) het Klimaatfonds.

Veel bewonersgroepen, sportclubs, verenigingen en scholen willen energie besparen of schone energie opwekken en kunnen hierbij ondersteuning (advies of financiering) gebruiken. Bedrijven, organisaties en gemeenten willen graag hun CO2-uitstoot compenseren en willen daarom investeren in deze lokale projecten.

Wij brengen vraag en antwoord bij elkaar. Met als resultaat: energiebesparing, meer schone energie en minder CO2-uitstoot in de stad.

Zie voor meer informatie de website van het Klimaatfonds: https://klimaatfondslokaal.nl.

Structuur van de organisatie

Stichting Duurzaam Den Haag (DDH) kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Er werken 17 personen bij DDH (13 Fte). Samen met de directeur-bestuurder zetten zij zich in het hoofddoel van DDH te realiseren:

Duurzaam Den Haag is de toonaangevende, deskundige organisatie in Den Haag op het gebied van bewonersparticipatie bij de vormgeving en uitvoering van de energietransitie, het klimaatadaptief maken van de stad en het stimuleren van eigenaars van bewoners door het activeren, versterken en organiseren van burgerkracht.

Via vier strategische lijnen werkt DDH aan het hoofddoel:

 • We informeren en activeren bewoners om duurzaam aan de slag te gaan op gebied van schone en betaalbare energie, energiebesparing, vergroening en waterberging en overige thema’s, waaronder afval/circulair en voedsel/stadslandbouw.
 • We ondersteunen actieve bewonersgroepen en maken hun initiatieven zichtbaar.
 • We verbinden betrokkenen bij de Haagse duurzaamheidsopgave – en hun resources – met elkaar. Dat doen we als vertrouwde, onafhankelijke partij (‘trusted third party’), als stabiele speler met expertise die betekenisvolle relaties creëert.
 • We zorgen als wegbereider voor innovatie door ‘nieuwe combinaties’ te maken rondom burgerkracht (participatie) en energietransitie in combinatie met groen en sociaal. Daarbij zetten we in op maximale ruimte voor de door bewoners gewenste mate van eigenaarschap.

Stichting Klimaatfonds wordt eveneens bestuurd door de directeur-bestuurder van DDH. Het Klimaatfonds heeft zelf geen personeel in dienst. Uitvoerende werkzaamheden worden door het team van Duurzaam Den Haag uitgevoerd. Leden van de RvT van DDH zijn q.q. ook lid van de RvT van het Klimaatfonds.

Het kantoor is gevestigd aan de Gunstersteinweg 377, gelegen in Hart van Moerwijk in Den Haag.

Financiën

DDH ontvangt inkomsten door een basisbijdrage van de gemeente Den Haag, door de Postcode loterij en door projectsubsidies en bijdragen. DDH is partner van de gemeente Den Haag voor projecten op het gebied van bewonersparticipatie en duurzaamheid in de stad, in het bijzonder voor uitvoering op buurt- en wijkniveau.
Het jaarbudget van DDH ligt rond € 1,5 miljoen, dat van het Klimaatfonds rond de € 7 ton.

Vacature Directeur-Bestuurder

DDH heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. In de buurten waar wij actief zijn, onderscheiden wij ons door onze executiekracht, know-how en relaties met bewoners en andere stakeholders. De komende jaren willen we dat verder versterken en uitbouwen naar meer buurten. Want de stad Den Haag is groot, er ligt enorm potentieel - en er is een enorme urgentie. Om dit doel te bereiken, verwachten we van de directeur dat hij/zij:

 • actief naar buiten treedt om DDH onder de aandacht te brengen bij relevante doelgroepen en stakeholders. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van zowel DDH als het Klimaatfonds.
 • ambitieus is en binnen de uitgezette lijn de organisatie en de relatie met de gemeente, andere grote stakeholders en bewoners(groepen) versterkt en uitbouwt en de medewerkers meeneemt in verdere professionalisering van DDH. Meer projecten in meer buurten en met een duidelijke focus op de verbetering van impact.
 • sterk waardengedreven is. DDH heeft een cultuur waar de menselijke maat en verbinding belangrijke waarden in zijn. We geloven dat deze cultuur een belangrijke voorwaarde is voor de verbinding die we in de wijk weten te maken en daarmee voor het succes van DDH. Daarom vragen we van de directeur dat hij/zij gevoel heeft voor samenwerken met het team.
 • het team stimuleert en motiveert en daarbij aansluit op de specifieke behoefte van zowel het team als de individuele medewerker.
 • de dienstverlening van DDH weet uit te breiden door een intensivering van de relatie met Gemeente Den haag en een verbreding van de opdrachtenportefeuille. Ook het Klimaatfonds willen we verder versterken. Dat betekent uitbreiding van onze dienstverlening naar gemeenten in de MRDH regio en het aantrekken van meer bedrijven als partner van het fonds. Gezien de gewenste groei en doorontwikkeling ligt daar een uitdagende acquisitieopgave.

Gezocht wordt naar een kandidaat met het volgende profiel:

 • 5-10 jaar leidinggevende ervaring in vergelijkbare organisaties;
 • ervaring met uitbouwen en groter maken van organisaties;
 • groot netwerk in Den Haag en de voor DDH relevante sectoren;
 • actuele inhoudelijke kennis op gebied van (energie)transitie (inclusief klimaatadaptatie) in lokale setting;
 • HBO- dan wel universitaire opleiding;
 • 4 dagen per week beschikbaar;
 • salariëring afhankelijk van ervaring €6.500 - €7.000 bruto op basis van een 36-urige werkweek.

Kandidaat beschikt bij voorkeur over de competenties:

 • Ambitieus en gedreven
 • Mensgericht en verbindend leiderschap
 • Overtuigend en slagvaardig
 • Bestuurlijke sensitiviteit

Procedure & meer informatie

De selectie van de directeur-bestuurder is in handen gelegd van een sollicitatiecommissie die bestaat uit Thérèse van Gijn-Bruggink (voorzitter), Hans Kuypers en Peter Smit (namens Raad van Toezicht), Claudia van Oosterhout, Tom Golder en Lennart van der Linde (vanuit de medewerkers). Een 16PF-test maakt onderdeel uit van de procedure. De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 21 maart en dinsdag 22 maart. De tweede gespreksronde is op dinsdag 29 maart.

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór maandag 14 maart 2022 te reageren door een mail met CV en korte motivatie te sturen naar secretariaat@duurzaamdenhaag.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen Weening (huidige directeur) 06 30 294 113 of Claudia van Oosterhout (operationeel leider) 06 253 10 909.

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht