Energie besparen

Bewoners aan het stuur in Scheveningen

Dien nu jouw wijkprojectplan in! (dit is de tweede ronde)

Den Haag wil burgerparticipatie en lokale initiatieven in wijken versterken. Niet in de laatste plaats omdat betrokkenheid van, en draagvlak bij inwoners één van de belangrijkste voorwaarden van de energietransitie is. Bewoners hebben vaak andere zorgen aan hun hoofd en dus is het belangrijk een vorm te vinden waarbij bewoners bij deze enorme uitdaging kunnen worden betrokken. Daarom heeft de gemeente Den Haag eind van de zomer 2021 aan Duurzaam Den Haag opdracht gegeven in vijf Haagse wijken aan de slag te gaan met de zogenaamde Community Led Local Development (CLLD) aanpak, onderdeel van een Europees programma. Scheveningen doet daar aan mee.

Deze aanpak biedt bewoners de kans om zelf plannen te maken en tot uitvoering te brengen en hebben daarbij de beschikking over flinke budgetten.

Lokale actiegroepen zijn gestart

Duurzaam Den Haag is in 2021 in de genoemde wijken in gesprek gegaan met wijkorganisaties en sleutelfiguren om met hen een lokale actie groep (LAG) op te zetten. Met deze LAG’s is in een aantal sessies zogenaamde gebiedsstrategie opgesteld. Hierin zijn de zorgen en kansen van de wijk in kaart gebracht, criteria voor projecten opgesteld en de wijze van beoordeling vastgelegd. Op basis van deze gebiedsstrategie wordt vervolgens een oproep gedaan aan de bewoners om projecten in te dienen.

Je kan nu jouw wijkprojectplan indienen voor stadsdeel Scheveningen! In het bewonersplan van de lokale actiegroep staan de voorwaarden waaraan wijkprojecten moeten voldoen. Lees deze vooral door voordat je jouw wijkprojectplan maakt.

Stappenplan indienen wijkprojectplan

 1. Het indienen doe je door uiterlijk vrijdag 30 september 2022 een e-mail te sturen naar lennart@duurzaamdenhaag.nl. Jouw plan voeg je toe als bijlage.
 2. Je plan zal worden beoordeeld door de lokale actiegroep aangevuld met een aantal neutrale beoordelaars van buiten de wijk. De uitslag krijg je in oktober te horen.
 3. De vier belangrijkste criteria waarop je plan wordt beoordeeld (de andere criteria lees je hier in het bewonersplan dat eerder is gemaakt):

  Je plan moet te maken hebben met de energietransitie (bijvoorbeeld het besparen van aardgas en/of elektriciteit, het gebruik van zonnepanelen of het informeren van bewoners hierover).
 4. Je plan moet nut hebben voor andere wijkbewoners, liefst zo veel mogelijk. Het is immers een wijkprojectplan.
  • Je plan moet realistisch en haalbaar zijn. Het moet voor eind december 2023 uitgevoerd kunnen worden.
  • Kosten & maatschappelijke opbrengsten van je plan moeten in verhouding zijn.
 5. Hou je aan het volgende format bij het schrijven van jouw wijkprojectplan. Daarmee voorkom je dat je belangrijke dingen vergeet en het maakt het beoordelen ook makkelijker. Hoe korter, hoe makkelijker te lezen, hoe groter de kans op een enthousiaste reactie.

  • Naam project.
  • Korte duidelijke beschrijving project in één alinea
  • Plan van aanpak: Wat wil je bereiken? Wie is hiermee geholpen? Hoe ga je het aanpakken? Wat is het eindresultaat?
  • Begroting: Hoeveel geld heb je nodig? Waaraan ga je het geld besteden?

  Kosten waaraan je het geld mag besteden zijn bijvoorbeeld:
  i. Uren van projectleiders en uitvoerders, tegen een maatschappelijk uurtarief
  ii. Inhuur experts
  iii. Andere kosten voor praktische uitvoering

  • Financiering: Hoeveel geld vraag je van ons? Heb je nog andere geldbronnen voor dit project?
  • Planning: Hoelang duurt het project?
  • Organisatie: Wie organiseert het project? Wie is het aanspreekpunt?

Belangrijke data

• 30 september 2022: deadline voor het indienen van wijkprojecten
• oktober 2022: uitslag bekend. Hierna kun je aan de slag
• 31 december 2023: project moet zijn afgerond

Doe mee met de lokale actiegroep in stadsdeel Scheveningen

Ben je bewoner van of werk je in stadsdeel Scheveningen en wil je meedenken met de lokale actiegroep over het vervolg van het project? Dan ben je nog steeds welkom om aan te sluiten. Stuur dan een mail naar lennart@duurzaamdenhaag.nl.

Ik help je graag
Reinder Boon
"Ik help je met procesondersteuning, duurzaam ondernemen, planvorming en financiële vraagstukken."
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht