Energie besparen

Bewoners aan het stuur in Scheveningen

Den Haag wil burgerparticipatie en lokale initiatieven in wijken versterken. Niet in de laatste plaats omdat betrokkenheid van, en draagvlak bij inwoners één van de belangrijkste voorwaarden van de energietransitie is. Bewoners hebben vaak andere zorgen aan hun hoofd en dus is het belangrijk een vorm te vinden waarbij bewoners bij deze enorme uitdaging kunnen worden betrokken. Daarom heeft de gemeente Den Haag eind van de zomer 2021 aan Duurzaam Den Haag opdracht gegeven in vijf Haagse wijken aan de slag te gaan met de zogenaamde Community Led Local Development (CLLD) aanpak, onderdeel van een Europees programma. Scheveningen doet daar aan mee.

Deze aanpak biedt bewoners de kans om zelf plannen te maken en tot uitvoering te brengen en hebben daarbij de beschikking over flinke budgetten.

Lokale actiegroepen zijn gestart

Duurzaam Den Haag is in 2021 in de genoemde wijken in gesprek gegaan met wijkorganisaties en sleutelfiguren om met hen een lokale actie groep (LAG) op te zetten. Met deze LAG’s is in een aantal sessies zogenaamde gebiedsstrategie opgesteld. Hierin zijn de zorgen en kansen van de wijk in kaart gebracht, criteria voor projecten opgesteld en de wijze van beoordeling vastgelegd. Op basis van deze gebiedsstrategie wordt vervolgens een oproep gedaan aan de bewoners om projecten in te dienen.

Je kan nu jouw wijkprojectplan indienen voor stadsdeel Scheveningen! In het bewonersplan van de lokale actiegroep staan de voorwaarden waaraan wijkprojecten moeten voldoen. Lees deze vooral door voordat je jouw wijkprojectplan maakt.

Doe mee met de lokale actiegroep in stadsdeel Scheveningen

Ben je bewoner van of werk je in stadsdeel Scheveningen en wil je meedenken met de lokale actiegroep over het vervolg van het project? Dan ben je nog steeds welkom om aan te sluiten. Stuur dan een mail naar lennart@duurzaamdenhaag.nl.

Ik help je graag
Reinder Boon
"Ik help je met procesondersteuning, duurzaam ondernemen, planvorming en financiële vraagstukken."
Hoi!

Heb je een vraag? Je kan ook met ons appen. We zijn op werkdagen beschikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur.

Stuur een bericht