Terug naar de pagina
Heb je vragen? Bel 070 - 3643070 of mail ons!

Initiatieven & Projecten

Deze projecten zijn voortgekomen uit de HK1000

Deel pagina:

Initiatieven & Projecten

Op 31 oktober 2015 organiseerden stichting Duurzaam Den Haag en talloze initiatiefnemers vanuit de stad de HK1000: 700 mensen uit alle hoeken en gaten van Den Haag kwamen in de Fokker Terminal bij elkaar om hun dromen te delen voor een mooier, schoner, leefbaarder en duurzamer Den Haag. De volgende projecten zijn uit deze ideeën voortgevloeid:

Debatmobiel - Voertuig voor een groene stad

Tijdens de HK1000 deelden een groep mensen de droom om Den Haag groener te maken, te beginnen bij je eigen straat. Mensen die geen tuin en geen auto hebben, zouden van parkeerplaatsen gebruik moeten kunnen maken. Met die gedachte in het achterhoofd is DeBatMobiel gerealiseerd. Dit is een voertuig dat verandering tot stand brengt.


Oprichters Eline Keus, Liane Lankreijer, Vincent Kuijer, Refunc, Janine Terlouw en Diede Labots hebben inmiddels met eigen ogen gezien dat de DeBatMobiel buurtbewoners in beweging zet om na te denken over hoe hun straat eruit ziet, hoe ze die ruimte beter zouden kunnen indelen en hoe ze dit met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Uiteindelijk hopen de bedenkers dat de woonkwaliteit van Den Haag zo verbetert, omdat vernieuwende en groene ideeën dan door de bewoners gedragen worden. 

De eerste DeBatMobiel is op 28 mei 2016 feestelijk geopend, de tweede in juni! Meer weten? Volg DeBatMobiel op Twitter & Facebook en bezoek de website.Eet mee in Den Haag - Werelds ontmoeten 

Eén van de dromen die tijdens de HK1000 besproken is, was om vluchtelingen te betrekken en eenzaamheid te bestrijden. In de loop van de maanden daarna zijn bij verschillende gelegenheden steeds meer mensen aangehaakt en werd de droom van idee dat steeds concreter werd, het project heet nu “Eet mee in Den Haag. Werelds ontmoeten.”

Ingrediënten: Met vluchtelingen koken en eten. Elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten. Op een laagdrempelige en intieme manier. In huiskamers van Hagenaars en Hagenezen. Met vluchtelingen die sinds kort in Den Haag wonen. Met biologisch en fair voedsel van dichtbij.

In Utrecht zijn al veel initiatieven vanuit de stad rondom vluchtelingen. Een van de initiatieven is Come and Eat. Via het platform Eet mee kunnen inwoners van Utrecht vluchtelingen uitnodigen om bij hen thuis te eten. Vluchtelingen worden opgehaald en kunnen – even uit de drukte van de opvang – in een huiselijke sfeer Utrechters ontmoeten. Dat willen wij ook in Den Haag! Veel Hagenaars hebben zich tijdens de genoemde gelegenheden al aangemeld. Die willen heel graag vluchtelingen thuis ontvangen om met en voor hen te koken en elkaar te ontmoeten.

In de laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van 2017 wil de projectgroep eens per maand Wereldse ontmoetingen faciliteren. Elke eerste zaterdag van de maand kunnen de mensen die een etentje bij hen thuis willen organiseren en de vluchtelingen die graag willen komen eten zich aanmelden. Dat kan via het platform dat al bestaat – Eet mee, dat een Haagse look en feel krijgt. Mensen die voor vluchtelingen koken kunnen als ze dat willen een biologisch voedselpakket ophalen om de heerlijkste gerechten te maken. De vluchtelingen worden als nodig bij hun reis per fiets of OV naar het adres van de wereldse ontmoeting begeleid. 
Wandeling door mooi Den HaagEen groep mensen onder aanvoer van Rita Horst hebben het na de HK1000 op zich genomen om een manier te vinden om meer mensen te laten inzien hoe mooi en divers Den Haag is. Op zondag 5 juni werd dan ook de pilot-wandeling ‘Theatrale wandeling door Mooi Den Haag’ georganiseerd. 

Met deze wandeling wilden de initiatiefnemers laten zien dat Den Haag een creatieve broedplaats is met veel diversiteit. De organisators willen in 2018 een grote wandeling organiseren, waarbij ze een podium bieden aan zoveel mogelijk geslaagde projecten die zijn voortgekomen uit de HK1000. Tijdens deze wandeling willen ze ook alle 140 culturen laten zien, zoveel mogelijk positieve ‘Haagse Krach’ tonen en mensen verbinden door culturele activiteiten te verbinden met sportieve kunstzinnige activiteiten. De wandeling op zondag 5 juni 2016 was een pilot voor deze grotere wandeling in 2018. Tijdens de pilot werd er al langs een succesvol HK1000 project gewandeld: Debatmobiel. Forest GlowHet HK1000 initiatief Forrest Glow startte vanuit het idee om  een skatebaan in de Scheveningse bosjes op een geheel nieuwe wijze te verlichten, zodat de skaters uit het centrum van Den Haag, daar mooi verlicht konden sporten en het een aantrekkelijk beeld in de omgeving zou zijn. Inmiddels zijn initiatiefnemers en Duurzaam Den Haag in gesprek met de deelgemeente Escamp om tot een mooie uitvoering te komen in een van de parken in dit stadsdeel. Forrest glow wordt gemaakt van een lichtgevend composiet. Het is toepasbaar in veel vormen, zoals fietspaden, vooral in natuur(lijke) gebieden waar er minder verlichting is of noodzakelijk is.

Buurt Lab Smart CityBuurt lab Smart City is de droom waarbij de openbare verlichting in Den Haag verduurzaamd wordt, zowel door LED lampen in de armaturen aan te brengen en om de verlichting op een nieuwe manier aan te sturen. De aansturing gaat via Internet of things, dat wil zeggen, maatwerk op een simpele manier geregeld: veel licht als het nodig is en weinig of geen licht als het niet nodig is. Duurzaam Den Haag heeft met de initiatiefnemer gezocht naar partners, bedrijven en het wijkinitiatief Buurt Energie Statenkwartier. Met deze partners en de gemeente Den Haag wordt verkend wat de mogelijkheden voor een pilot zijn.

Een mooi voorbeeld van slimme verlichting is al te vinden in Rotterdam:


Pak die fiets!Pak die fiets
gaat over Den Haag op de kaart zetten als fiets stad, waarbij de fiets een lust is en geen last. Er zijn 3 onderdelen:

1)      Laagdrempelig en op veel plekken (deel)fietsen beschikbaar hebben,
2)      Het upcyclen van weesfietsen,
3)      En (service) buurtstallingen, de fietsverwenstalling.

De fietsverwenstalling biedt bezoekers aan Den Haag die willen winkelen of uitgaan een mooie plek om het bezoek te starten. Doel is om gastvrij te zijn voor fietsers en fietsverrommeling te voorkomen.

Vanuit de initiatiefnemers en Duurzaam Den Haag wordt dit initiatief eerst verder uitgewerkt i.s.m. Gemeente Den Haag. Voor deelfietsen is recent een initiatief gestart en de weesfietsen volgen, zodra de eerste stalling is geopend! Met de Fietsverwenstalling doen we ook mee met de Hospitality challenge van de gemeente Den Haag.

HK100 in de wijk: LoosduinenBestuurskunde studenten van de Haagse Hogeschool hebben het na de HK1000 met veel enthousiasme op zich genomen om een HK100 te organiseren in Loosduinen. Tijdens de dag heeft een klein groepje bewoners samen met de studenten om de tafel gezeten om het te hebben over de wijk. Er werd gedeeld dat men graag trots wilde zijn op hun wijk. Uiteindelijk kwam er het gezamenlijke plan uit om op 24 september 2016 bij de Snoei & Bloei dag aan te sluiten die plaats vindt bij Buurtcentrum de Geest. Daar zullen verschillende partijen bij betrokken worden zoals Duurzaam Den Haag, het stadsdeel kantoor en omliggende partijen zoals de school. Dit kan alvast een voorproefje zijn om uiteindelijk jaarlijks een oogstfeest te organiseren, waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen zien wat er uit de wijk kan komen.

De Haagse Krach 100 Loosduinen vond plaats op 4 juni 2016, van 12:00 tot 17:00 uur in wijkcentrum Nieuwe Waldeck aan Georges Bizetstraat 25. Lees hier het complete nieuwsbericht inclusief het verslag van de studenten. 


Lokale biomassa voor vergisting op Houtrust

Een significante bron van lokale hernieuwbare energie is voedselafval van huishoudens. Door dit afval via een z.g. gootsteenmaler als emulsie het riool in te sturen kan het als slib worden opgevangen en de Houtrust AWZI vergister in. De vergister maakt biogas waar weer via generatoren elektriciteit en warmte mee gemaakt wordt dat beschikbaar komt voor de huishoudens die de biomassa aanleveren: Een zinnige lokale kringloop. De vergisters en generatoren van de Houtrust staan nu voor een groot gedeelte ongebruikt en worden zo beter benut. Eerste stap is een pilot om de rioolroute naar en vergisting van lokale biomassa op de Houtrust in de praktijk te onderzoeken.


Haagse FeestenkalenderDe Haagse Feestenkalender is bedoeld om aan alle mensen in Den Haag te laten zien hoeveel mooie feesten er zijn, behorend bij verschillende culturen en religies. Zo willen we laten zien dat alles bij elkaar hoort en dat we in Den Haag op positieve wijze de weg kunnen vinden naar elkaar. Het streven is de Haagse Feestenkalender met Prinsjesdag op feestelijke wijze te presenteren. In tussentijd willen we graag zoveel mogelijk mensen laten meedenken over de extra’s die de Haagse Feestenkalender kan bieden in het kader van ‘je openstellen voor een ander’ en de onderlinge verbroedering in Den Haag.

 

Meer activiteiten

Doe mee met dit Europese programma en verbeter jouw buurt!
4 nov

Doe mee met dit Europese programma en verbeter jouw buurt!

Den Haag moet verduurzamen. Dat betekent dat de straten in jouw wijk binnenkort misschien wel open...

Lees verder

Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht