Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

De Energiesponsor

De Energiesponsor voor maatschappelijke organisaties. Uw energierekening naar 0!

Deel pagina:

De Energiesponsor

De Energiesponsor voor maatschappelijke organisaties. Uw energierekening naar 0! Voor onderwijs, sport, cultuur en zorg.

De energienota naar nul, dat is de ambitie van de Energiesponsor voor maatschappelijke organisaties. Door samen te investeren in duurzaamheid blijft er geld over voor kerntaken. Het resultaat is minder CO2 en tegelijk beter onderwijs, meer sportiviteit en meer cultuur.

Hoe werkt de Energiesponsor?

Energiesponsoring is een uitgekiende samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, met als doel verduurzaming en CO2-reductie. Dat werkt als volgt.

  • Het begint bij bedrijven die zogenoemde Softs Points huren. Dat zijn multifunctionele zonnepanelen, die in combinatie met een reclamedisplay en een laadpunt voor elektrische auto’s of groene, luchtzuiverende panelen inkomsten voor deze diensten genereerd. 
  • Leverancier Softs investeert een deel van de huuropbrengst van de Softs Points in zonnepanelen. Ze installeren deze panelen op het dak van de maatschappelijke organisatie of een andere plek in de stad. De opgewekte zonne-energie is voor de maatschappelijke organisatie gratis.
  • Bovenop de opbrengst van de zonne-energie kan de maatschappelijke organisatie nog meer geld besparen door te investeren in energiemaatregelen. Daarvoor maakt zij samen met Klimaatfonds, een energiesponsorplan. In dit plan staat hoe de energienota naar nul wordt gebracht.
  • De organisatie gebruikt het vrijgekomen geld om te investeren in haar maatschappelijke kerntaken.
  • Het Klimaatfonds monitort de CO2-prestatie van de zonne-energie en de energiebesparende maatregelen.

 

Wat levert de Energiesponsor op?

Bedrijven, maatschappelijke organisaties én mensen hebben baat bij de Energiesponsor.  Met de Energiesponsor bereiken we:

  • minder CO2-uitstoot en meer duurzaam opgewekte energie in de stad,
  • meer middelen voor de kerntaken van maatschappelijke organisatie. Dus beter onderwijs, meer sportactiviteiten, meer cultuur en zorg
  • EN werk voor Hagenaars met afstand tot de arbeidsmarkt


Meer weten of meedoen?

We starten met 100 maatschappelijke organisaties om hen te helpen om hun energienota naar nul te krijgen. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf of maatschappelijk organisatie? We organiseren regelmatig Energiesponsortafels. Hou onze evenementenkalender in de gaten. Of mail naar Sandra@duurzaamdenhaag.nl

Partners de Energiesponsor:

Softs                        
BNG Bank             
Klimaatfonds     
Duurzaam Den Haag      

Duurzaam Den Haag, Klimaatfonds en de Energiesponsor

Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die burgers en bedrijven helpt om duurzaam te doen. Het Klimaatfonds biedt bedrijven en stichtingen Co2-reductieoplossingen en helpt maatschappelijke organisaties financieel op een aantal verschillende manieren.

Om zoveel mogelijk impact te maken zoeken we regelmatig samenwerking. Met andere fondsen bijvoorbeeld, zoals Fonds1818, Of met social enterprices zoals Volgroen of Softs.

We werken samen, maar blijven daarin onafhankelijk. Maatschappelijke organisaties zijn altijd vrij om hun eigen keuze te maken uit verschillende financiële ondersteuningen. Ze bepalen ook zelf met welke leverancier of adviseur ze al dan niet in zee gaan.


 

Meer over dit project

Klimaatfonds - Helpt bedrijven en evenementen bij het compenseren van CO2-uitstoot

Klimaatfonds - Helpt bedrijven en evenementen bij het compenseren van CO2-uitstoot

Lees verder


Meer projecten